Használati feltételek és biztonság

A www.cretoikos.com egy e-shop, amely online kiállít és kínál termékeket. A társaság része „Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership” székhelye: Angeliana Rethymno, Kréta, Görögország (adószám: 099704169, Rethymno adóhivatal). Mielőtt belépne az e-shopba és böngészne oldalunkon, kérjük, hogy először olvassa el az alábbi feltételeket és feltételeket, amelyek akkor érvényesek, ha Ön a webáruház e-shopját használja. „Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership” cég, és amely a www.cretoikos.com címen található

Győződjön meg arról, hogy elfogadja az alábbi feltételeket és előfeltételeket, mert a velünk ezen a weboldalon lebonyolított tranzakcióra ezek a feltételek vonatkoznak, és minden velünk folytatott tranzakció feltételezi ezen feltételek elfogadását.

Kérje a weboldalunkon/szerverünkön tárolt személyes adatait.

1. FELTÉTELEK

A cég Zacharakis Konstantinos & CO közkereseti társaság jogosult egyoldalúan megváltoztatni vagy kicserélni a jelen e-shopban lebonyolított tranzakciók feltételeit és előfeltételeit. Vállalkozásunk köteles a jelen e-shop honlapján tájékoztatni a felhasználókat az általános változásokról. Szeretnénk tisztázni, hogy a feltételek módosítása nem érinti a már teljesített megrendeléseket.

 

2. NYÚJTOTT INFORMÁCIÓK ÉS TERMÉKEK

A cég Zacharakis Konstantinos & CO közkereseti társaság technikai tartalék keretein belül garantálja a www.cretoikos.com weboldalon található információk teljességét és érvényességét, beleértve a leírt termékek lényeges tulajdonságainak meglétét és a cég e-shopjának nyújtott szolgáltatásaira vonatkozó adatok helyességét vagy szó szerinti hibák, amelyeket figyelmen kívül hagytak, vagy véletlenül, vagy az internetkapcsolat vis maior miatti megszakadása miatt következtek be.

 

3. KORLÁTOLT FELELŐSSÉG

A cég Zacharakis Konstantinos & CO közkereseti társaság ígéretet tesz arra, hogy időben értesíti a végső vásárlókat a termékek esetleges elérhetetlenségéről. A Vállalat e-shopja nem vállal felelősséget azokért a technikai problémákért, amelyek a felhasználók internet-hozzáférési kísérlete során, illetve csatlakozásuk során merülnek fel, és ezek a problémák a weboldallal való kapcsolatuk kompatibilitásával járnak. Is, Zacharakis Konstantinos & CO közkereseti társaság nem vállal felelősséget harmadik felek cselekményeiért vagy mulasztásaiért, és különösen harmadik felek jogosulatlan beavatkozásaiért a cég termékeibe, szolgáltatásaiba és a szolgáltatott információkba.

 

4. SZERZŐI JOG

A www.cretoikos.com weboldal a cég hivatalos oldala Zacharakis Konstantinos & CO közkereseti társaság. A cég által a netre helyezett weboldalak teljes tartalma, beleértve a képeket, grafikákat, fényképeket, rajzokat, szövegeket, nyújtott szolgáltatásokat és termékeket, szerzői jog Zacharakis Konstantinos & CO közkereseti társaság és a görög jog, az európai jog és a nemzetközi szerződések vonatkozó rendelkezései védik. Nevek, képek, emblémák és megkülönböztető jelek, amelyek képviselik Zacharakis Konstantinos & CO közkereseti társaság és/vagy az e-shop és/vagy a céggel és annak termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban álló harmadik felek kizárólagos megjelölései és megkülönböztető védjegyei Zacharakis Konstantinos & CO közkereseti társaság és/vagy www.cretoikos.com és/vagy a fent említett harmadik felek, és a görög jog, az Európai Unió joga, valamint a szerzői jogra és a tisztességtelen versenyre vonatkozó nemzetközi kereskedelmi és ipari kódexek védik.

A www.cretoikos.com weboldalon való megjelenésük és megjelenítésük semmi esetre sem tekinthető engedményezésnek, engedély átruházásnak vagy használati jognak.

 

5. A FELHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

A www.cretoikos.com weboldal felhasználói elfogadják, hogy nem használhatják a www.cretoikos.com oldalait és e-shopját. Zacharakis Konstantinos & CO közkereseti társaság bármely illegális, káros, fenyegető, sértő, zavaró, rágalmazó, rágalmazó, vulgáris, obszcén vagy más személy személyiségi jogait sértő tartalom továbbításáért, értesítéséért, e-mailben történő továbbításáért vagy egyéb módon történő továbbításáért, empátiát fejez ki, ill. faji, nemzeti vagy más jellegű megkülönböztetés, vagy bármilyen módon kiskorúaknak kárt okozhat, a törvény, illetve az egyezményes vagy irányítási szabályok (például belső információk, vagyonra vonatkozó információk és bizalmas információk) értelmében nem publikálható. munkaviszony részeként megszerzett vagy nyilvánosságra hozott információ vagy bizalmas megállapodások hatálya alá tartozó információ), vagy megsérti bármely találmányt, kereskedelmi jelet, kereskedelmi titkot, szerzői jogot vagy harmadik felek egyéb tulajdonjogát, szoftvervírusokat vagy más kódokat, fájlokat vagy programokat tartalmaz, amelyek olyan szoftverek vagy számítógép-alkatrészek megállítására, megsemmisítésére vagy elrontására jött létre, amelyek szándékosan vagy nem szándékosan sértik az érvényes görög és európai törvényeket és azok rendelkezéseit, amelyek bármilyen módon zaklathatnak harmadik személyeket, és bármilyen tartalom, amelyet gyűjtésre vagy mentésre használnak. a felhasználók személyes adatai.

 

6. BIZTONSÁG

Zacharakis Konstantinos & CO közkereseti társaság tisztában van az Ön személyes adatai és az elektronikus tranzakciók biztonságának fontosságával, és minden modern és fejlett módszert bevett az Ön optimális biztonságának garantálására. Az Ön személyes adataival és tranzakcióival kapcsolatos minden információ biztonságos és bizalmas. Az e-shop biztonsága Zacharakis Konstantinos & CO közkereseti társaság a következő módszerekkel érhető el:

 

Az ügyfél azonosítása

Az ügyfél azonosítására két kód használható: A belépési kód (e-mail vagy felhasználónév) és a személyes biztonsági kódot (Jelszó), amelyek lehetővé teszik, hogy bármikor teljes biztonsággal hozzáférjen személyes adataihoz. Lehetősége van személyes biztonsági kódjának megváltoztatására (Jelszó), és a te email cím, ahányszor csak akarja. Az Ön adataihoz kizárólag Ön férhet hozzá a fent említett kódjaival, és Ön felelős a nyilvánosságra hozatal és a harmadik fél elől való eltitkolásért. A kódok elvesztése vagy kiszivárgása esetén haladéktalanul lépjen kapcsolatba velünk; egyébként az e-shop Zacharakis Konstantinos & CO közkereseti társaság nem vállal felelősséget, ha a biztonsági kódot illetéktelen személy használja. Javasoljuk, hogy változtassa meg Jelszó rendszeresen biztonsági okokból, és ne ugyanazokat az egyszerű kódokat használja (például születési dátum). Azt is javasoljuk, hogy ne csak számokat és betűket használjon a létrehozásához Jelszó, hanem szimbólumok is.

Automatikus kijelentkezés

Ha 20 percig nem tesz semmit, automatikusan lekapcsolódik az e-shop vásárlói domainjéről Zacharakis Konstantinos & CO közkereseti társaság.

Ellenőrzött hozzáférés (tűzfal)

A rendszerekhez való hozzáférés Zacharakis Konstantinos & CO közkereseti társaság (szervereket) tűzfal vezérli, amely lehetővé teszi bizonyos szolgáltatások igénybevételét az ügyfelek/felhasználók számára, ugyanakkor nem teszi lehetővé a cég bizalmas adatait és információit tartalmazó adatbázisokhoz való hozzáférést.

Bizalmas adások

A titoktartás betartása magától értetődő. Ugyanazok az elvek, amelyek a klasszikus tranzakciókra vonatkoznak, érvényesek az e-kereskedelemre is. A felhasználó/tag által továbbított bármely információ Zacharakis Konstantinos & CO közkereseti társaság bizalmas, és a Társaság minden szükséges megelőzést megtett annak érdekében, hogy azokat csak a nyújtott szolgáltatások keretén belül elengedhetetlennek ítélt eddigi időpontig használják fel. Néhány elfogadott megelőzés a következő:

 • Csak megbízott alkalmazottak férhetnek hozzá a tranzakciós információkhoz, és csak akkor, ha azt szükségesnek tartják, például a megrendelések továbbításához.
 • Zacharakis Konstantinos & CO közkereseti társaság nem adjuk ki az ügyfelek és ügyleteik adatait, kivéve, ha ehhez írásos engedélyt kaptunk, vagy ha azt bírósági határozat vagy más hatóság határozata megköveteli.
 • Abban az esetben Zacharakis Konstantinos & CO közkereseti társaság rendszereik támogatására harmadik felet vesz igénybe, garantáljuk a titoktartás betartását.
 • A személyes adatokkal foglalkozó 7. fejezet rendelkezéseinek fenntartása keretében kérheti a tárolt adatok megadását, illetve azok helyesbítését, amennyiben bizonyítani tudja, hogy azok helytelenek.
 • Saját biztonsága érdekében Önnek is személyesen és bizalmasan kell kezelnie minden, szolgáltatásainkon keresztül átadott információt, és nem fedheti fel harmadik félnek.

 

7. A SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGA

Ha felkeresi a www.cretoikos.com domaint, előfordulhat, hogy meg kell adnia személyes adatait (név, vezetéknév, foglalkozás, e-mail, a termékek szállítási címe stb.), általában a rendelés kezelése érdekében vagy szolgáltatásaink nyújtására. Az Ön által a www.cretoikos.com weboldal szolgáltatásaihoz tartományunkban bárhol feltüntetett személyes adatokat kizárólag az Önnel folytatott tranzakciókra, a nyújtott szolgáltatások fejlesztésére és e szolgáltatások elszámolására vonatkozó okokból tároljuk; nem megengedett, hogy azokat harmadik fél használja (kivéve az illetékes hatóságokat, a törvény által előírt esetekben).

Az alkalmazottak Zacharakis Konstantinos & CO közkereseti társaság akik hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz, azok konkrétak, és az Ön adataihoz jutalék nélkül való hozzáférés nem engedélyezett. Minden ésszerű megelőzést megtettünk személyes adatainak védelme érdekében. Rendkívül ritka esetekben az Ön személyes adatait továbbíthatjuk az együttműködő partnereknek Zacharakis Konstantinos & CO közkereseti társaság az Önnel történő tranzakciók támogatása, továbbítása és lebonyolítása érdekében, de mindig azzal a feltétellel, hogy személyes adatait nem kezelik jogellenesen.

Bármilyen egyéb kérdéssel, javaslattal vagy nyilatkozattal ebben az összefüggésben, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a speciális kapcsolatfelvételi űrlap segítségével, amelyet a https://www.cretoikos.com/contact-us/ link alatt talál.

A Felhasználónak bármikor joga van tájékoztatást kérni, vagy megtagadni személyes adatainak további kezelését a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályok szerint.

 

8. TERMÉKVÁSÁRLÁS

Zacharakis Konstantinos & CO közkereseti társaság minden lehetséges erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy magas színvonalú szolgáltatást nyújtson. Ez az erőfeszítés azonban nem zárhatja ki az árakban és a termékek másodlagos részleteiben előforduló hibákat; és nem zárható ki, hogy egy termék árának megadásával/megújításával az internet működésében fennakadások vagy emberi mulasztások adódhatnak. Saját védelme és vásárlásainak hatékonysága érdekében kérjük, hívjon minket a 2834023594-es telefonszámon, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot a weboldalunkon található e-mail űrlapon, ha azt tapasztalja, hogy egy terméket szokatlan áron kínálnak. piaci értékével arányos alacsony vagy magas árat, mielőtt folytatná a rendelését.

Továbbá, mielőtt elkezdené a vásárlást e-shopunkban, javasoljuk, hogy először tekintse meg a „Súgó és használati feltételek” részt, ahol hasznos információkat talál a termékvásárlás menetével kapcsolatban.

Rendelésed regisztrációját követően automatikus választ kapsz, melyben a rendelésed adatai szerepelnek. Rendelésének feldolgozása után az elektronikus vásárlási osztály Zacharakis Konstantinos & CO közkereseti társaság kap egy második megerősítő e-mailt a termékek listájával, amelyet elküldünk Önnek. Ettől a pillanattól kezdve a szerződés létrejön közöttünk.

Megrendelése feldolgozása során egy sor automatikus választ fog kapni, amelyek tájékoztatják a megrendelés folyamatáról. Ezek az üzenetek a következő lépésekre vonatkoznak:

Megrendelésének feldolgozása: Ha megrendelését cégünk munkatársa kapta meg, annak helyességét ellenőrzi és továbbítja az üzletbe a termékek összeállítása céljából.

Számlázás: Megrendelésének tételeit az Ön címére történő kiszállítás céljából állítjuk össze.

Részben számlázás: Megrendelésének egyes tételeit nem lehetett összeállítani, és függőben vannak. Az e-mailben említett tételeket megkapja.

Törlés: Megrendelését töröltük kérése után, vagy azért, mert nem tudtuk felvenni Önnel a kapcsolatot a megrendelés megerősítése érdekében.

Abban az esetben, ha megrendelésének egyes tételei nem állnak rendelkezésre, erről e-mailt vagy/vagy SMS-t kap. Másik lehetőségként telefonon felvesszük Önnel a kapcsolatot a regisztráció során vagy a rendelés leadásakor megadott telefonszámon.

Nincs mód ezen üzenetek letiltására; feladásuk a megrendelés helyes végrehajtásának előfeltétele. Kérjük, győződjön meg arról, hogy ezeket az e-maileket megkapja, és a tranzakció időtartama alatt hozzáférjen hozzájuk. Amennyiben nem kapja meg ezeket az e-maileket, a tranzakcióinkra irányadó általános üzleti feltételek szerint köteles haladéktalanul értesíteni bennünket. A termékeket a lehető legrövidebb időn belül kézbesítjük, és a szállítási idő nem haladhatja meg a szerződés megkötésétől számított harminc napot.

 

9. TÁVVÁSÁRLÁS ELMONDÁSÁNAK JOGA

Távvásárlás esetén (pl. online vásárlás) Önnek jogában áll visszaküldeni a terméket, mi pedig visszaküldjük Önnek a pénzt, amennyiben erről a kapcsolatfelvételi űrlapon (https://www.cretoikos.com/contact) tájékoztat bennünket. -unk/, telefonon a 2834023594-es vagy 6948401441-es számon, vagy faxon (2834023574), attól számított tíz naptári napon belül, hogy Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik személy átvette a terméket Terméksor rendelése esetén a határidő a megrendelés utolsó tételének kézhezvételétől, illetve álló szállítások esetén az utolsó szállítás teljesítésétől kezdődik Elállási jogának gyakorlása esetén köteles a terméket eredeti, kifogástalan állapotban (újként) visszaküldeni részünkre. ) amelyben megkapta; vagy 10 naptári napon belül kell elküldenie nekünk kifejezett, tagadhatatlan bizonyítékát, hogy visszaküldte nekünk, és kötelesek leszünk visszaadni Önnek a nekünk befizetett pénzt, ugyanazon a fizetési módon Fizetőkártyás fizetés esetén haladéktalanul értesítjük a kártya kibocsátóját, és nem leszünk megbízhatóak az esetleges visszafizetési késedelmekért a mi felelősségünkön kívül.

A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és funkciójának megőrzésére nem alkalmas kezelés eredményeként megbízható a termékek esetleges értékcsökkenésére. Nem vállalunk felelősséget és nem térítjük meg a fogyasztót, ha a termékben a fogyasztó hibájából keletkezett kár, vagy a termék jellegének, tulajdonságainak és funkciójának megőrzéséhez szükséges mértéket meghaladó használat esetén. termék. Ebben az esetben a lemondás eredménytelen lesz.

A visszaküldeni kívánt termékekhez minden esetben mellékelni kell a megfelelő jogi dokumentumokat és az átvételi igazolást. Ha a termék visszaküldésének költségei meghaladják a postai szolgáltatás szokásos költségét, azt nem fedezi a Zacharakis Konstantinos & CO közkereseti társaság és megterheli az ügyfelet.

Nincs elállási joga a 2251/94 törvény 3ιβ cikkében foglalt esetekben, illetve a törvényben vagy a jelen használati feltételekben előírt egyéb esetekben.

 

10. A ZACHARAKIS KONSTANTINOS & CO ÁLTALÁNOS PARTNERSÉG FELELŐSSÉGE A TERMÉKEK MINŐSÉGÉVEL ÉS POTENCIÁLIS HIBÁVAL KAPCSOLATBAN

Zacharakis Konstantinos & CO közkereseti társaság Az e-shopban kínált bármely termék esetében garantálja a lejárati dátum és a termék jellemzőinek helyességét, így biztosítva a megrendelés megfelelő teljesítését. Kérjük, hogy a termékek fuvarozón keresztül történő kiszállításakor ellenőrizze, hogy a megfelelő termékeket és a megfelelő mennyiséget, kiváló állapotban kapta-e meg. Ha hibát észlel a kézbesítéskor, kérjük, jelezze azt a fuvarozó utalványán, vagy hívjon minket a 2834023594-es telefonszámon, vagy küldjön e-mailt. Az általunk használt fuvarozó által a szállítás során megsérült termékeket kicseréljük vagy jóváírjuk az Ön által megnevezett számlán, vagy levonjuk a következő rendelésből.

Zacharakis Konstantinos & CO közkereseti társaság felel minden olyan kötelezettségért, amelyet a polgári törvény a vásárló számára előírt. A fent említett kötelezettségek nem érvényesek, ha a hibát Ön okozta, vagy szűkebb vagy tágabb értelemben vis maior okozta. A késedelem elkerülése érdekében a termékekhez minden esetben mellékelni kell a szükséges jogi dokumentumokat és az átvételi igazolást.

 

11. MEGRENDELÉS TÖRLÉSE

A 9. cikkben meghatározott feltételek korlátozása nélkül a megrendelést az alábbi körülmények között lehet törölni:

 • A megrendelés teljesítése előtt, az elektronikus rendelési folyamat során „vissza” léphet, és az „Eltávolítás” aljának megnyomásával törölheti a kosárból a megrendelt termékek mennyiségét.
 • Ha az elektronikus megrendelés elkészült, de még nem küldték el, hívhatja a 2834023594-es telefonszámot és kérheti munkatársunkat a rendelés törlésére.
 • A termék átvétele után hívhatja a 2834023594-es telefonszámot, vagy kapcsolatba léphet velünk a weboldalunkon található e-mail űrlapon, és indokolja meg, hogy miért szeretné lemondani a rendelést. Egyik munkatársunk azonnal segít, és tájékoztat minden választási lehetőségéről.
 • Amennyiben megrendelését már kiszámláztuk és törölni szeretné, kérjük hívja a 2834023594-es telefonszámot és adja meg rendelése adatait. Ebben az esetben azonban a megrendelés állapota nem változik a fiók oldalán.

 

12. FIZETÉSI MÓDOK

a) Befizetés/átutalás bankszámlán

EUROBANK számlaszám: 0026.0331.42.0200418817

IBAN: GR20 0260 3310 0004 2020 0418 817

Kérjük, hogy bankja befizetéséről szóló bizonylatot küldje el részünkre faxon a 2834023574-es számra vagy az e-mail címre. account@mylopotamos-health-foods.gr, a rendelés számának feltüntetésével a könnyebb észlelés érdekében. Amint megkapjuk a fizetési bizonylat másolatát, megkezdjük rendelése kiszállítását.

b) Fizetés Viva Wallet/PayPal által biztosított betéti vagy hitelkártyával

Az e-shop a Zacharakis Konstantinos & CO közkereseti társaság minden hitelkártyát elfogad, Visa, Mastercard, American Express és Diners. Az e-shopunkban végzett tranzakcióit fejlett online biztonsági rendszerek védik, amelyek garantálják a tranzakciók mentését.

Ha a Viva Wallet/PayPal fizetési módot választja, Ön azonnal a megfelelő oldalra kerül a tranzakció és a megrendelés kifizetése érdekében. A Viva Wallet/PayPal biztonságos és megbízható közvetítő az online tranzakciókhoz. Ha nem rendelkezik Viva Wallet/PayPal fiókkal, bejelentkezhet, és használhatja betéti vagy hitelkártyáját vagy bankszámláját.

A Viva Wallet/PayPal segítségével végrehajtott tranzakciók kizárólag az ügyfél telephelyére történő kiszállításra vonatkoznak, más fizetési módokat nem kombinálnak. A fizetéssel kapcsolatos kérdésekért és információkért látogassa meg a Viva Wallet/PayPal weboldalát. A Viva Wallet/PayPal támogatásával megvalósuló tranzakciókra a szolgáltató rendelkezései és feltételei az irányadók.

 

13. MEGRENDELÉS / TERMÉKSZÁLLÍTÁS / SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG

Megrendelés teljesítése:

Amint befejezte a rendelést, a következő üzenet jelenik meg (példa): „RENDELÉSE TELJESÍTETT. KÖSZÖNÖM." Rendelési száma (pl.) 121. Kérjük, ellenőrizze e-mailjeit. Megrendelésének részleteivel visszaigazoló e-mailt küldtünk Önnek.

Szállítás dátuma és időpontja:

Szállítás Görögországon kívülre (EE országai és a világ többi része)

A termékek kiszállítását a TNT Futárszolgálat (expressz vagy gazdaságos) végzi.

A TNT egy gyors futárcég, amely bizonyos súlyú megrendelésekhez 30 kg-ig elérhető (a költségeket a bevásárlókosár „becsült szállítási költsége és adója” alatt ellenőrizheti). A rendelés minimális súlya 5 kg. Normál körülmények között a TNT szolgáltatás 2-5 napon belül szállít. Továbbá a TNT-vel szállított szállítmányokat egy kilónként 10 euró, ha a gazdaságos TNT-t választja, és kilónként 20 euróval, ha a TNT expresst választja, ha a csomag elvész vagy megsemmisül. Futárszövetkezetünk (jelen esetben TNT) szállítási napjai hétfőtől péntekig tartanak.

Ha egy általa választott futárszolgálatot részesít előnyben, amellyel mi (Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership) nem működünk együtt, a szállítási költség a megrendelőt terheli.

 

15. KÉSLELTETETT SZÁLLÍTÁS

Megrendelése a következő okok miatt késhet:

 • A termék nem elérhető. Ebben az esetben cégünk telefonon vagy e-mailben felveszi Önnel a kapcsolatot a megoldás érdekében.
 • Szélsőséges időjárási körülmények vagy sztrájkok, valamint vis maior esetén ez befolyásolhatja megrendelésének kiszállítását és kézbesítését.
 • Abban az esetben, ha a kapcsolatfelvétel telefonon és/vagy e-mailben nem lehetséges (amennyiben a megrendelésével probléma adódik akár a termékkel, akár a fizetéssel), mert az Ön által megadott adatok nem érvényesek. A késedelem azonban nem haladhatja meg a szerződés teljesítésének napjától számított 30 napot.

 

16. HÍRLEVÉLEK

 • A Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership rendszeresen küld hírleveleket.
 • A Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership nem vállal felelősséget, ha a hírlevelek nem jutnak el céljukhoz. Mindenesetre mindent megteszünk az internet szolgáltatókkal a kiszállítás megvalósulása érdekében.
 • A hírlevelek a spam mappába kerülhetnek. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze, hogy nincsenek-e ebbe a mappába helyezve.
 • Abban az esetben, ha nem szeretné tovább kapni a hírleveleket, vagy ha teljesen eltávolítani szeretne a Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership hírrendszeréből, a honlapunkon található kapcsolatfelvételi űrlap segítségével jelezheti felénk.
 • A Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership csak akkor küldi el a frissítéseket, ha Ön úgy dönt, hogy megkapja azokat, és ameddig szeretné. Abban az esetben, ha az oldalunkon keresztül adott le rendelést, automatikus e-mailt küldünk Önnek a megrendelés menetéről. Nincs mód ezen üzenetek letiltására; feladásuk a megrendelés helyes végrehajtásának előfeltétele. Kérjük, győződjön meg arról, hogy ezeket az e-maileket megkapja, és a tranzakció időtartama alatt hozzáférjen hozzájuk.

Amennyiben ezeket az e-maileket nem kapja meg, a tranzakcióinkra irányadó általános üzleti feltételek szerint köteles haladéktalanul értesíteni bennünket.

(A fent felsorolt árak tartalmazzák a 13% és a 24% áfát)