Kasutus- ja turvatingimused

www.cretoikos.com on e-pood, mis eksponeerib ja pakub tooteid veebis. See on osa ettevõttest "Zacharakis Konstantinos & CO täisühing" peakorteriga Angeliana Rethymnos, Kreeta, Kreeka (maksunumber 099704169, maksuamet Rethymno). Enne e-poodi sisenemist ja meie lehel surfamist palume Sul esmalt tutvuda allolevate tingimuste ja tingimustega, mis rakenduvad e-poe kasutamisel. "Zacharakis Konstantinos & CO täisühing" ja mille leiate aadressilt www.cretoikos.com

Veenduge, et nõustute alljärgnevate tingimuste ja eeltingimustega, sest meiega siin veebilehel tehtavat tehingut reguleerivad need tingimused ja kõik meiega tehtavad tehingud eeldavad nende tingimustega nõustumist.

Küsige oma isikuandmeid, mis on salvestatud meie veebisaidil/serveris.

1. TINGIMUSED

Ettevõte Zacharakis Konstantinos & CO täisühing on õigus ühepoolselt muuta või asendada selles e-poes sooritatavate tehingute tingimusi ja eeltingimusi. Meie ettevõte on kohustatud teavitama kasutajaid selle e-poe veebisaidil muudatustest ja muudatustest üldiselt. Soovime selgitada, et tingimuste muutmine ei mõjuta juba täidetud tellimusi.

 

2. ESITATUD TEAVE JA TOOTED

Ettevõte Zacharakis Konstantinos & CO täisühing garanteerib veebilehel www.cretoikos.com oleva teabe täielikkuse ja kehtivuse, sealhulgas kirjeldatud toodete oluliste atribuutide olemasolu ning ettevõtte e-poe pakutavaid teenuseid puudutavate andmete õigsuse tehniliste vahendite reservi all. või sõnasõnalised vead, mis võivad olla tähelepanuta jäetud või tekkinud tahtmatult või vääramatu jõu tõttu tekkinud internetiühenduse katkemise tõttu.

 

3. PIIRATUD VASTUTUS

Ettevõte Zacharakis Konstantinos & CO täisühing lubab lõpptarbijaid õigeaegselt teavitada toodete võimalikust kättesaamatusest. Ettevõtte e-pood ei vastuta tehniliste probleemide eest, mis võivad tekkida siis, kui kasutajad üritavad pääseda internetile või ühenduse loomisel ning need probleemid on seotud nende ühenduse ühilduvusega veebilehega. Samuti Zacharakis Konstantinos & CO täisühing ei vastuta kolmandate isikute tegevuse või tegevusetuse ning eriti kolmandate isikute volitamata sekkumise eest ettevõtte toodetesse, teenustesse ja pakutavasse informatsiooni.

 

4. AUTORIÕIGUSED

Veebileht www.cretoikos.com on ettevõtte ametlik veebisait Zacharakis Konstantinos & CO täisühing. Kogu ettevõtte poolt võrku pandud veebilehtede sisu, sealhulgas pildid, graafika, fotod, joonised, tekstid, pakutavad teenused ja tooted, on autoriõigusega kaitstud Zacharakis Konstantinos & CO täisühing ja seda kaitsevad Kreeka seaduse, Euroopa õiguse ja rahvusvaheliste lepingute vastavad sätted. Nimed, pildid, logotüübid ja eristavad märgid, mis esindavad Zacharakis Konstantinos & CO täisühing ja/või e-pood ja/või ettevõtte ning selle toodete ja teenustega seotud kolmandad isikud on ettevõtte eksklusiivsed tähised ja eraldusmärgid. Zacharakis Konstantinos & CO täisühing ja/või www.cretoikos.com ja/või ülalnimetatud kolmandad isikud ning neid kaitsevad Kreeka seadused, Euroopa Liidu seadused ning autoriõigust ja kõlvatut konkurentsi käsitlevad rahvusvahelised kaubandus- ja tööstuskoodeksid.

Igal juhul ei saa nende ilmumist ja kuvamist veebilehel www.cretoikos.com lugeda loa loovutamiseks või üleandmiseks ega kasutusõiguseks.

 

5. KASUTAJA KOHUSTUSED

Veebilehtede www.cretoikos.com kasutajad nõustuvad, et nad ei saa kasutada veebilehti ja e-poodi Zacharakis Konstantinos & CO täisühing mis tahes ebaseadusliku, kahjuliku, ähvardava, solvava, häiriva, laimava, laimava, labane, nilbe või teise isiku privaatsust rikkuva sisu edastamise, teavitamise, e-kirjaga või muul viisil edastamise eest, väljendab empaatiat või rassilist, rahvuslikku või muud tüüpi diskrimineerimist või mis tahes viisil võib alaealistele kahju tekitada, ei ole seaduse või tava- või juhtimisreeglite kohaselt lubatud avaldada (näiteks siseteave, teave varanduse kohta ja konfidentsiaalne teave, mis on mis on saadud või avaldatud töösuhte osana või konfidentsiaalsete lepingutega hõlmatud teave) või mis rikub mis tahes leiutist, ärimärki, ärisaladust, autoriõigust või muid kolmandate isikute omandiõigusi, sisaldab tarkvaraviiruseid või muid koode, faile või programme, mis on loodud selleks, et peatada, kahjustada hävitada või rikkuda mis tahes tarkvara või arvutiosa, mis rikub tahtlikult või tahtmatult kehtivaid Kreeka ja Euroopa seadusi ja nende sätteid, mis võib mis tahes viisil ahistada kolmandaid isikuid ja mis tahes sisu, mida kasutatakse kogumiseks või salvestamiseks. kasutajate isikuandmed.

 

6. TURVALISUS

Zacharakis Konstantinos & CO täisühing on teadlik teie isikuandmete ja elektrooniliste tehingute turvalisuse tähtsusest ning on kasutusele võtnud kõik kaasaegsed ja täiustatud meetodid, et tagada teie optimaalne turvalisus. Kogu teave teie isikuandmete ja tehingute kohta on turvaline ja konfidentsiaalne. aasta e-poe turvalisus Zacharakis Konstantinos & CO täisühing saavutatakse järgmiste meetoditega:

 

Kliendi identifitseerimine

Kliendi tuvastamiseks kasutatakse kahte koodi: Sissepääsukood (email või kasutajanimi) ja isiklik turvakood (parool), mis võimaldavad teil igal ajal täieliku turvalisusega juurdepääsu oma isikuandmetele. Teil on võimalus muuta oma isiklikku turvakoodi (parool), ja sinu e-posti aadress, nii tihti kui soovite. Ainus isik, kellel on juurdepääs teie andmetele, on teie ülalnimetatud koodide abil ja teie vastutate mitteavaldamise ja kolmandate isikute eest varjamise eest. Koodide kadumise või lekkimise korral peate viivitamatult meiega ühendust võtma; muidu e-pood Zacharakis Konstantinos & CO täisühing ei vastuta, kui turvakoodi kasutab volitamata isik. Soovitame oma parool ohutuse huvides ja mitte kasutada samu ja lihtsaid koode (nt sünnikuupäev) regulaarselt. Samuti soovitame oma loomiseks mitte kasutada ainult numbreid ja tähti parool, aga ka sümbolid.

Automaatne väljalogimine

Kui sa 20 minuti jooksul midagi ei tee, katkestatakse ühendus automaatselt e-poe kliendidomeeniga Zacharakis Konstantinos & CO täisühing.

Kontrollitud juurdepääs (tulemüür)

Juurdepääs süsteemidele Zacharakis Konstantinos & CO täisühing (serverid) juhib tulemüür, mis võimaldab klientidel/kasutajatel kasutada teatud teenuseid, kuid samas ei võimalda juurdepääsu ettevõtte konfidentsiaalsete andmete ja informatsiooniga andmebaasidele.

Konfidentsiaalsed edastused

Konfidentsiaalsuse järgimine on iseenesestmõistetav. Samad põhimõtted, mis kehtivad klassikaliste tehingute puhul, kehtivad ka e-kaubanduses. Mis tahes teave, mille on edastanud kasutaja/liige Zacharakis Konstantinos & CO täisühing on konfidentsiaalne ning Ettevõte on võtnud kasutusele kõik vajalikud ennetusmeetmed, et neid kasutataks ainult seni, kuna seda peetakse oluliseks osutatavate teenuste raames. Mõned vastuvõetud ennetusmeetmed on järgmised:

 • Juurdepääs tehinguteabele on ainult volitatud töötajatel ja ainult siis, kui seda peetakse vajalikuks, näiteks teie tellimuste edastamiseks.
 • Zacharakis Konstantinos & CO täisühing ei avalda klientide andmeid ja nende tehinguid, välja arvatud juhul, kui meil on selleks kirjalik luba või kui seda nõuab kohtulahend või muu ametiasutuse otsus.
 • Juhul kui Zacharakis Konstantinos & CO täisühing kasutab oma süsteemide toetamiseks kolmandat osapoolt, tagame konfidentsiaalsuse järgimise.
 • Isikuandmeid käsitleva 7. peatüki sätete reservi alusel saate küsida mis tahes salvestatud teavet ja nõuda nende parandamist, kui suudate tõendada, et see on vale.
 • Ka teie peate oma turvalisuse huvides käsitlema kogu meie teenuste kaudu edastatavat teavet privaatse ja konfidentsiaalsena ning te ei tohi seda avaldada kolmandatele isikutele.

 

7. ISIKUANDMETE TURVALISUS

Kui külastate domeeni www.cretoikos.com, palutakse teil üldjuhul oma tellimuse haldamiseks märkida oma isikuandmed (nimi, perekonnanimi, amet, e-post, toodete kohaletoimetamise aadress jne) või meie teenuste osutamiseks. Isikuandmeid, mille näitate kõikjal meie domeenis veebilehe www.cretoikos.com teenuste jaoks, säilitatakse eranditult põhjustel, mis puudutavad teiega tehtavaid tehinguid, pakutavate teenuste täiustamist ja nende teenuste arveldamist; ei ole lubatud, et neid kasutab ükski kolmas isik (välja arvatud vastavad asutused, seadusega ette nähtud juhtudel).

Ettevõtte töötajad Zacharakis Konstantinos & CO täisühing kellel on juurdepääs teie isikuandmetele, on konkreetsed ja isikutele teie andmetele ilma vahendustasuta juurdepääs ei ole lubatud. Oleme teie isikuandmete kaitsmiseks rakendanud kõiki mõistlikke ennetusi. Äärmiselt harvadel juhtudel võidakse teie isikuandmeid edastada koostööpartneritele Zacharakis Konstantinos & CO täisühing teiega tehtavate tehingute toetamiseks, edastamiseks ja teostamiseks, kuid alati tingimusel, et teie isikuandmeid ei töödelda ebaseaduslikult.

Mis tahes muude selles kontekstis päringute, ettepanekute või avalduste korral võtke meiega ühendust spetsiaalse kontaktivormi kaudu, mille leiate lingi https://www.cretoikos.com/contact-us/ alt.

Kasutajal on igal ajal õigus küsida teavet või keelata oma isikuandmete edasine töötlemine vastavalt kehtivatele isikuandmete kaitset käsitlevatele seadustele.

 

8. TOODETE OST

Zacharakis Konstantinos & CO täisühing teeb kõik endast oleneva, et pakkuda teenuseid kõrgel tasemel. Kuid see jõupingutus ei saa välistada vigu hindades ja toodete teisestes üksikasjades; ning ei saa välistada, et toote hindade sisestamisel/uuendamisel võivad tekkida katkestused interneti töös või inimlik rike. Enda kaitseks ja ostude tõhususe huvides palume Teil helistada meile telefoninumbril 2834023594 või võtta meiega ühendust meie kodulehel oleva e-kirja vormi kaudu, kui leiate, et toodet pakutakse ebatavalisel hinnaga. madala või kõrge hinnaga, mis on proportsionaalne selle turuväärtusega, enne kui jätkate tellimuse esitamist.

Lisaks soovitame enne meie e-poest ostma asumist külastada esmalt rubriiki "Abi ja kasutustingimused", kust leiate kasulikku teavet toodete ostmise protseduuri kohta.

Pärast tellimuse registreerimist saate automaatse vastuse, milles on loetletud teie tellimuse andmed. Pärast teie tellimuse töötlemist elektroonilise ostmise osakonnas Zacharakis Konstantinos & CO täisühing saate teise kinnitava e-kirja toodete nimekirjaga, mis teile saadetakse. Sellest hetkest alates on meievaheline leping sõlmitud.

Tellimuse töötlemise ajal saate rea automaatseid vastuseid, mis annavad teada teie tellimuse edenemisest. Need sõnumid puudutavad järgmisi samme:

Teie tellimuse töötlemine: Kui Teie tellimuse on saanud meie ettevõtte töötaja, kes kontrollib selle õigsust ja edastab kauplusele toodete koostamiseks.

Arveldamine: Teie tellimuse kaubad on koostatud eesmärgiga saata need teie aadressile.

Osaliselt arveldamine: mõnda teie tellimuse üksust ei saanud kokku panna ja need on ootel. Saate e-kirjas mainitud esemed.

Tühistamine: Teie tellimus tühistati pärast teie soovi või seetõttu, et meil ei õnnestunud teiega tellimuse kinnitamiseks ühendust saada.

Kui mõni teie tellimuse üksus ei peaks olema saadaval, saate vastava e-kirja või/või SMS-i. Teise võimalusena võtame teiega ühendust telefoninumbril, mille märkisite registreerimisel või tellimuse esitamisel.

Neid sõnumeid ei saa kuidagi keelata; nende saatmine on tellimuse korrektse täitmise eeltingimus. Palume teil veenduda, et saate need e-kirjad kätte ja teil on neile juurdepääs nii kaua, kuni tehing kestab. Kui te neid e-kirju ei saa, olete vastavalt meie tehinguid reguleerivatele üldistele äritingimustele kohustatud meid sellest viivitamata teavitama. Tooted toimetatakse teieni esimesel võimalusel ning tarneaeg ei ületa kolmekümmend päeva lepingu sõlmimisest.

 

9. KAUGOSTMISTE TÜHISTAMISE ÕIGUS

Kaugostude korral (nt internetist ostmine) on teil õigus toode tagastada ja meie tagastame teile raha, eeldusel, et teavitate meid kontaktvormi kaudu (https://www.cretoikos.com/contact -meile/, telefoni teel numbritel 2834023594 või 6948401441 või faksi teel (2834023574), kümne kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest Teie või Teie poolt nimetatud kolmanda isiku poolt Tooterea tellimise korral on tähtaeg algab tellimuse viimase kauba kättesaamise hetkest või seisvate tarnete korral viimase tarne sooritamisest.Taganemisõiguse kasutamise korral olete kohustatud tagastama meile toote algses ideaalses seisukorras (nagu uuena). ), milles te selle kätte saite; või peate meile saatma selgesõnalise vaieldamatu tõendi, et olete selle meile 10 kalendripäeva jooksul turvaliselt tagastanud, ja me oleme kohustatud teile tagastama raha, mille olete meile maksnud, sama makseviisiga, mida kasutasite. Valitud, kui tasusite meile ostuhinna. Kui maksite maksekaardiga, teavitame sellest kohe kaardi väljastajat ja me ei ole usaldusväärsed võimalike tagasimakseviivituste suhtes, mis ei kuulu meie vastutusele.

Tarbija on usaldusväärne kauba võimaliku väärtuse vähenemise suhtes üksnes töötlemise tulemusena, mis ei ole asjakohane toote olemuse, omaduste ja funktsiooni säilitamiseks. Me ei vastuta ega hüvita tarbijale kahju, kui tootele tekitatud kahju on tekkinud tarbija süül või kasutamise korral, mis ületab toote olemuse, omaduste ja funktsiooni säilitamiseks vajalikku taset. toode. Sellisel juhul jääb tühistamine tulemusteta.

Igal juhul tuleb toodetega, mida soovite tagastada, kaasas olla vastavad juriidilised dokumendid ja kättesaamise kinnitus. Kui toote tagastamise kulud ületavad tavapärast postiteenuse maksumust, siis neid ei kata. Zacharakis Konstantinos & CO täisühing ja koormab klienti.

Teil ei ole õigust tühistada seaduse 2251/94 artikli 3ιβ või muudel seaduses või käesolevates kasutustingimustes ettenähtud juhtudel.

 

10. ZACHARAKIS KONSTANTINOS & CO ÜLISE PARTNERLUSE VASTUTUS TOODETE KVALITEEDI JA VÕIMALIKE VEGADE KOHTA

Zacharakis Konstantinos & CO täisühing garanteerib Sulle iga e-poes pakutava toote aegumiskuupäeva ja toote omaduste õigsuse, et tagada tellimuse nõuetekohane täitmine. Vedaja kaudu toodete kohaletoimetamisel kontrollige, kas olete saanud õiged kaubad ja õige koguse suurepärases seisukorras. Kui avastate kohaletoimetamisel vea, märkige see vedaja voucherile või helistage meile numbril 2834023594 või saatke meile e-kiri. Tooted, mis on meie poolt kasutatava vedaja poolt transpordi käigus kahjustatud, asendatakse või kantakse teie poolt nimetatud kontole või arvatakse maha teie järgmisest tellimusest.

Zacharakis Konstantinos & CO täisühing vastutab kõigi kohustuste eest, mille tsiviilõigus on ostjale ette näinud. Eelnimetatud kohustused ei kehti, kui rike on põhjustatud Teie enda poolt või vääramatu jõu tõttu kitsamas või laiemas tähenduses. Igal juhul tuleb viivituste vältimiseks toodetega kaasas olla vajalikud juriidilised dokumendid ja kättesaamistõend.

 

11. TELLIMUSE TÜHISTAMINE

Artiklis 9 sätestatud tingimusi piiramata saab tellimust tühistada järgmistel asjaoludel:

 • Enne tellimuse vormistamist on elektroonilise tellimisprotseduuri käigus võimalik “tagasi” minna ja tellitud toodete kogus ostukorvist tühistada vajutades “eemalda” põhja.
 • Kui elektrooniline tellimus on täidetud, kuid pole veel saadetud, võite helistada 2834023594 ja paluda mõnel meie töötajal tellimus tühistada.
 • Pärast toote kättesaamist võite helistada telefonil 2834023594 või võtta meiega ühendust meie kodulehel oleva e-kirja vormi kaudu ja selgitada, miks soovite tellimusest loobuda. Üks meie töötajatest aitab teid koheselt ja teavitab teid kõigist teie valikutest.
 • Juhul, kui teie tellimus on juba arveldatud ja soovite selle tühistada, helistage telefonil 2834023594 ja märkige oma tellimuse andmed. Kuid sel juhul teie tellimuse olek teie konto lehel ei muutu.

 

12. MAKSEVIISID

a) Pangakontole sissemakse/ülekanne

EUROBANK konto nr: 0026.0331.42.0200418817

IBAN: GR20 0260 3310 0004 2020 0418 817

Palun saatke meile oma panga maksekviitung faksi teel numbrile 2834023574 või e-posti aadressile account@mylopotamos-health-foods.gr, mainides hõlpsaks tuvastamiseks tellimuse numbri. Niipea kui saame maksekviitungi koopia, alustame teie tellimuse saatmist.

b) Maksmine deebet- või krediitkaardiga, mis on kaitstud Viva Walleti/PayPali kaudu

E-pood of Zacharakis Konstantinos & CO täisühing aktsepteerib kõiki krediitkaarte, Visa, Mastercard, American Express ja Diners. Teie tehingud meie e-poes on kaitstud täiustatud veebiturvasüsteemidega, mis garanteerivad salvestatud tehingu.

Kui valite makseviisiks Viva Wallet/PayPal, suunatakse teid koheselt vastavale lehele, et tehing ja tellimuse eest tasuda. Viva Wallet/PayPal on turvaline ja usaldusväärne vahendaja veebitehingute tegemiseks. Kui teil pole Viva Walleti/PayPali kontot, saate sisse logida ja kasutada oma deebet- või krediitkaarti või pangakontot.

Viva Walleti/PayPali vahendusel teostatavad tehingud puudutavad ainult kliendi ruumides kohaletoimetamist ega kombineeri muid makseviise. Maksmist puudutavate küsimuste ja teabe saamiseks külastage Viva Walleti/PayPali veebisaiti. Viva Walleti/PayPali toel teostatavaid tehinguid reguleerivad teenusepakkuja sätted ja tingimused.

 

13. TELLIMINE / TOODETE TARNE / VEOKULUD

Tellimuse täitmine:

Niipea kui olete tellimuse lõpetanud, kuvatakse järgmine teade (näide): „TEIE TELLIMUS ON TÄITUD. AITÄH." Teie tellimuse number on (nt) 121. Palun kontrollige oma e-kirju. Saatsime teile kinnitusmeili teie tellimuse üksikasjadega.

Kohaletoimetamise kuupäev ja kellaaeg:

Kohaletoimetamine väljaspool Kreekat (EE riigid ja ülejäänud maailm)

Toodete tarned teostab TNT kullerteenus (kiir- või säästuteenus).

TNT on kiirkullerfirma, mis on saadaval teatud kaaluga tellimustele kuni 30 kiloni (kulu saate vaadata ostukorvis “Eeldatav veokulu ja maksud” alt). Tellimuse minimaalne kaal on 5 kilo. Tavaolukorras tarnib TNT teenus 2-5 päeva jooksul. Lisaks on TNT-ga saadetised kaitstud summa 10 eurot kilo, kui valite TNT economy ja 20 eurot kilo, kui valite TNT express, kui pakk kaob või hävib. Meie kullerkoostööpartneri (antud juhul TNT) tarnepäevad on esmaspäevast reedeni.

Kui eelistate enda valitud kullerteenust, millega meie (Zacharakis Konstantinos & CO täisühing) koostööd ei tee, on veokulu kliendi kulul.

 

15. TARNE HILINEMINE

Teie tellimus võib viibida järgmistel põhjustel:

 • Toode ei ole saadaval. Sel juhul võtab meie ettevõte teiega lahenduse leidmiseks ühendust telefoni või e-posti teel.
 • Äärmuslike ilmastikuolude või streikide ning vääramatu jõu korral võib see mõjutada teie tellimuse saatmist ja kohaletoimetamist.
 • Juhul, kui Teiega telefoni ja/ja e-posti teel kontakti saamine ei ole võimalik (kui tekib probleem Teie tellimusega, kas tootega või tasumisega), kuna Teie märgitud andmed ei kehti. Kuid viivitus ei ületa 30 päeva lepingu täitmise päevast arvates.

 

16. UUDISED

 • Zacharakis Konstantinos & CO täisühing saadab regulaarselt uudiskirju.
 • Zacharakis Konstantinos & CO täisühing ei vastuta, kui uudiskirjad ei jõua sihtkohta. Igal juhul teeme koos internetiteenuse pakkujatega tarne teostamiseks kõik endast oleneva.
 • Uudiskirjad võiks saata rämpsposti kausta. Palume teil regulaarselt kontrollida, ega neid sellesse kausta poleks pandud.
 • Kui te ei soovi enam uudiskirju saada või soovite end täielikult Zacharakis Konstantinos & CO täisühingu uudistesüsteemist eemaldada, saate sellest meile teada anda, kasutades meie veebisaidi kontaktvormi.
 • Zacharakis Konstantinos & CO täisühing saadab värskendusi ainult siis, kui otsustate neid saada ja nii kaua, kui soovite. Kui olete meie saidi kaudu tellimuse esitanud, saadame teile automaatseid e-kirju teie tellimuse edenemise kohta. Neid sõnumeid ei saa kuidagi keelata; nende saatmine on tellimuse korrektse täitmise eeltingimus. Palume teil veenduda, et saate need e-kirjad kätte ja teil on neile juurdepääs nii kaua, kuni tehing kestab.

Kui te neid e-kirju ei saa, olete meie tehinguid reguleerivate üldiste äritingimuste kohaselt kohustatud meid sellest viivitamata teavitama.

(Ülaltoodud hinnad sisaldavad käibemaksu 13% ja 24%)