Gebruiksvoorwaarden en beveiliging

www.cretoikos.com is een e-shop die producten online tentoonstelt en aanbiedt. Het maakt deel uit van het bedrijf “Zacharakis Konstantinos & CO algemeen partnerschap” met hoofdkantoor in Angeliana Rethymno, Kreta, Griekenland (belastingnummer 099704169, belastingkantoor Rethymno). Voordat u de e-shop betreedt en op onze site surft, vragen wij u eerst de onderstaande algemene voorwaarden te lezen, die van toepassing zijn als u gebruik maakt van de e-shop van de “Zacharakis Konstantinos & CO algemeen partnerschap” bedrijf, en dat te vinden is onder het adres www.cretoikos.com

Zorg ervoor dat u akkoord gaat met de volgende voorwaarden en bepalingen, omdat een transactie met ons op deze website door deze voorwaarden wordt beheerst en alle transacties met ons de aanvaarding van deze voorwaarden veronderstellen.

Vraag uw persoonlijke gegevens op die op onze website/server zijn opgeslagen.

1. VOORWAARDEN

Het bedrijf Zacharakis Konstantinos & CO Algemeen partnerschap heeft het recht om de voorwaarden en randvoorwaarden van de transacties die in deze e-shop worden uitgevoerd eenzijdig te wijzigen of te vervangen. Ons bedrijf is verplicht om de gebruikers op de website van deze e-shop te informeren over wijzigingen en veranderingen in het algemeen. Wij willen duidelijk maken dat de wijziging van de voorwaarden geen invloed heeft op reeds voltooide bestellingen.

 

2. VERSTREKTE INFORMATIE & PRODUCTEN

Het bedrijf Zacharakis Konstantinos & CO Algemeen partnerschap garandeert de volledigheid en geldigheid van de informatie op de website www.cretoikos.com, inclusief het bestaan van de essentiële kenmerken van de beschreven producten en de juistheid van de gegevens die betrekking hebben op de geleverde diensten van de e-shop van het bedrijf, onder voorbehoud van technische of letterlijke fouten, die mogelijk over het hoofd zijn gezien of onbedoeld zijn ontstaan of door een onderbreking van de internetverbinding als gevolg van overmacht.

 

3. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Het bedrijf Zacharakis Konstantinos & CO Algemeen partnerschap belooft de eindklanten tijdig te informeren over de mogelijke onbeschikbaarheid van producten. De e-shop van het bedrijf is niet aansprakelijk voor technische problemen die kunnen optreden als gebruikers proberen toegang te krijgen tot internet of tijdens hun verbinding, en deze problemen houden verband met de compatibiliteit van hun verbinding met de webpagina. Ook, Zacharakis Konstantinos & CO Algemeen partnerschap is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van derden en in het bijzonder ongeoorloofde ingrepen van derden in de producten, diensten en verstrekte informatie van het bedrijf.

 

4. AUTEURSRECHT

De webpagina www.cretoikos.com is de officiële site van het bedrijf Zacharakis Konstantinos & CO Algemeen partnerschap. De volledige inhoud van de webpagina's die door het bedrijf op het internet zijn geplaatst, inclusief afbeeldingen, grafieken, foto's, tekeningen, teksten, geleverde diensten en producten, valt onder het auteursrecht van Zacharakis Konstantinos & CO Algemeen partnerschap en wordt beschermd door de relevante bepalingen van de Griekse wet, de Europese wet en de internationale contracten. Namen, afbeeldingen, logo's en onderscheidende kenmerken die vertegenwoordigen Zacharakis Konstantinos & CO Algemeen partnerschap en/of de e-shop en/of aan het bedrijf en haar producten en diensten verbonden derden, zijn exclusieve tekens en onderscheidende merken van Zacharakis Konstantinos & CO Algemeen partnerschap en/of www.cretoikos.com en/of de hierboven genoemde derde partijen en worden beschermd door de Griekse wet, de wet van de Europese Unie en de internationale commerciële en industriële codes met betrekking tot het auteursrecht en oneerlijke concurrentie.

In ieder geval kan de verschijning en weergave ervan op de webpagina www.cretoikos.com niet worden beschouwd als een overdracht of overdracht van toestemming of als gebruiksrecht.

 

5. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

De gebruikers van de webpagina's www.cretoikos.com aanvaarden dat zij de pagina's en de e-shop van Zacharakis Konstantinos & CO Algemeen partnerschap voor het doorsturen, notificeren, doorsturen per e-mail of verzending via andere middelen van inhoud die illegaal, schadelijk, bedreigend, beledigend, verontrustend, lasterlijk, lasterlijk, vulgair of obsceen is, of een inbreuk vormt op de privacy van een andere persoon, die uiting geeft aan empathie of raciale, nationale of andere vorm van discriminatie, of die op enigerlei wijze schade aan minderjarigen kan veroorzaken, mag niet worden gepubliceerd volgens de wet of de conventionele of managementregels (zoals interne informatie, informatie over fortuin en vertrouwelijke informatie die is verkregen of onthuld als onderdeel van een arbeidsrelatie of informatie die onder vertrouwelijke overeenkomsten valt), of inbreuk maakt op een uitvinding, handelsteken, handelsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten van derden, softwarevirussen of andere codes, bestanden of programma's bevat die zijn gemaakt om software of computeronderdelen tegen te houden, schade toe te brengen of te bederven, die opzettelijk of onopzettelijk de geldige Griekse en Europese wetten en hun bepalingen schenden, die op welke manier dan ook derden kunnen lastigvallen en alle inhoud die wordt gebruikt om te verzamelen of op te slaan persoonsgegevens van de gebruikers.

 

6. VEILIGHEID

Zacharakis Konstantinos & CO Algemeen partnerschap is zich bewust van het belang van de veiligheid van uw persoonsgegevens en elektronische transacties en heeft alle moderne en geavanceerde methoden toegepast om uw optimale veiligheid te garanderen. Alle informatie over uw persoonlijke gegevens en transacties is veilig en vertrouwelijk. De veiligheid van de e-shop van Zacharakis Konstantinos & CO Algemeen partnerschap wordt bereikt door de volgende methoden:

 

Identificatie van de klant

De codes die worden gebruikt voor de identificatie van de klant zijn twee: De toegangscode (e-mail of gebruikersnaam) en de persoonlijke beveiligingscode (wachtwoord), waarmee u op elk moment in alle veiligheid toegang kunt krijgen tot uw persoonlijke gegevens. U heeft de mogelijkheid om uw persoonlijke beveiligingscode te wijzigen (wachtwoord), en jouw e-mailadres, zo vaak als u wenst. De enige persoon die toegang heeft tot uw gegevens bent u, door middel van uw bovengenoemde codes, en u bent verantwoordelijk voor het niet openbaar maken en verbergen voor derden. Bij verlies of lekkage van de codes dient u direct contact met ons op te nemen; anders de e-shop Zacharakis Konstantinos & CO Algemeen partnerschap is niet aansprakelijk als de beveiligingscode door een onbevoegde wordt gebruikt. Wij raden u aan uw wachtwoord regelmatig uit veiligheidsoverwegingen en om niet dezelfde en gemakkelijke codes te gebruiken (zoals geboortedatum). We raden ook aan om niet alleen cijfers en letters te gebruiken voor het maken van uw wachtwoord, maar ook symbolen.

Automatisch uitloggen

Als u gedurende 20 minuten geen actie onderneemt, wordt u automatisch afgesloten van het klantdomein van de e-shop Zacharakis Konstantinos & CO Algemeen partnerschap.

Gecontroleerde toegang (firewall)

De toegang tot de systemen van Zacharakis Konstantinos & CO Algemeen partnerschap (servers) wordt gecontroleerd door een firewall, die het gebruik van bepaalde diensten door de klanten/gebruikers mogelijk maakt, en tegelijkertijd de toegang tot databases met vertrouwelijke gegevens en informatie van het bedrijf verhindert.

Vertrouwelijke transmissies

Het in acht nemen van de vertrouwelijkheid is vanzelfsprekend. Dezelfde principes die gelden voor klassieke transacties gelden ook voor e-commerce. Alle informatie verzonden door een gebruiker/lid van Zacharakis Konstantinos & CO Algemeen partnerschap is vertrouwelijk en het bedrijf heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat ze tot nu toe alleen worden gebruikt, omdat dit als essentieel wordt beschouwd in het kader van de geleverde diensten. Enkele van de aangenomen preventiemaatregelen zijn de volgende:

 • Alleen medewerkers in opdracht hebben toegang tot de transactiegegevens en alleen als dit noodzakelijk wordt geacht, bijvoorbeeld om uw bestellingen door te geven.
 • Zacharakis Konstantinos & CO Algemeen partnerschap zal de gegevens van de cliënten en hun transacties niet openbaar maken, tenzij wij uw schriftelijke toestemming hebben of indien dit wordt geëist door een rechterlijke uitspraak of een beslissing van een andere autoriteit.
 • In geval dat Zacharakis Konstantinos & CO Algemeen partnerschap voor de ondersteuning van hun systemen gebruik zal maken van een derde partij, garanderen wij de naleving van de vertrouwelijkheid.
 • Onder voorbehoud van de bepalingen van hoofdstuk 7, dat gaat over de persoonsgegevens, kunt u de opgeslagen gegevens opvragen en de correctie ervan eisen als u kunt bewijzen dat deze onjuist zijn.
 • Voor uw eigen veiligheid dient u ook alle informatie die via onze diensten wordt verstrekt als privé en vertrouwelijk te behandelen en deze niet aan derden bekend te maken.

 

7. BEVEILIGING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Als u het domein www.cretoikos.com bezoekt, wordt u mogelijk gevraagd uw persoonlijke gegevens (naam, achternaam, beroep, e-mail, adres voor de levering van de producten enz.) op te geven, in het algemeen om uw bestelling te beheren of om onze diensten te verlenen. De persoonsgegevens die u waar dan ook in ons domein opgeeft voor de dienstverlening van de webpagina www.cretoikos.com worden uitsluitend opgeslagen voor redenen die betrekking hebben op de transacties met u, het verbeteren van de geleverde diensten en de afwikkeling van die diensten; het is niet toegestaan dat ze door derden worden gebruikt (met uitzondering van de relevante autoriteiten, in gevallen waarin de wet voorziet).

De medewerkers van Zacharakis Konstantinos & CO Algemeen partnerschap die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn specifiek en de toegang tot uw gegevens door personen zonder commissie is niet toegestaan. We hebben alle redelijke preventiemaatregelen toegepast om uw persoonlijke gegevens te beschermen. In uiterst zeldzame gevallen kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan medewerkers van Zacharakis Konstantinos & CO Algemeen partnerschap om de transacties met u te ondersteunen, door te sturen en uit te voeren, maar altijd op voorwaarde dat uw persoonsgegevens niet onrechtmatig worden verwerkt.

Voor elke andere vraag, suggestie of verklaring in deze context kunt u contact met ons opnemen via het speciale contactformulier, dat u kunt vinden onder de link https://www.cretoikos.com/contact-us/.

De gebruiker heeft op elk moment het recht om informatie te vragen of om de verdere verwerking van zijn/haar persoonsgegevens te weigeren, in overeenstemming met de geldende wetten inzake de bescherming van persoonsgegevens.

 

8. AANKOOP VAN PRODUCTEN

Zacharakis Konstantinos & CO Algemeen partnerschap stelt alles in het werk om dienstverlening op een hoog niveau te leveren. Maar deze inspanning kan fouten in prijzen en secundaire details van producten niet uitsluiten; en het kan niet worden uitgesloten dat er onderbrekingen in de werking van het internet of menselijk falen kunnen ontstaan door het invoeren/vernieuwen van de prijzen van een product. Voor uw eigen bescherming en de efficiëntie van uw aankopen verzoeken wij u ons te bellen op het telefoonnummer 2834023594 of contact met ons op te nemen via het e-mailformulier op onze webpagina, als u constateert dat een product tegen een ongebruikelijke prijs wordt aangeboden. lage of hoge prijs evenredig aan de marktwaarde, voordat u doorgaat met uw bestelling.

Bovendien raden wij u aan, voordat u begint met kopen in onze e-shop, eerst de sectie “Hulp en gebruiksvoorwaarden” te bezoeken, waar u nuttige informatie vindt over de procedure voor het kopen van producten.

Na de registratie van uw bestelling ontvangt u automatisch een antwoord waarin de gegevens van uw bestelling staan vermeld. Na de verwerking van uw bestelling door de afdeling voor elektronische aankoop van Zacharakis Konstantinos & CO Algemeen partnerschap U ontvangt een tweede bevestigingsmail met een lijst van de producten die naar u worden verzonden. Vanaf dit moment komt het contract tussen ons tot stand.

Tijdens de verwerking van uw bestelling ontvangt u een reeks automatische antwoorden waarin de voortgang van uw bestelling wordt vermeld. Deze berichten betreffen de volgende stappen:

Verwerking van uw bestelling: Indien uw bestelling is ontvangen door een medewerker van ons bedrijf, zal deze deze controleren op juistheid en doorsturen naar de winkel om de producten samen te stellen.

Facturering: De artikelen van uw bestelling worden samengesteld met het doel ze naar uw adres te verzenden.

Deels facturering: Sommige artikelen van uw bestelling konden niet worden gemonteerd en zijn in behandeling. U ontvangt de artikelen die in de e-mail staan vermeld.

Annulering: Uw bestelling is geannuleerd na uw verzoek of omdat we geen contact met u konden opnemen om de bestelling te bevestigen.

Mochten sommige artikelen van uw bestelling niet beschikbaar zijn, dan ontvangt u hiervan een e-mail en/of een sms. Als alternatief nemen wij telefonisch contact met u op onder het nummer dat u heeft aangegeven tijdens het registratieproces of bij uw bestelling.

Er is geen manier om deze berichten uit te schakelen; hun verzending is een voorwaarde voor de correcte uitvoering van de bestelling. Wij vragen u ervoor te zorgen dat u deze e-mails ontvangt en dat u er toegang toe heeft zolang de transactie duurt. Indien u deze e-mails niet ontvangt, bent u, volgens de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze transacties, verplicht ons hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. De producten worden zo snel mogelijk bij u afgeleverd en de leveringstijd zal niet langer zijn dan dertig dagen vanaf de voltooiing van het contract.

 

9. RECHT OP ANNULERING VAN AANKOPEN OP AFSTAND

Bij aankopen op afstand (bijvoorbeeld online aankopen) heeft u het recht een product te retourneren en geven wij u het geld terug, op voorwaarde dat u ons hiervan op de hoogte stelt via het contactformulier (https://www.cretoikos.com/contact -us/, telefonisch onder de nummers 2834023594 of 6948401441, of per fax (2834023574), binnen tien kalenderdagen na ontvangst van het product door u of een door u genoemde derde. begint vanaf het moment dat u het laatste artikel van de bestelling ontvangt of vanaf de voltooiing van de laatste levering in geval van staande leveringen. Als u uw herroepingsrecht uitoefent, bent u verplicht om ons het product in de originele, perfecte staat (als nieuw) te retourneren. ) waarin u het heeft ontvangen; of u moet ons een expliciet, onweerlegbaar bewijs sturen dat u het binnen 10 kalenderdagen veilig aan ons heeft teruggestuurd en wij zijn verplicht om u het geld dat u ons heeft betaald terug te geven, op dezelfde manier als u had betaald gekozen, toen u ons de aankoopprijs betaalde. Als u met een betaalkaart heeft betaald, zullen wij de uitgever van de kaart onmiddellijk op de hoogte stellen en zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke vertragingen bij de terugbetaling aan u buiten onze verantwoordelijkheid.

De consument is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de producten als gevolg van een behandeling die niet passend is om de aard, de kenmerken en de functie van het product in stand te houden. Wij zijn niet verantwoordelijk en vergoeden de consument niet als de schade aan het product is veroorzaakt door de schuld van de consument of in geval van gebruik dat het niveau overschrijdt dat nodig is om de aard, de kenmerken en de functie van het product in stand te houden. Product. In dat geval zal de annulering zonder resultaat zijn.

In ieder geval moeten de producten die u wilt retourneren vergezeld zijn van de juiste wettelijke documenten en de ontvangstbevestiging. Als de kosten voor het retourneren van het product de normale kosten van een postdienst overschrijden, worden deze niet gedekt Zacharakis Konstantinos & CO Algemeen partnerschap en zal de klant belasten.

U heeft geen herroepingsrecht in de gevallen bedoeld in artikel 3ιβ wet 2251/94, of in andere gevallen waarin de wet of deze gebruiksvoorwaarden voorzien.

 

10. VERANTWOORDELIJKHEID VAN ZACHARAKIS KONSTANTINOS & CO ALGEMEEN PARTNERSCHAP BETREFFENDE DE KWALITEIT EN MOGELIJKE GEBREKEN VAN DE PRODUCTEN

Zacharakis Konstantinos & CO Algemeen partnerschap garandeert u voor elk product dat in de e-shop wordt aangeboden de juistheid van de vervaldatum en de producteigenschappen, om te verzekeren dat de bestelling correct wordt uitgevoerd. Controleer bij bezorging van de producten via de vervoerder of u de juiste artikelen en de juiste hoeveelheid in uitstekende staat heeft ontvangen. Mocht u bij de levering een fout constateren, noteer dit dan op de voucher van de vervoerder of bel ons op het nummer 2834023594 of stuur ons een e-mail. Producten die beschadigd zijn tijdens het transport door de door ons ingeschakelde vervoerder, worden vervangen of bijgeschreven op de door u opgegeven rekening of worden afgetrokken van uw volgende bestelling.

Zacharakis Konstantinos & CO Algemeen partnerschap is aansprakelijk voor alle verplichtingen die het burgerlijk recht voor de koper heeft vastgelegd. Voornoemde verplichtingen gelden niet als de storing door u is veroorzaakt of door overmacht in engere of ruimere zin. Om vertragingen te voorkomen, moeten de producten in ieder geval vergezeld zijn van de nodige wettelijke documenten en het ontvangstbewijs.

 

11. ANNULERING VAN BESTELLING

Zonder beperking van de voorwaarden gesteld in artikel 9 kan een bestelling onder de volgende omstandigheden worden geannuleerd:

 • Voordat u de bestelling voltooit, kunt u tijdens de elektronische bestelprocedure “terug” gaan en het aantal bestelde producten uit het winkelmandje annuleren door op de onderkant van “verwijderen” te drukken.
 • Indien de elektronische bestelling is voltooid, maar nog niet is verzonden, kunt u bellen met 2834023594 en een van onze medewerkers vragen de bestelling te annuleren.
 • Na ontvangst van het product kunt u bellen met 2834023594 of contact met ons opnemen via het e-mailformulier op onze webpagina en uitleggen waarom u de bestelling wilt annuleren. Eén van onze medewerkers helpt u direct verder en informeert u over alle keuzes die u heeft.
 • Indien uw bestelling al is gefactureerd en u deze wilt annuleren, kunt u bellen met 2834023594 en de details van uw bestelling doorgeven. Maar in dit geval verandert de status van uw bestelling niet op uw accountpagina.

 

12. BETALINGSWIJZEN

a) Storting/overboeking op een bankrekening

EUROBANK-rekeningnummer: 0026.0331.42.0200418817

IBAN: GR20 0260 3310 0004 2020 0418 817

Stuur ons het betalingsbewijs van uw bank per fax naar het nummer 2834023574 of naar het e-mailadres account@mylopotamos-health-foods.gr, door het nummer van de bestelling te vermelden voor een gemakkelijke detectie. Zodra wij een kopie van het betalingsbewijs ontvangen, starten wij met de verzending van uw bestelling.

b) Betaling via bankpas of creditcard beveiligd door Viva Wallet/PayPal

De e-shop van Zacharakis Konstantinos & CO Algemeen partnerschap accepteert alle creditcards, Visa, Mastercard, American Express en Diners. Uw transacties in onze e-shop zijn beveiligd door geavanceerde online beveiligingssystemen, die een veilige transactie garanderen.

Als u als betaalmethode Viva Wallet/PayPal kiest, wordt u onmiddellijk doorgestuurd naar de betreffende pagina om de transactie en de betaling van de bestelling af te ronden. Viva Wallet/PayPal is een veilige en betrouwbare bemiddelaar voor online transacties. Als u geen Viva Wallet/PayPal-account heeft, kunt u zich aanmelden en uw debet- of creditcard of uw bankrekening gebruiken.

De transacties die via Viva Wallet/PayPal worden gerealiseerd, betreffen uitsluitend de levering op het terrein van de klant en combineren geen andere betalingsmethoden. Voor vragen en informatie over de betaling kunt u terecht op de webpagina van Viva Wallet/PayPal. Op de transacties die met de steun van Viva Wallet/PayPal worden gerealiseerd, zijn de bepalingen en voorwaarden van de dienstverlener van toepassing.

 

13. BESTELLING / LEVERING VAN PRODUCTEN / VERVOERSKOSTEN

Voltooiing van de bestelling:

Zodra u uw bestelling heeft afgerond, verschijnt de volgende melding (voorbeeld): “UW BESTELLING IS VOLTOOID. BEDANKT." Uw bestelnummer is bijvoorbeeld 121. Controleer uw e-mails. Wij hebben u een bevestigingsmail gestuurd met de details van uw bestelling.

Datum en tijdstip van levering:

Levering buiten Griekenland (landen van de EE en de rest van de wereld)

De leveringen van de producten worden gerealiseerd door TNT Koeriersdienst (expres of economy).

TNT is een snel koeriersbedrijf dat beschikbaar is voor bepaalde ordergewichten tot 30 kilo (u kunt de kosten controleren onder “geschatte transportkosten en belastingen” in uw winkelmandje). Het minimale bestelgewicht is 5 kilo. Onder normale omstandigheden levert de TNT-service binnen 2-5 dagen. Verder zijn de zendingen met TNT beveiligd met een bedrag van 10 euro per kilo, als u kiest voor TNT economy en van 20 euro per kilo, als u kiest voor TNT express, voor het geval het pakket verloren raakt of vernietigd wordt. De bezorgdagen van onze koeriersdienst (in dit geval TNT) zijn van maandag tot en met vrijdag.

Indien u de voorkeur geeft aan een koeriersdienst naar keuze, waarmee wij (Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership) niet samenwerken, zijn de transportkosten voor rekening van de klant.

 

15. VERTRAGDE LEVERING

Uw bestelling kan om de volgende redenen vertraging oplopen:

 • Het product is niet beschikbaar. In dit geval wordt u door ons bedrijf telefonisch of per e-mail gecontacteerd om een oplossing te vinden.
 • Zowel bij extreme weersomstandigheden of stakingen als bij overmacht kan dat gevolgen hebben voor de verzending en bezorging van uw bestelling.
 • In het geval dat telefonisch en/of per e-mail contact met u niet mogelijk is (als er zich een probleem voordoet met uw bestelling, zowel met het product als met de betaling), omdat de door u opgegeven gegevens niet geldig zijn. De vertraging zal echter niet langer zijn dan 30 dagen vanaf de dag waarop het contract is voltooid.

 

16. NIEUWSBRIEVEN

 • Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership verstuurt regelmatig nieuwsbrieven.
 • Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership is niet verantwoordelijk als de nieuwsbrieven hun bestemming niet bereiken. Wij zullen in ieder geval samen met de internetproviders al het mogelijke doen voor het realiseren van de levering.
 • De nieuwsbrieven kunnen in de spammap terechtkomen. Wij verzoeken u vriendelijk regelmatig te controleren of ze niet in deze map terechtkomen.
 • Indien u de nieuwsbrieven niet langer wilt ontvangen, of geheel verwijderd wilt worden uit het nieuwssysteem van Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen via het contactformulier op onze webpagina.
 • Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership verzendt de updates alleen als u ervoor kiest deze te ontvangen en zo lang als u dat wilt. Als u via onze site een bestelling heeft geplaatst, sturen wij u geautomatiseerde e-mails over het verloop van uw bestelling. Er is geen manier om deze berichten uit te schakelen; hun verzending is een voorwaarde voor de correcte uitvoering van de bestelling. Wij vragen u ervoor te zorgen dat u deze e-mails ontvangt en dat u er toegang toe heeft zolang de transactie duurt.

Indien u deze e-mails niet ontvangt, bent u, volgens de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze transacties, verplicht ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

(Bovenstaande prijzen zijn inclusief BTW 13% en 24%)