Warunki użytkowania i bezpieczeństwa

www.cretoikos.com to sklep internetowy, który wystawia i oferuje produkty online. Jest częścią firmy „Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna” z siedzibą w Angeliana Rethymno, Kreta, Grecja (numer podatkowy 099704169, urząd skarbowy Rethymno). Zanim wejdziesz do e-sklepu i będziesz surfować po naszej witrynie, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi warunkami i warunkami, które będą obowiązywać w przypadku korzystania z e-sklepu firmy „Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna” firmy i które można znaleźć pod adresem www.cretoikos.com

Upewnij się, że zgadzasz się z poniższymi warunkami i warunkami wstępnymi, ponieważ transakcja z nami na tej stronie podlega tym warunkom, a wszystkie transakcje z nami wymagają akceptacji tych warunków.

Poproś o dane osobowe przechowywane na naszej stronie internetowej/serwerze.

1. WARUNKI

Firma Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna ma prawo do jednostronnej zmiany lub zmiany warunków transakcji przeprowadzanych w tym sklepie internetowym. Nasza firma jest zobowiązana do informowania użytkowników na stronie internetowej tego sklepu internetowego o zmianach i zmianach w ogóle. Pragniemy zaznaczyć, że zmiana regulaminu nie ma wpływu na zamówienia już zrealizowane.

 

2. DOSTARCZANE INFORMACJE I PRODUKTY

Firma Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna gwarantuje kompletność i aktualność informacji znajdujących się na stronie internetowej www.cretoikos.com, w tym istnienie istotnych cech opisywanych produktów oraz poprawność danych dotyczących świadczonych usług sklepu internetowego firmy, z zastrzeżeniem technicznych lub literalne błędy, które mogły zostać przeoczone lub wystąpiły w sposób niezamierzony lub w wyniku przerwy w połączeniu internetowym spowodowanej siłą wyższą.

 

3. OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Firma Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna obiecuje terminowo informować odbiorców końcowych o potencjalnej niedostępności produktów. Sklep internetowy firmy nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, które mogą wystąpić przy próbie uzyskania dostępu do Internetu przez użytkowników lub w trakcie połączenia, a problemy te są związane z kompatybilnością ich połączenia ze stroną internetową. Również, Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich, a w szczególności nieuprawnione ingerencje osób trzecich w produkty, usługi i przekazywane informacje firmy.

 

4. PRAWA AUTORSKIE

Oficjalną stroną firmy jest strona internetowa www.cretoikos.com Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna. Cała zawartość stron internetowych umieszczonych w sieci przez firmę, włączając zdjęcia, grafiki, zdjęcia, rysunki, teksty, świadczone usługi i produkty, jest objęta prawami autorskimi firmy Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna i jest chroniony właściwymi przepisami prawa greckiego, prawa europejskiego oraz umowami międzynarodowymi. Nazwy, zdjęcia, logotypy i znaki wyróżniające, które reprezentują Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna i/lub sklep internetowy i/lub osoby trzecie powiązane z firmą oraz jej produktami i usługami, są ekskluzywnymi znakami i znakami wyróżniającymi firmy Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna i/lub www.cretoikos.com i/lub wyżej wymienione osoby trzecie i są chronione prawem greckim, prawem Unii Europejskiej oraz międzynarodowymi kodeksami handlowymi i przemysłowymi dotyczącymi prawa autorskiego i nieuczciwej konkurencji.

W żadnym przypadku ich pojawienie się i wyświetlanie na stronie internetowej www.cretoikos.com nie może być traktowane jako cesja lub przeniesienie pozwolenia lub prawa do użytkowania.

 

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

Użytkownicy stron www.cretoikos.com akceptują, że nie mogą korzystać ze stron i sklepu internetowego Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna o przesyłanie, powiadamianie, przesyłanie pocztą elektroniczną lub przesyłanie w inny sposób treści o charakterze bezprawnym, szkodliwym, grożącym, obelżywym, niepokojącym, oczerniającym, zniesławiającym, wulgarnym, obscenicznym lub stanowiącym naruszenie prywatności innej osoby, wyrażających empatię lub dyskryminacją rasową, narodową lub inną lub mogącą w jakikolwiek sposób wyrządzić krzywdę nieletnim, nie może być publikowana zgodnie z prawem, konwencjami lub zasadami zarządzania (takich jak informacje wewnętrzne, informacje o majątku i informacje poufne, które zostały uzyskane lub ujawnione w ramach stosunku pracy lub informacje objęte umowami poufnymi) lub naruszają jakikolwiek wynalazek, znak handlowy, tajemnicę handlową, prawa autorskie lub inne prawa własności osób trzecich, zawierają wirusy komputerowe lub inne kody, pliki lub programy, które zostały stworzony, aby zatrzymać, zaszkodzić, zniszczyć lub zepsuć oprogramowanie lub część komputera, które zamierzone lub niezamierzone naruszają obowiązujące greckie i europejskie przepisy oraz ich postanowienia, które mogą w jakikolwiek sposób nękać osoby trzecie oraz wszelkie treści wykorzystywane do gromadzenia lub zapisywania dane osobowe użytkowników.

 

6. BEZPIECZEŃSTWO

Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna jest świadomy wagi bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i transakcji elektronicznych i przyjął wszystkie nowoczesne i zaawansowane metody, aby zapewnić Ci optymalne bezpieczeństwo. Wszelkie informacje dotyczące Twoich danych osobowych i transakcji są bezpieczne i poufne. Bezpieczeństwo sklepu internetowego Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna osiąga się następującymi metodami:

 

Identyfikacja klienta

Kody używane do identyfikacji klienta to dwa: Kod wejściowy (email lub nazwa użytkownika) oraz osobisty kod bezpieczeństwa (hasło)które umożliwiają Ci w każdej chwili dostęp do Twoich danych osobowych z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa. Masz możliwość zmiany swojego osobistego kodu zabezpieczającego (hasło), I twój adres e-mail, tak często, jak chcesz. Jedyną osobą, która ma dostęp do Twoich danych, jesteś Ty, za pomocą powyższych kodów i odpowiadasz za ich nieujawnianie i ukrywanie przed osobami trzecimi. W przypadku zagubienia lub wycieku kodów należy natychmiast się z nami skontaktować; w przeciwnym razie e-sklep Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna nie ponosi odpowiedzialności w przypadku użycia kodu zabezpieczającego przez osobę nieuprawnioną. Zalecamy zmianę hasło regularnie ze względów bezpieczeństwa i nie używać tych samych i łatwych kodów (takich jak data urodzenia). Zalecamy również, aby do tworzenia własnych nie używać samych cyfr i liter hasło, ale także symbole.

Automatyczne wylogowanie

Jeśli nie podejmiesz żadnej akcji w ciągu 20 minut, nastąpi automatyczne rozłączenie z domeną klienta sklepu internetowego Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna.

Kontrolowany dostęp (firewall)

Dostęp do systemów Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna (serwery) jest kontrolowany przez firewall, który umożliwia korzystanie przez klientów/użytkowników z niektórych usług, a jednocześnie nie pozwala na dostęp do baz danych zawierających poufne dane i informacje firmy.

Tajne transmisje

Przestrzeganie poufności jest oczywiste. Te same zasady, które rządzą klasycznymi transakcjami, obowiązują także w handlu elektronicznym. Wszelkie informacje przekazywane przez użytkownika/członka Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna mają charakter poufny, a Spółka przyjęła wszelkie niezbędne zabezpieczenia, aby były one wykorzystywane jedynie dotychczas, gdyż uważa się to za niezbędne w ramach świadczonych usług. Niektóre z przyjętych środków zapobiegawczych są następujące:

 • Dostęp do informacji o transakcjach mają wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko wtedy, gdy uznają to za konieczne, np. w celu przekazania Państwa zamówień.
 • Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna nie ujawni danych klientów i ich transakcji, chyba że otrzymamy Twoją pisemną zgodę lub będzie to wymagane orzeczeniem sądu lub decyzją innego organu.
 • W razie Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna będą korzystać z usług strony trzeciej do wsparcia swoich systemów, gwarantujemy zachowanie poufności.
 • Z zastrzeżeniem postanowień rozdziału 7, który dotyczy danych osobowych, możesz żądać wszelkich przechowywanych informacji oraz żądać ich poprawienia, jeżeli wykażesz, że są one nieprawidłowe.
 • Dla własnego bezpieczeństwa Ty również musisz traktować wszystkie informacje przekazywane za pośrednictwem naszych usług jako prywatne i poufne i nie możesz ujawniać ich osobom trzecim.

 

7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli odwiedzisz domenę www.cretoikos.com, być może zostaniesz poproszony o podanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, zawód, adres e-mail, adres do dostawy produktów itp.), ogólnie w celu zarządzania Twoim zamówieniem lub w celu świadczenia naszych usług. Dane osobowe, które wskażesz w dowolnym miejscu naszej domeny w celu świadczenia usług strony internetowej www.cretoikos.com, są przechowywane wyłącznie w celach związanych z transakcjami z Tobą, doskonaleniem świadczonych usług i rozliczeniem tych usług; niedozwolone jest wykorzystywanie ich przez osoby trzecie (z wyjątkiem właściwych organów, w przypadkach przewidzianych przez prawo).

Pracownicy firmy Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna mający dostęp do Twoich danych osobowych są szczególne, a dostęp do Twoich danych przez osoby bez prowizji jest niedopuszczalny. Zastosowaliśmy wszelkie rozsądne środki zapobiegawcze w celu ochrony Twoich danych osobowych. W niezwykle rzadkich przypadkach Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane współpracownikom Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna w celu obsługi, przekazywania i realizacji transakcji z Tobą, jednak zawsze pod warunkiem, że Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane niezgodnie z prawem.

W przypadku jakichkolwiek innych zapytań, sugestii lub deklaracji w tym kontekście prosimy o kontakt za pomocą specjalnego formularza kontaktowego, który znajdziesz pod linkiem https://www.cretoikos.com/contact-us/.

Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo żądania informacji lub odmowy dalszego przetwarzania jego danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 

8. ZAKUP PRODUKTÓW

Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna dokłada wszelkich starań, aby świadczyć usługi na wysokim poziomie. Jednak wysiłek ten nie może wykluczyć błędów w cenach i wtórnych szczegółach produktów; i nie można wykluczyć, że w wyniku wprowadzenia/odnowienia cen produktu mogą wystąpić przerwy w działaniu Internetu lub błędy ludzkie. Dla własnego bezpieczeństwa i efektywności zakupów prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 2834023594 lub o kontakt za pośrednictwem formularza e-mailowego znajdującego się na naszej stronie, jeśli stwierdzą Państwo, że produkt jest oferowany w nietypowej cenie niską lub wysoką cenę proporcjonalną do jego wartości rynkowej, zanim będziesz mógł kontynuować zamówienie.

Ponadto, zanim rozpoczniesz zakupy w naszym e-sklepie, zalecamy zapoznanie się z sekcją „pomoc i warunki korzystania”, gdzie znajdziesz pomocne informacje dotyczące procedury zakupu produktów.

Po zarejestrowaniu zamówienia otrzymasz automatyczną odpowiedź, w której zostaną podane szczegóły Twojego zamówienia. Po przetworzeniu zamówienia przez dział zakupów elektronicznych Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna otrzymasz drugi e-mail potwierdzający z listą produktów, które zostaną do Ciebie przesłane. Od tego momentu zostaje zawarta między nami umowa.

Podczas przetwarzania Twojego zamówienia otrzymasz szereg automatycznych odpowiedzi, które będą informować o postępie Twojego zamówienia. Komunikaty te dotyczą następujących kroków:

Przetwarzanie Twojego zamówienia: Jeżeli Twoje zamówienie dotarło do pracownika naszej firmy, sprawdzi je pod kątem poprawności i przekaże do sklepu w celu skompletowania produktów.

Dane do faktury: Elementy Twojego zamówienia są zestawiane w celu wysłania ich na Twój adres.

Częściowo rozliczenie: Nie udało się złożyć niektórych pozycji Twojego zamówienia i oczekują na realizację. Otrzymasz elementy wymienione w e-mailu.

Anulowanie: Twoje zamówienie zostało anulowane na Twoją prośbę lub dlatego, że nie mogliśmy się z Tobą skontaktować w celu potwierdzenia zamówienia.

W przypadku, gdy niektóre pozycje Twojego zamówienia nie będą dostępne, otrzymasz odpowiedni e-mail i/lub SMS. Alternatywnie skontaktujemy się z Tobą telefonicznie pod numerem podanym przez Ciebie w procesie rejestracji lub w momencie składania zamówienia.

Nie ma możliwości wyłączenia tych komunikatów; ich wysyłka jest warunkiem prawidłowej realizacji zamówienia. Prosimy o upewnienie się, że otrzymasz te e-maile i że będziesz mieć do nich dostęp przez cały czas trwania transakcji. W przypadku nieotrzymania tych wiadomości e-mail, zgodnie z ogólnymi warunkami handlowymi regulującymi nasze transakcje, mają Państwo obowiązek niezwłocznie nas o tym poinformować. Produkty zostaną dostarczone do Państwa w najszybszym możliwym terminie, a termin dostawy nie przekroczy trzydziestu dni od zakończenia realizacji zamówienia.

 

9. PRAWO ODSTĄPIENIA Z ZAKUPÓW NA ODLEGŁOŚĆ

W przypadku zakupów na odległość (np. przez Internet) masz prawo zwrócić produkt, a my zwrócimy Ci pieniądze, jeśli poinformujesz nas o tym za pomocą formularza kontaktowego (https://www.cretoikos.com/contact -us/, telefonicznie pod numerami 2834023594 lub 6948401441 lub faksem (2834023574) w ciągu dziesięciu dni kalendarzowych od otrzymania produktu przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią.W przypadku zamówienia rzędu produktów termin liczy się od chwili odebrania przez Państwa ostatniej sztuki zamówienia lub od zakończenia ostatniej dostawy w przypadku dostaw stałych.W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy jesteście Państwo zobowiązani zwrócić nam produkt w oryginalnym, idealnym stanie (jako nowy) ), w którym go otrzymałeś; lub musisz przesłać nam wyraźny i niezaprzeczalny dowód, że odesłałeś go do nas w ciągu 10 dni kalendarzowych z zachowaniem bezpieczeństwa, a my będziemy zobowiązani zwrócić Ci pieniądze, które nam zapłaciłeś, w ten sam sposób, w jaki użyłeś płatności wybrany, kiedy zapłaciłeś nam cenę zakupu.W przypadku płatności kartą płatniczą, natychmiast poinformujemy o tym wydawcę karty i nie będziemy wiarygodni w przypadku potencjalnych opóźnień w spłacie należności poza naszą odpowiedzialnością.

Konsument ponosi odpowiedzialność za potencjalne zmniejszenie wartości produktów jedynie w wyniku obróbki, która nie jest odpowiednia dla zachowania charakteru, cech i funkcji produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności i nie zwrócimy konsumentowi pieniędzy, jeżeli uszkodzenie produktu powstało z winy konsumenta lub w przypadku używania przekraczającego poziom niezbędny do zachowania charakteru, cech i funkcji towaru. produkt. W takim przypadku anulowanie nie będzie miało żadnego skutku.

W każdym przypadku do produktów, które chcesz zwrócić, należy dołączyć odpowiednie dokumenty prawne i potwierdzenie odbioru. Jeżeli koszty przesyłki zwrotnej produktu przekraczają zwykły koszt usługi pocztowej, nie zostaną one pokryte Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna i będzie obciążać klienta.

Nie masz prawa do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w artykule 3ιβ ustawy 2251/94 lub w innych przypadkach przewidzianych przez prawo lub niniejsze warunki użytkowania.

 

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZACHARAKIS KONSTANTINOS & CO SPÓŁKA JAWNA DOTYCZĄCA JAKOŚCI I POTENCJALNYCH WAD PRODUKTÓW

Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna gwarantuje Państwu na każdy produkt oferowany w sklepie internetowym prawidłowość daty ważności oraz właściwości produktu, co daje pewność prawidłowej realizacji zamówienia. W momencie dostawy produktów za pośrednictwem przewoźnika sprawdź, czy otrzymałeś właściwe produkty i odpowiednią ilość, w doskonałym stanie. W przypadku wykrycia błędu w dostawie prosimy o odnotowanie tego na voucherze przewoźnika lub o kontakt telefoniczny pod numerem 2834023594 lub przesłanie nam wiadomości e-mail. Produkty, które uległy uszkodzeniu w transporcie przez używanego przez nas przewoźnika, zostaną wymienione lub zaksięgowane na podanym przez Ciebie koncie lub odliczone od Twojego kolejnego zamówienia.

Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna odpowiada za wszelkie zobowiązania, jakie prawo cywilne nałożyło na kupującego. Powyższe obowiązki nie obowiązują, jeżeli wada została spowodowana przez Państwa lub na skutek działania siły wyższej w węższym lub szerszym znaczeniu. W każdym przypadku, aby uniknąć opóźnień, do produktów należy dołączyć niezbędne dokumenty prawne i dowód odbioru.

 

11. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Bez ograniczeń warunków określonych w artykule 9, zamówienie może zostać anulowane w następujących okolicznościach:

 • Przed złożeniem zamówienia, w trakcie składania zamówienia elektronicznego można cofnąć się i anulować ilość zamawianych produktów z koszyka poprzez naciśnięcie przycisku „usuń”.
 • Jeśli zamówienie elektroniczne zostało skompletowane, ale nie zostało jeszcze wysłane, możesz zadzwonić pod numer 2834023594 i poprosić jednego z naszych pracowników o anulowanie zamówienia.
 • Po otrzymaniu towaru możesz zadzwonić pod numer 2834023594 lub skontaktować się z nami za pomocą formularza e-mail znajdującego się na naszej stronie i wyjaśnić nam dlaczego chcesz anulować zamówienie. Jeden z naszych pracowników niezwłocznie Ci pomoże i poinformuje Cię o wszelkich dostępnych możliwościach.
 • Jeżeli Twoje zamówienie zostało już zafakturowane i chcesz je anulować, zadzwoń pod numer 2834023594 i podaj szczegóły zamówienia. Jednak w tym przypadku status Twojego zamówienia na stronie Twojego konta nie ulegnie zmianie.

 

12. SPOSOBY PŁATNOŚCI

a) Wpłata/przelew na rachunek bankowy

Nr konta EUROBANKU: 0026.0331.42.0200418817

IBAN: GR20 0260 3310 0004 2020 0418 817

Potwierdzenie wpłaty swojego banku prosimy o przesłanie faksem na numer 2834023574 lub na adres e-mail konto@mylopotamos-health-foods.gr, podając numer zamówienia, aby ułatwić jego wykrycie. Gdy tylko otrzymamy kopię potwierdzenia wpłaty, rozpoczniemy wysyłkę Twojego zamówienia.

b) Płatność kartą debetową lub kredytową zabezpieczoną przez Viva Wallet/PayPal

Sklep internetowy Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna akceptuje wszystkie karty kredytowe, Visa, Mastercard, American Express i Diners. Twoje transakcje w naszym sklepie internetowym są zabezpieczone przez zaawansowane systemy bezpieczeństwa online, które gwarantują bezpieczną transakcję.

Jeśli jako metodę płatności wybierzesz Viva Wallet/PayPal, zostaniesz natychmiast przekierowany na odpowiednią stronę w celu sfinalizowania transakcji i opłacenia zamówienia. Viva Wallet/PayPal to bezpieczny i niezawodny pośrednik transakcji online. Jeżeli nie posiadasz konta Viva Wallet/PayPal, możesz zalogować się i korzystać ze swojej karty debetowej, kredytowej lub konta bankowego.

Transakcje realizowane za pośrednictwem Viva Wallet/PayPal dotyczą wyłącznie dostawy do siedziby Klienta i nie łączą się z innymi sposobami płatności. W przypadku pytań i informacji dotyczących płatności możesz odwiedzić stronę internetową Viva Wallet/PayPal. Transakcje realizowane przy pomocy Viva Wallet/PayPal podlegają postanowieniom i warunkom usługodawcy.

 

13. ZAMÓWIENIE / DOSTAWA PRODUKTÓW / KOSZT PRZEWOZU

Realizacja zamówienia:

Gdy tylko zakończysz składanie zamówienia, pojawi się następujący komunikat (przykład): „TWOJE ZAMÓWIENIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE. DZIĘKUJĘ." Twój numer zamówienia to (np.) 121. Sprawdź swoją pocztę e-mail. Wysłaliśmy do Ciebie e-mail z potwierdzeniem zawierający szczegóły Twojego zamówienia.

Data i godzina dostawy:

Dostawa poza Grecję (kraje EE i reszta świata)

Dostawy produktów realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej TNT (ekspresowej lub ekonomicznej).

TNT to szybka firma kurierska, która jest dostępna dla określonych wag zamówień do 30 kilogramów (koszt możesz sprawdzić w sekcji „Szacowany koszt transportu i podatki” w koszyku). Minimalna waga zamówienia to 5 kilogramów. W normalnych okolicznościach usługa TNT dostarcza przesyłkę w ciągu 2-5 dni. Ponadto przesyłki z TNT są zabezpieczone kwota 10 Euro za kilogram w przypadku wyboru gospodarki TNT oraz 20 Euro za kilogram w przypadku wyboru TNT expressna wypadek zagubienia lub zniszczenia przesyłki. Dni dostawy realizowane przez naszego współpracującego kuriera (w tym przypadku TNT) przypadają od poniedziałku do piątku.

Jeżeli preferują Państwo wybraną przez siebie usługę kurierską, z którą my (Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna) nie współpracujemy, koszt transportu pokrywa Klient.

 

15. OPÓŹNIENIE DOSTAWY

Twoje zamówienie może zostać opóźnione z następujących powodów:

 • Produkt niedostępny. W takim przypadku nasza firma skontaktuje się z Tobą telefonicznie lub e-mailem w celu znalezienia rozwiązania.
 • W przypadku ekstremalnych warunków pogodowych lub strajków, a także w przypadku siły wyższej, która może mieć wpływ na wysyłkę i dostawę Twojego zamówienia.
 • W przypadku, gdy kontakt telefoniczny lub/i e-mailowy z Tobą nie będzie możliwy (jeśli pojawi się problem z Twoim zamówieniem, zarówno z produktem, jak i z płatnością), ponieważ podane przez Ciebie dane są nieaktualne. Jednakże opóźnienie nie będzie przekraczać 30 dni od dnia zakończenia realizacji zamówienia.

 

16. NEWSLETTERY

 • Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna regularnie wysyła newslettery.
 • Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna nie ponosi odpowiedzialności za to, że newslettery nie dotrą do miejsca przeznaczenia. W każdym przypadku zrobimy wszystko, co w naszej mocy, z dostawcami usług internetowych, aby zrealizować dostawę.
 • Biuletyny mogą być wysyłane do folderu spamu. Uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie, czy nie znajdują się one w tym folderze.
 • Jeżeli nie chcesz już otrzymywać biuletynów lub chcesz całkowicie usunąć się z systemu aktualności Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna, możesz nas o tym poinformować za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej.
 • Spółka Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership będzie wysyłać aktualizacje tylko wtedy, gdy zdecydujesz się je otrzymywać i tak długo, jak będziesz tego chciał. Jeśli złożyłeś zamówienie za pomocą naszej strony, wyślemy Ci automatyczne e-maile dotyczące postępu w realizacji Twojego zamówienia. Nie ma możliwości wyłączenia tych komunikatów; ich wysyłka jest warunkiem prawidłowej realizacji zamówienia. Prosimy o upewnienie się, że otrzymasz te e-maile i że będziesz mieć do nich dostęp przez cały czas trwania transakcji.

W przypadku nieotrzymania tych wiadomości e-mail, zgodnie z ogólnymi warunkami handlowymi regulującymi nasze transakcje, mają Państwo obowiązek niezwłocznie nas o tym poinformować.

(Powyższe ceny zawierają podatek VAT 13% i 24%)