Podmínky použití a zabezpečení

www.cretoikos.com je e-shop, který vystavuje a nabízí produkty online. Je součástí společnosti „Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership“ se sídlem v Angelianě Rethymno, Kréta, Řecko (daňové číslo 099704169, finanční úřad Rethymno). Než vstoupíte do e-shopu a budete surfovat na našich stránkách, žádáme vás, abyste si nejprve přečetli níže uvedené obchodní podmínky, které budou uplatněny, pokud budete používat e-shop „Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership“ společnosti, a kterou naleznete na adrese www.cretoikos.com

Ujistěte se, že souhlasíte s následujícími podmínkami a předpoklady, protože transakce s námi na tomto webu se řídí těmito podmínkami a všechny transakce s námi předpokládají přijetí těchto podmínek.

Vyžádejte si své osobní údaje uložené na našem webu/serveru.

1. PODMÍNKY

Společnost Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership má právo jednostranně změnit nebo nahradit podmínky a podmínky obchodů, které jsou prováděny v tomto e-shopu. Naše společnost je povinna informovat uživatele na stránkách tohoto e-shopu o změnách a změnách obecně. Rádi bychom upřesnili, že změna podmínek nemá vliv na objednávky, které již byly dokončeny.

 

2. POSKYTOVANÉ INFORMACE A PRODUKTY

Společnost Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership garantuje úplnost a platnost informací na stránkách www.cretoikos.com, včetně existence podstatných atributů popisovaných produktů a správnosti údajů, které se týkají poskytovaných služeb e-shopu společnosti, s výhradou technických nebo doslovné chyby, které mohly být přehlédnuty nebo k nim došlo neúmyslně nebo v důsledku přerušení internetového připojení způsobeného vyšší mocí.

 

3. OMEZENÁ ODPOVĚDNOST

Společnost Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership se zavazuje včas informovat konečné zákazníky o případné nedostupnosti produktů. E-shop společnosti neručí za technické problémy, které se mohou vyskytnout při pokusu uživatele o přístup k internetu nebo během připojení, a tyto problémy souvisí s kompatibilitou jejich připojení s webovou stránkou. Taky, Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership nenese odpovědnost za jednání či opomenutí třetích osob a zejména neoprávněné zásahy třetích osob do produktů, služeb a poskytovaných informací společnosti.

 

4. AUTORSKÁ PRÁVA

Webová stránka www.cretoikos.com je oficiální stránkou společnosti Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership. Veškerý obsah webových stránek vložených společností do sítě, včetně obrázků, grafiky, fotografií, nákresů, textů, poskytovaných služeb a produktů, je chráněn autorským právem Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership a je chráněna příslušnými ustanoveními řeckého práva, evropského práva a mezinárodních smluv. Jména, obrázky, logotypy a rozlišovací značky, které představují Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership a/nebo e-shop a/nebo třetí osoby spojené se společností a jejími produkty a službami, jsou výhradními znaky a rozlišovacími znaky společnosti Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership a/nebo www.cretoikos.com a/nebo výše uvedené třetí strany a jsou chráněny řeckým právem, právem Evropské unie a mezinárodními obchodními a průmyslovými zákoníky týkajícími se autorského práva a nekalé soutěže.

V žádném případě nelze jejich zobrazení a zobrazení na webové stránce www.cretoikos.com považovat za udělení nebo převod oprávnění nebo práva na užívání.

 

5. ODPOVĚDNOST UŽIVATELE

Uživatelé stránek www.cretoikos.com berou na vědomí, že nemohou používat stránky a e-shop společnosti Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership pro přeposílání, oznamování, přeposílání e-mailem nebo přenos jinými prostředky jakéhokoli obsahu, který je nezákonný, škodlivý, ohrožující, urážlivý, znepokojující, pomlouvačný, hanobící, vulgární, obscénní nebo představuje porušení soukromí jiné osoby, vyjadřuje empatii nebo rasová, národnostní nebo jiná diskriminace nebo může jakýmkoli způsobem způsobit škodu nezletilým, není povoleno zveřejňovat v souladu se zákonem nebo konvenčními nebo manažerskými pravidly (jako jsou interní informace, informace o bohatství a důvěrné informace, které byly získané nebo odhalené jako součást pracovněprávního vztahu nebo informace, na které se vztahují důvěrné smlouvy), nebo porušují jakýkoli vynález, obchodní značku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná vlastnická práva třetích stran, obsahuje softwarové viry nebo jiné kódy, soubory nebo programy, které byly vytvořené za účelem zastavení, poškození, zničení nebo znehodnocení jakéhokoli softwaru nebo části počítače, které úmyslně nebo neúmyslně porušují platné řecké a evropské zákony a jejich ustanovení, které mohou jakýmikoli prostředky obtěžovat třetí osoby a jakýkoli obsah, který se používá ke shromažďování nebo ukládání osobní údaje uživatelů.

 

6. ZABEZPEČENÍ

Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership si je vědoma důležitosti zabezpečení vašich osobních údajů a elektronických transakcí a přijala všechny moderní a pokročilé metody, aby byla zaručena vaše optimální bezpečnost. Veškeré informace týkající se vašich osobních údajů a transakcí jsou bezpečné a důvěrné. Bezpečnost e-shopu Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership se dosahuje následujícími metodami:

 

Identifikace zákazníka

Kódy používané pro identifikaci zákazníka jsou dva: Vstupní kód (e-mail nebo uživatelské jméno) a bezpečnostní osobní kód (Heslo), které vám umožňují kdykoli přistupovat k vašim osobním údajům s naprostou bezpečností. Máte možnost změnit svůj osobní bezpečnostní kód (Heslo), A tvůj emailová adresa, tak často, jak si přejete. Jedinou osobou, která má přístup k vašim údajům, jste vy prostřednictvím vašich výše uvedených kódů a nesete odpovědnost za jejich nezveřejnění a utajení před třetími stranami. V případě ztráty nebo úniku kódů nás musíte okamžitě kontaktovat; jinak e-shop Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership neručí, pokud bezpečnostní kód použije neoprávněná osoba. Doporučujeme změnit váš Heslo pravidelně z důvodu bezpečnosti a nepoužívat stejné a jednoduché kódy (jako je datum narození). Doporučujeme také nepoužívat pro tvorbu pouze číslice a písmena Hesloale také symboly.

Automatické odhlášení

Pokud po dobu 20 minut neprovedete žádnou akci, jste automaticky odpojeni od zákaznické domény e-shopu Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership.

Řízený přístup (firewall)

Přístup k systémům Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership (servery) je řízen firewallem, který umožňuje využívání některých služeb zákazníkům/uživatelům a zároveň neumožňuje přístup k databázím s důvěrnými údaji a informacemi společnosti.

Důvěrné přenosy

Dodržování důvěrnosti je samozřejmostí. Stejné principy jako klasické transakce platí i pro e-commerce. Jakékoli informace přenášené uživatelem/členem Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership jsou důvěrné a společnost přijala veškerá nezbytná prevence k tomu, aby byly využívány pouze doposud, neboť je to v rámci poskytovaných služeb považováno za nezbytné. Některé z přijatých prevencí jsou následující:

 • Přístup k informacím o transakci mají pouze pověření zaměstnanci, a to pouze tehdy, je-li to považováno za nutné, například za účelem předání vašich objednávek.
 • Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership nezveřejní údaje o klientech a jejich transakcích, pokud k tomu nebudeme mít váš písemný souhlas nebo to bude vyžadovat soudní rozhodnutí nebo rozhodnutí jiného orgánu.
 • V případě Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership budou využívat pro podporu svých systémů třetí stranu, garantujeme dodržování důvěrnosti.
 • S výhradou ustanovení kapitoly 7, která se zabývá osobními údaji, můžete požádat o jakékoli uložené informace a můžete požadovat jejich opravu, pokud prokážete, že jsou chybné.
 • Pro svou vlastní bezpečnost musíte i vy zacházet se všemi informacemi, které poskytujeme prostřednictvím našich služeb, jako se soukromými a důvěrnými a nesmíte je sdělovat třetím stranám.

 

7. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud navštívíte doménu www.cretoikos.com, budete možná požádáni o uvedení vašich osobních údajů (jméno, příjmení, povolání, e-mail, adresa pro doručení produktů atd.), a to obecně za účelem vyřízení vaší objednávky nebo poskytovat naše služby. Osobní údaje, které uvedete kdekoli v naší doméně pro služby webové stránky www.cretoikos.com, jsou uchovávány výhradně z důvodů, které se týkají transakcí s vámi, zlepšování poskytovaných služeb a vypořádání těchto služeb; není dovoleno, aby je používala jakákoli třetí osoba (s výjimkou příslušných úřadů v případech, které předvídá zákon).

Zaměstnanci společnosti Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership kteří mají přístup k vašim osobním údajům jsou specifické a přístup k vašim údajům osobám bez provize není povolen. Použili jsme jakoukoli přiměřenou prevenci, abychom ochránili vaše osobní údaje. Ve velmi vzácných případech mohou být vaše osobní údaje předány spolupracovníkům společnosti Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership za účelem podpory, předávání a provádění transakcí s vámi, vždy však za podmínky, že vaše osobní údaje nebudou zpracovávány nezákonně.

Pro jakýkoli jiný dotaz, návrh nebo prohlášení v této souvislosti nás prosím kontaktujte pomocí speciálního kontaktního formuláře, který naleznete pod odkazem https://www.cretoikos.com/contact-us/.

Uživatel má v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů právo kdykoli požádat o informaci nebo odmítnout další zpracování svých osobních údajů.

 

8. NÁKUP VÝROBKŮ

Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership vynakládá veškeré možné úsilí k poskytování služeb na vysoké úrovni. Toto úsilí však nemůže vyloučit chyby v cenách a druhotných detailech produktů; a nelze vyloučit, že zadáním/obnovením cen produktu může dojít k přerušení provozu internetu nebo lidskému selhání. Pro Vaši vlastní ochranu a efektivitu Vašich nákupů Vás žádáme, abyste nám zavolali na telefonní číslo 2834023594 nebo nás kontaktovali prostřednictvím e-mailového formuláře uvedeného na naší webové stránce, pokud zjistíte, že je produkt nabízen za neobvyklou cenu. nízká nebo vysoká cena úměrná její tržní hodnotě, než budete pokračovat v objednávce.

Dále, než začnete nakupovat v našem e-shopu, doporučujeme nejprve navštívit sekci „nápověda a podmínky použití“, kde naleznete užitečné informace o postupu při nákupu produktů.

Po registraci Vaší objednávky obdržíte automatickou odpověď, ve které jsou uvedeny detaily Vaší objednávky. Po zpracování Vaší objednávky oddělením pro elektronický nákup Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership obdržíte druhý potvrzující e-mail se seznamem produktů, které vám budou zaslány. Od tohoto okamžiku je mezi námi uzavřena smlouva.

Během zpracování Vaší objednávky obdržíte řadu automatických odpovědí, ve kterých bude uveden průběh Vaší objednávky. Tyto zprávy se týkají následujících kroků:

Zpracování Vaší objednávky: Pokud vaši objednávku přijal pracovník naší společnosti, který ji zkontroluje ohledně správnosti a předá ji na prodejnu za účelem sestavení produktů.

Fakturace: Položky vaší objednávky jsou sestaveny za účelem jejich odeslání na vaši adresu.

Částečně vyúčtování: Některé položky vaší objednávky se nepodařilo sestavit a čekají na vyřízení. Položky, které jsou uvedeny v e-mailu, obdržíte.

Zrušení: Vaše objednávka byla zrušena po vaší žádosti nebo proto, že jsme se s vámi nemohli spojit a potvrdit objednávku.

V případě, že některé položky vaší objednávky nebudou dostupné, obdržíte odpovídající e-mail nebo/a SMS. Případně vás budeme kontaktovat telefonicky na čísle, které jste uvedli při registraci nebo v době vaší objednávky.

Neexistuje způsob, jak tyto zprávy zakázat; jejich odeslání je podmínkou pro správné provedení objednávky. Žádáme vás, abyste se ujistili, že tyto e-maily budete dostávat a že k nim budete mít přístup, dokud transakce bude trvat. V případě, že tyto e-maily neobdržíte, podle všeobecných obchodních podmínek, kterými se řídí naše transakce, jste povinni nás o tom neprodleně informovat. Produkty vám budou doručeny co nejdříve a doba dodání nepřesáhne třicet dnů od dokončení smlouvy.

 

9. PRÁVO NA ZRUŠENÍ NÁKUPŮ NA DÁLKU

V případě nákupu na dálku (např. online nákupy) máte právo vrátit produkt a my vám vrátíme peníze, pokud nás o tom informujete prostřednictvím kontaktního formuláře (https://www.cretoikos.com/contact -us/, telefonicky na číslech 2834023594 nebo 6948401441, nebo faxem (2834023574), do deseti kalendářních dnů od obdržení produktu vámi nebo vámi jmenovanou třetí stranou.V případě, že si objednáte řadu produktů, termín začíná okamžikem, kdy obdržíte poslední položku objednávky nebo od dokončení poslední dodávky v případě stálých dodávek. Pokud uplatníte své právo na odstoupení od smlouvy, jste povinni nám vrátit produkt v původním bezvadném stavu (jako nový ), ve kterém jste jej obdrželi; nebo nám musíte zaslat výslovný nepopiratelný důkaz, že jste nám jej bezpečně vrátili do 10 kalendářních dnů a my budeme povinni vám vrátit peníze, které jste nám zaplatili, stejným způsobem jako zvolenou, když jste nám zaplatili kupní cenu.V případě, že jste platili platební kartou, budeme neprodleně informovat vydavatele karty a nebudeme spolehliví na případné prodlení se splácením vůči vám mimo naši odpovědnost.

Spotřebitel je spolehlivý pro případné snížení hodnoty produktů pouze v důsledku zacházení, které není vhodné pro zachování povahy, vlastností a funkce produktu. Nejsme zodpovědní a spotřebiteli neposkytneme náhradu, pokud byla škoda na výrobku způsobena zaviněním spotřebitele nebo v případě použití, které překračuje míru, která je nezbytná pro zachování povahy, vlastností a funkce výrobku. produkt. V takovém případě bude zrušení bez výsledku.

V každém případě musí být k produktům, které chcete vrátit, přiloženy příslušné právní dokumenty a potvrzení o převzetí. Pokud náklady na odeslání vráceného produktu překročí běžné náklady na poštovní službu, nebudou pokryty Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership a zatíží zákazníka.

Nemáte žádné právo na zrušení v případech článku 3ιβ zákona 2251/94 nebo v jiných případech předpokládaných zákonem nebo těmito podmínkami použití.

 

10. ODPOVĚDNOST GENERÁLNÍHO PARTNERSTVÍ ZACHARAKIS KONSTANTINOS & CO OHLEDNĚ KVALITY A POTENCIÁLNÍCH CHYB PRODUKTŮ

Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership Vám garantuje u jakéhokoli produktu nabízeného v e-shopu správnost data expirace a vlastnosti produktu, aby bylo zajištěno řádné vyřízení objednávky. Při dodání produktů prostřednictvím přepravce zkontrolujte, zda jste obdrželi správné položky a správné množství ve vynikajícím stavu. V případě, že zjistíte chybu při doručení, poznamenejte ji prosím na voucher přepravce nebo nám zavolejte na číslo 2834023594 nebo nám pošlete e-mail. Produkty, které byly během přepravy poškozeny námi používaným přepravcem, budou nahrazeny nebo budou připsány na vámi uvedený účet nebo budou odečteny z vaší další objednávky.

Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership ručí za všechny závazky, které pro kupujícího stanoví občanské právo. Výše uvedené povinnosti neplatí, pokud byla chyba způsobena vámi nebo vyšší mocí v užším či širším smyslu. V každém případě, aby se předešlo prodlení, musí být k produktům přiloženy potřebné právní dokumenty a potvrzení o převzetí.

 

11. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Bez omezení podmínek uvedených v článku 9 lze objednávku zrušit za následujících okolností:

 • Před dokončením objednávky se v průběhu elektronické objednávky můžete vrátit „zpět“ a zrušit množství objednaných produktů z košíku stisknutím spodní části „odebrat“.
 • Pokud byla elektronická objednávka dokončena, ale ještě nebyla odeslána, můžete zavolat na číslo 2834023594 a požádat některého z našich zaměstnanců o zrušení objednávky.
 • Po obdržení produktu můžete zavolat na číslo 2834023594 nebo nás kontaktovat prostřednictvím e-mailového formuláře uvedeného na naší webové stránce a vysvětlit nám, proč chcete objednávku zrušit. Jeden z našich zaměstnanců vám okamžitě pomůže a bude vás informovat o všech možnostech, které máte.
 • V případě, že vaše objednávka již byla fakturována a chcete ji zrušit, zavolejte na číslo 2834023594 a uveďte podrobnosti objednávky. Ale v tomto případě se stav vaší objednávky na stránce vašeho účtu nezmění.

 

12. ZPŮSOBY PLATBY

a) Vklad / převod na bankovní účet

EUROBANK účet č.: 0026.0331.42.0200418817

IBAN: GR20 0260 3310 0004 2020 0418 817

Potvrzení o platbě Vaší banky nám prosím zašlete faxem na číslo 2834023574 nebo na e-mailovou adresu account@mylopotamos-health-foods.gr, uvedením čísla objednávky pro snadnou detekci. Jakmile obdržíme kopii potvrzení o platbě, zahájíme expedici vaší objednávky.

b) Platba debetní nebo kreditní kartou zabezpečenou Viva Wallet/ PayPal

E-shop společnosti Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership přijímá všechny kreditní karty, Visa, Mastercard, American Express a Diners. Vaše transakce v našem e-shopu jsou zabezpečeny pokročilými online bezpečnostními systémy, které zaručují úsporu transakce.

Pokud zvolíte jako způsob platby Viva Wallet/PayPal, budete okamžitě přesměrováni na příslušnou stránku za účelem dokončení transakce a zaplacení objednávky. Viva Wallet / PayPal je bezpečný a spolehlivý zprostředkovatel pro online transakce. Pokud nemáte účet Viva Wallet / PayPal, můžete se přihlásit a použít svou debetní nebo kreditní kartu nebo svůj bankovní účet.

Transakce realizované prostřednictvím Viva Wallet / PayPal se týkají pouze doručení v prostorách klienta a nekombinují jiné způsoby platby. Pro dotazy a informace týkající se platby můžete navštívit webovou stránku Viva Wallet/ PayPal. Transakce, které jsou realizovány s podporou Viva Wallet/PayPal, se řídí ustanoveními a podmínkami poskytovatele služeb.

 

13. OBJEDNÁVKA / DODÁNÍ PRODUKTŮ / CENA DOPRAVY

Dokončení objednávky:

Jakmile dokončíte objednávku, objeví se následující zpráva (příklad): „VAŠE OBJEDNÁVKA BYLA DOKONČENA. DĚKUJI." Číslo vaší objednávky je (např.) 121. Zkontrolujte prosím své e-maily. Poslali jsme vám potvrzovací e-mail s podrobnostmi vaší objednávky.

Datum a čas doručení:

Doručení mimo Řecko (země EE a zbytek světa)

Dodávky produktů jsou realizovány kurýrní službou TNT (expresní nebo ekonomická).

TNT je rychlá kurýrní společnost, která je k dispozici pro určité hmotnosti objednávky až do 30 kg (cenu si můžete zkontrolovat v části „odhadované náklady na dopravu a daně“ v nákupním košíku). Minimální hmotnost objednávky je 5 kg. Za normálních okolností služba TNT doručí do 2-5 dnů. Dále jsou zásilky s TNT zabezpečeny s částka 10 eur za kilo, pokud zvolíte TNT economy a 20 eur za kilo, pokud zvolíte TNT expressv případě ztráty nebo zničení zásilky. Dodací dny našeho kurýrního kooperátora (v tomto případě TNT) jsou od pondělí do pátku.

Pokud upřednostňujete kurýrní službu dle vašeho výběru, se kterou (Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership) nespolupracujeme, náklady na přepravu hradí klient.

 

15. ZPOŽDĚNÉ DORUČENÍ

Vaše objednávka může být zpožděna z následujících důvodů:

 • Produkt není dostupný. V tomto případě budete kontaktováni naší společností telefonicky nebo e-mailem za účelem nalezení řešení.
 • V případě extrémních povětrnostních okolností nebo stávek, jakož i v případech vyšší moci, které by mohly ovlivnit odeslání a doručení vaší objednávky.
 • V případě, že není možný kontakt s Vámi telefonicky nebo/a e-mailem (pokud se objeví problém s Vaší objednávkou, ať už s produktem nebo s platbou), protože Vámi uvedené údaje nejsou platné. Prodlení však nepřesáhne 30 dnů ode dne dokončení smlouvy.

 

16. NEWSLETTERY

 • Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership zasílá pravidelně informační bulletiny.
 • Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership nenese odpovědnost, pokud newslettery nedorazí na místo určení. V každém případě uděláme s poskytovateli internetových služeb vše pro realizaci dodávky.
 • Zpravodaje lze zasílat do složky se spamem. Žádáme vás, abyste pravidelně kontrolovali, zda nejsou uloženy v této složce.
 • V případě, že si již nepřejete dostávat newslettery, nebo chcete být zcela odstraněni z news-systému Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership, můžete nás informovat pomocí kontaktního formuláře na naší webové stránce.
 • Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership bude zasílat aktualizace pouze v případě, že se rozhodnete je dostávat, a tak dlouho, jak budete chtít. V případě, že jste zadali objednávku prostřednictvím našich stránek, budeme vám zasílat automatické e-maily týkající se průběhu vaší objednávky. Neexistuje způsob, jak tyto zprávy zakázat; jejich odeslání je podmínkou pro správné provedení objednávky. Žádáme vás, abyste se ujistili, že tyto e-maily budete dostávat a že k nim budete mít přístup, dokud transakce bude trvat.

V případě, že tyto e-maily neobdržíte, podle všeobecných obchodních podmínek, kterými se řídí naše transakce, jste povinni nás o tom neprodleně informovat.

(Výše uvedené ceny zahrnují DPH 13% a 24%)