Warunki korzystania

www.cretoikos.com to sklep internetowy, który wystawia i oferuje produkty online. Jest częścią spółki „Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership” z siedzibą w Angeliana Rethymno na Krecie w Grecji (numer podatkowy 099704169, urząd skarbowy Rethymno). Zanim wejdziesz do sklepu internetowego i zaczniesz surfować po naszej stronie, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi warunkami i warunkami, które będą obowiązywać w przypadku korzystania ze sklepu internetowego firmy „Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership” i które można znaleźć pod adresem www.cretoikos.com

Upewnij się, że zgadzasz się z poniższymi warunkami i warunkami wstępnymi, ponieważ transakcja z nami na tej stronie podlega tym warunkom, a wszystkie transakcje z nami wymagają akceptacji tych warunków.

1. WARUNKI
Firma Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna ma prawo do jednostronnej zmiany lub zastąpienia warunków transakcji przeprowadzanych w tym sklepie internetowym. Nasza firma jest zobowiązana do informowania użytkowników na stronie internetowej tego sklepu internetowego o zmianach i zmianach w ogóle. Pragniemy zaznaczyć, że zmiana regulaminu nie ma wpływu na zamówienia już zrealizowane.

2. DOSTARCZANE INFORMACJE I PRODUKTY
Firma Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna gwarantuje kompletność i aktualność informacji znajdujących się na stronie internetowej www.cretoikos.com, w tym istnienie istotnych cech opisywanych produktów oraz prawidłowość danych dotyczących świadczonych usług spółki e-sklepie, z zastrzeżeniem błędów technicznych lub rzeczowych, które mogły zostać przeoczone lub powstały w sposób niezamierzony lub w wyniku przerwy w połączeniu internetowym spowodowanej siłą wyższą.

3. OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Firma Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna obiecuje terminowo informować odbiorców końcowych o potencjalnej niedostępności produktów. Sklep internetowy firmy nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, które mogą wystąpić przy próbie uzyskania dostępu do Internetu przez użytkowników lub w trakcie połączenia, a problemy te są związane z kompatybilnością ich połączenia ze stroną internetową. Ponadto Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich, a w szczególności nieuprawnione ingerencje osób trzecich w produkty, usługi i przekazywane informacje firmy.

4. PRAWA AUTORSKIE
Strona www.cretoikos.com jest oficjalną stroną firmy Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna. Cała zawartość stron internetowych umieszczonych w sieci przez firmę, w tym zdjęcia, grafiki, zdjęcia, rysunki, teksty, świadczone usługi i produkty, jest objęta prawem autorskim Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna i jest chroniona odpowiednimi przepisami prawa greckiego , prawa europejskiego i umów międzynarodowych. Nazwy, zdjęcia, logotypy i znaki wyróżniające, które reprezentują Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership i/lub sklep internetowy i/lub osoby trzecie powiązane z firmą oraz jej produktami i usługami, są ekskluzywnymi znakami i znakami wyróżniającymi Zacharakis Konstantinos & CO General Spółka partnerska i/lub www.cretoikos.com i/lub wyżej wymienione strony trzecie i są chronione prawem greckim, prawem Unii Europejskiej oraz międzynarodowymi kodeksami handlowymi i przemysłowymi dotyczącymi prawa autorskiego i nieuczciwej konkurencji.

W żadnym przypadku ich pojawienie się i wyświetlanie na stronie internetowej www.cretoikos.com nie może być traktowane jako cesja lub przeniesienie zgody lub prawa do użytkowania.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA
Użytkownicy stron internetowych www.cretoikos.com akceptują, że nie mogą wykorzystywać stron i sklepu internetowego Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna do przesyłania, powiadamiania, przesyłania pocztą elektroniczną lub w inny sposób jakichkolwiek treści o charakterze nielegalnym , szkodliwe, groźne, obraźliwe, niepokojące, oczerniające, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne lub stanowią naruszenie prywatności innej osoby, wyrażają empatię lub dyskryminację rasową, narodową lub inną lub mogą w jakikolwiek sposób wyrządzić szkodę nieletnim, jest nie mogą być publikowane zgodnie z prawem lub konwencjami lub zasadami zarządzania (takie jak informacje wewnętrzne, informacje o majątku oraz informacje poufne, które zostały uzyskane lub ujawnione w ramach stosunku pracy lub informacje objęte umowami poufności) lub naruszają jakiekolwiek wynalazku, znaku handlowego, tajemnicy handlowej, praw autorskich lub innych praw własności osób trzecich, zawiera wirusy programowe lub inne kody, pliki lub programy, które zostały utworzone w celu zatrzymania, wyrządzenia szkody, zniszczenia lub zepsucia oprogramowania lub części komputera, które naruszają zamierzone lub niezamierzone obowiązujące przepisy greckie i europejskie oraz ich postanowienia, które mogą w jakikolwiek sposób nękać osoby trzecie i wszelkie treści wykorzystywane do gromadzenia lub zapisywania danych osobowych użytkowników.

6. BEZPIECZEŃSTWO
Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna jest świadoma wagi bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i transakcji elektronicznych i przyjęła wszystkie nowoczesne i zaawansowane metody, aby zagwarantować Ci optymalne bezpieczeństwo. Wszelkie informacje dotyczące Twoich danych osobowych i transakcji są bezpieczne i poufne. Bezpieczeństwo sklepu internetowego Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna osiąga się za pomocą następujących metod:

Identyfikacja klienta

Kody służące do identyfikacji klienta to dwa kody wejściowe (adres e-mail lub nazwa użytkownika) oraz osobisty kod zabezpieczający (hasło), które umożliwiają Państwu w każdej chwili dostęp do swoich danych osobowych z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa. Masz możliwość zmiany swojego osobistego kodu zabezpieczającego (hasła) i adresu e-mail tak często, jak chcesz. Jedyną osobą, która ma dostęp do Twoich danych, jesteś Ty, za pomocą powyższych kodów i odpowiadasz za ich nieujawnianie i ukrywanie przed osobami trzecimi. W przypadku zagubienia lub wycieku kodów należy natychmiast się z nami skontaktować; w przeciwnym razie sklep internetowy Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna nie ponosi odpowiedzialności w przypadku użycia kodu zabezpieczającego przez osobę nieuprawnioną. Zalecamy, aby ze względów bezpieczeństwa regularnie zmieniać hasło i nie używać tych samych, prostych kodów (takich jak data urodzenia). Zalecamy również, aby przy tworzeniu hasła nie używać wyłącznie cyfr i liter, ale także symboli.

Automatyczne wylogowanie

Jeśli nie podejmiesz żadnej akcji w ciągu 20 minut, zostaniesz automatycznie odłączony od domeny klienta sklepu internetowego Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna.

Kontrolowany dostęp (firewall)

Dostęp do systemów Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna (serwery) kontrolowany jest przez firewall, który umożliwia korzystanie przez klientów/użytkowników z niektórych usług, a jednocześnie nie pozwala na dostęp do baz danych z poufne dane i informacje firmy.

Tajne transmisje

Przestrzeganie poufności jest oczywiste. Te same zasady, które rządzą klasycznymi transakcjami, obowiązują także w handlu elektronicznym. Wszelkie informacje przekazane przez użytkownika/członka Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna są poufne, a Spółka przyjęła wszelkie niezbędne zabezpieczenia, aby były one wykorzystywane jedynie dotychczas, gdyż jest to uważane za niezbędne w ramach świadczonych usług. Niektóre z przyjętych środków zapobiegawczych są następujące:

Dostęp do informacji o transakcjach mają wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko wtedy, gdy uznają to za konieczne, np. w celu przekazania Państwa zamówień.
Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna nie będzie ujawniać danych klientów i ich transakcji, chyba że otrzymamy Twoją pisemną zgodę lub jeżeli będzie tego wymagać orzeczenie sądu lub decyzja innego organu.
W przypadku, gdy Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership będzie korzystać z pomocy strony trzeciej w celu wsparcia swoich systemów, gwarantujemy zachowanie poufności.
Z zastrzeżeniem postanowień rozdziału 7, który dotyczy danych osobowych, możesz żądać wszelkich przechowywanych informacji oraz żądać ich poprawienia, jeżeli wykażesz, że są one nieprawidłowe.
Dla własnego bezpieczeństwa Ty również musisz traktować wszystkie informacje przekazywane za pośrednictwem naszych usług jako prywatne i poufne i nie możesz ujawniać ich osobom trzecim.

7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Jeśli odwiedzisz domenę www.cretoikos.com, być może zostaniesz poproszony o podanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, zawód, adres e-mail, adres do dostawy produktów itp.), ogólnie w celu zarządzania Twoim zamówieniem lub w celu świadczenia naszych usług. Dane osobowe, które wskażesz w dowolnym miejscu naszej domeny w celu świadczenia usług strony internetowej www.cretoikos.com, są przechowywane wyłącznie w celach związanych z transakcjami z Tobą, doskonaleniem świadczonych usług i rozliczeniem tych usług; niedozwolone jest wykorzystywanie ich przez osoby trzecie (z wyjątkiem właściwych organów, w przypadkach przewidzianych przez prawo).

Pracownicy Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna, którzy mają dostęp do Twoich danych osobowych, są specyficzni i dostęp do Twoich danych osobom bez prowizji jest zabroniony. Zastosowaliśmy wszelkie rozsądne środki zapobiegawcze w celu ochrony Twoich danych osobowych. W niezwykle rzadkich przypadkach Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane współpracownikom Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna w celu obsługi, przekazania i realizacji transakcji z Tobą, jednak zawsze pod warunkiem, że Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane niezgodnie z prawem.

W przypadku jakichkolwiek innych zapytań, sugestii lub deklaracji w tym kontekście prosimy o kontakt za pomocą specjalnego formularza kontaktowego, który znajdziesz pod linkiem https://www.cretoikos.com/contact-us/.

Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo żądania informacji lub odmowy dalszego przetwarzania jego danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

8. ZAKUP PRODUKTÓW
Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna dokłada wszelkich starań, aby świadczyć usługi na wysokim poziomie. Jednak wysiłek ten nie może wykluczyć błędów w cenach i wtórnych szczegółach produktów; i nie można wykluczyć, że w wyniku wprowadzenia/odnowienia cen produktu mogą wystąpić przerwy w działaniu Internetu lub błędy ludzkie. Dla własnego bezpieczeństwa i efektywności zakupów prosimy o kontakt telefoniczny pod numer telefonu +30 28340 23594 lub skontaktować się z nami za pomocą e-mail formularza znajdującego się na naszej stronie internetowej, jeśli przed kontynuacją zamówienia upewnisz się, że produkt jest oferowany po wyjątkowo niskiej lub wysokiej cenie proporcjonalnej do jego wartości rynkowej.

Ponadto, zanim rozpoczniesz zakupy w naszym e-sklepie, zalecamy zapoznanie się z sekcją „pomoc i warunki korzystania”, gdzie znajdziesz pomocne informacje dotyczące procedury zakupu produktów.

Po zarejestrowaniu zamówienia otrzymasz automatyczną odpowiedź, w której zostaną podane szczegóły Twojego zamówienia. Po przetworzeniu Twojego zamówienia przez dział zakupów elektronicznych Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna otrzymasz drugi e-mail potwierdzający z listą produktów, które zostaną do Ciebie przesłane. Od tego momentu zostaje zawarta między nami umowa.

Podczas przetwarzania Twojego zamówienia otrzymasz szereg automatycznych odpowiedzi, które będą informować o postępie Twojego zamówienia. Komunikaty te dotyczą następujących kroków:

Realizacja Twojego zamówienia: Jeżeli Twoje zamówienie dotarło do pracownika naszej firmy, sprawdzi je pod kątem poprawności i przekaże do sklepu w celu skompletowania produktów.

Rozliczenie: Pozycje Twojego zamówienia są zestawiane w celu wysłania ich na Twój adres.

Częściowe rozliczenie: niektóre pozycje Twojego zamówienia nie mogły zostać zmontowane i oczekują na realizację. Otrzymasz elementy wymienione w e-mailu.

Anulowanie: Twoje zamówienie zostało anulowane na podstawie Twojej prośby lub dlatego, że nie mogliśmy się z Tobą skontaktować w celu potwierdzenia zamówienia.

W przypadku, gdy niektóre pozycje Twojego zamówienia nie będą dostępne, otrzymasz odpowiedni e-mail i/lub SMS. Alternatywnie skontaktujemy się z Tobą telefonicznie pod numerem podanym przez Ciebie w procesie rejestracji lub w momencie składania zamówienia.

Nie ma możliwości wyłączenia tych komunikatów; ich wysyłka jest warunkiem prawidłowej realizacji zamówienia. Prosimy o upewnienie się, że otrzymasz te e-maile i że będziesz mieć do nich dostęp przez cały czas trwania transakcji. W przypadku nieotrzymania tych wiadomości e-mail, zgodnie z ogólnymi warunkami handlowymi regulującymi nasze transakcje, mają Państwo obowiązek niezwłocznie nas o tym poinformować. Produkty zostaną dostarczone do Państwa w najszybszym możliwym terminie, a termin dostawy nie przekroczy trzydziestu dni od zakończenia realizacji zamówienia.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA Z ZAKUPÓW NA ODLEGŁOŚĆ
W przypadku zakupów na odległość (np. przez Internet) masz prawo zwrócić produkt, a my zwrócimy Ci pieniądze, jeśli poinformujesz nas o tym za pomocą formularza kontaktowego (https://www.cretoikos.com/contact -us/, telefonicznie pod numerami +30 28340 23594 lub +30 6948401441 lub faksem (+30 28340 23574) w ciągu dziesięciu dni kalendarzowych od otrzymania produktu przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią. zamówić rząd produktów, termin liczony jest od chwili otrzymania przez Ciebie ostatniej sztuki zamówienia lub od skompletowania ostatniej dostawy w przypadku dostaw stałych.W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy masz obowiązek zwrócić nam produkt w oryginalnym, idealnym stanie (jak nowy), w jakim go otrzymałeś; lub musisz przesłać nam wyraźny i niezaprzeczalny dowód, że odesłałeś go do nas w ciągu 10 dni kalendarzowych bezpiecznie, a my będziemy zobowiązani zwrócić Ci pieniądze, które nam zapłaciłeś , tą samą formą płatności, którą wybrałeś, płacąc nam cenę zakupu. W przypadku płatności kartą płatniczą niezwłocznie poinformujemy o tym wydawcę karty i nie będziemy wiarygodni w przypadku ewentualnych opóźnień w spłacie należności poza naszą odpowiedzialnością.

Konsument ponosi odpowiedzialność za potencjalne zmniejszenie wartości produktów jedynie w wyniku obróbki, która nie jest odpowiednia dla zachowania charakteru, cech i funkcji produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności i nie zwrócimy konsumentowi pieniędzy, jeżeli uszkodzenie produktu powstało z winy konsumenta lub w przypadku używania przekraczającego poziom niezbędny do zachowania charakteru, cech i funkcji towaru. produkt. W takim przypadku anulowanie nie będzie miało żadnego skutku.

W każdym przypadku do produktów, które chcesz zwrócić, należy dołączyć odpowiednie dokumenty prawne oraz potwierdzenie odbioru. Jeżeli koszty przesyłki zwrotnej produktu przekroczą normalny koszt usługi pocztowej, nie zostaną one pokryte przez Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Komp. i będą obciążać Klienta.

Nie masz prawa do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w artykule 3ιβ ustawy 2251/94 lub w innych przypadkach przewidzianych przez prawo lub niniejsze warunki użytkowania.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZACHARAKIS KONSTANTINOS & CO SPÓŁKA JAWNA DOTYCZĄCA JAKOŚCI I POTENCJALNYCH WAD PRODUKTÓW
Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna gwarantuje Państwu, że każdy produkt oferowany w sklepie internetowym będzie zawierał prawidłowość daty ważności oraz właściwości produktu, co gwarantuje należytą realizację zamówienia. W momencie dostawy produktów za pośrednictwem przewoźnika sprawdź, czy otrzymałeś właściwe produkty i odpowiednią ilość, w doskonałym stanie. W przypadku wykrycia błędu w dostawie prosimy o odnotowanie tego na voucherze przewoźnika lub o kontakt telefoniczny pod numerem 2834023594 lub przesłanie nam wiadomości e-mail. Produkty, które uległy uszkodzeniu w transporcie przez używanego przez nas przewoźnika, zostaną wymienione lub zaksięgowane na podanym przez Ciebie koncie lub odliczone od Twojego kolejnego zamówienia.

Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna odpowiada za wszelkie zobowiązania, jakie prawo cywilne przewidziało dla kupującego. Powyższe obowiązki nie obowiązują, jeżeli wada została spowodowana przez Państwa lub na skutek działania siły wyższej w węższym lub szerszym znaczeniu. W każdym przypadku, aby uniknąć opóźnień, do produktów należy dołączyć niezbędne dokumenty prawne i dowód odbioru.

11. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA
Bez ograniczeń warunków określonych w artykule 9, zamówienie może zostać anulowane w następujących okolicznościach:

Przed złożeniem zamówienia, w trakcie składania zamówienia elektronicznego można cofnąć się i anulować ilość zamawianych produktów z koszyka poprzez naciśnięcie przycisku „usuń”.
Jeśli zamówienie elektroniczne zostało skompletowane, ale nie zostało jeszcze wysłane, możesz zadzwonić pod numer +30 28340 23594 i poprosić jednego z naszych pracowników o anulowanie zamówienia.
Po otrzymaniu produktu możesz zadzwonić pod numer +30 28340 23594 lub skontaktować się z nami za pomocą formularza e-mail znajdującego się na naszej stronie i wyjaśnić nam, dlaczego chcesz anulować zamówienie. Jeden z naszych pracowników niezwłocznie Ci pomoże i poinformuje Cię o wszelkich dostępnych możliwościach.
Jeżeli Twoje zamówienie zostało już zafakturowane i chcesz je anulować, zadzwoń pod numer +30 28340 23594 i podaj szczegóły zamówienia. Jednak w tym przypadku status Twojego zamówienia na stronie Twojego konta nie ulegnie zmianie.

12. SPOSOBY PŁATNOŚCI
a) Wpłata/przelew na rachunek bankowy
Nr konta EUROBANKU: 0026.0331.42.0200418817

IBAN: GR20 0260 3310 0004 2020 0418 817

Prosimy o przesłanie nam potwierdzenia wpłaty Twojego banku faksem na numer +30 28340 23574 lub na adres e-mail account@mylopotamos-health-foods.gr, podając numer zamówienia, aby ułatwić jego wykrycie. Gdy tylko otrzymamy kopię potwierdzenia wpłaty, rozpoczniemy wysyłkę Twojego zamówienia.

b) Płatność kartą debetową lub kredytową zabezpieczoną przez Viva Wallet / PayPal
Sklep internetowy Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership akceptuje wszystkie karty kredytowe, Visa, Mastercard, American Express i Diners. Twoje transakcje w naszym sklepie internetowym są zabezpieczone przez zaawansowane systemy bezpieczeństwa online, które gwarantują bezpieczną transakcję.

Jeśli jako metodę płatności wybierzesz Viva Wallet/PayPal, zostaniesz natychmiast przekierowany na odpowiednią stronę w celu sfinalizowania transakcji i opłacenia zamówienia. Viva Wallet/PayPal to bezpieczny i niezawodny pośrednik transakcji online. Jeżeli nie posiadasz konta Viva Wallet/PayPal, możesz zalogować się i korzystać ze swojej karty debetowej, kredytowej lub konta bankowego.

Transakcje realizowane za pośrednictwem Viva Wallet/PayPal dotyczą wyłącznie dostawy do siedziby Klienta i nie łączą się z innymi sposobami płatności. W przypadku pytań i informacji dotyczących płatności możesz odwiedzić stronę internetową Viva Wallet/PayPal. Transakcje realizowane przy pomocy Viva Wallet/PayPal podlegają postanowieniom i warunkom usługodawcy.

13. ZAMÓWIENIE / DOSTAWA PRODUKTÓW / KOSZT PRZEWOZU
Realizacja zamówienia:

Gdy tylko zakończysz składanie zamówienia, pojawi się następujący komunikat (przykład): „TWOJE ZAMÓWIENIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE. DZIĘKUJĘ." Twój numer zamówienia to (np.) 121. Sprawdź swoją pocztę e-mail. Wysłaliśmy do Ciebie e-mail z potwierdzeniem zawierający szczegóły Twojego zamówienia.

Data i godzina dostawy:

Dostawa poza Grecję (kraje EE i reszta świata)

Dostawy produktów realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej TNT (ekspresowej lub ekonomicznej).

TNT to szybka firma kurierska, która jest dostępna dla określonych wag zamówień do 30 kilogramów (koszt możesz sprawdzić w sekcji „Szacowany koszt transportu i podatki” w koszyku). Minimalna waga zamówienia to 5 kilogramów. W normalnych okolicznościach usługa TNT dostarcza przesyłkę w ciągu 2-5 dni. Ponadto przesyłki TNT są zabezpieczone kwotą 10 euro za kilogram w przypadku wybrania opcji ekonomicznej TNT i 20 euro za kilogram w przypadku wybrania opcji ekspresowej TNT na wypadek zagubienia lub zniszczenia przesyłki. Dni dostawy realizowane przez naszego współpracującego kuriera (w tym przypadku TNT) przypadają od poniedziałku do piątku.

Jeżeli preferują Państwo wybraną przez siebie usługę kurierską, z którą my (Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna) nie współpracujemy, koszt transportu pokrywa Klient.

15. OPÓŹNIENIE DOSTAWY
Twoje zamówienie może zostać opóźnione z następujących powodów:

Produkt niedostępny. W takim przypadku nasza firma skontaktuje się z Tobą telefonicznie lub e-mailem w celu znalezienia rozwiązania.
W przypadku ekstremalnych warunków pogodowych lub strajków, a także w przypadku siły wyższej, która może mieć wpływ na wysyłkę i dostawę Twojego zamówienia.
W przypadku, gdy kontakt telefoniczny lub/i e-mailowy z Tobą nie będzie możliwy (jeśli pojawi się problem z Twoim zamówieniem, zarówno z produktem, jak i z płatnością), ponieważ podane przez Ciebie dane są nieaktualne. Jednakże opóźnienie nie będzie przekraczać 30 dni od dnia zakończenia realizacji zamówienia.

16. NEWSLETTERY
Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna regularnie wysyła newslettery.
Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna nie ponosi odpowiedzialności za to, że newslettery nie dotrą do miejsca przeznaczenia. W każdym przypadku zrobimy wszystko, co w naszej mocy, z dostawcami usług internetowych, aby zrealizować dostawę.
Biuletyny mogą być wysyłane do folderu spamu. Uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie, czy nie znajdują się one w tym folderze.
Jeżeli nie chcesz już otrzymywać biuletynów lub chcesz całkowicie usunąć się z systemu aktualności Zacharakis Konstantinos & CO Spółka Jawna, możesz nas o tym poinformować za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej.
Spółka Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership będzie wysyłać aktualizacje tylko wtedy, gdy zdecydujesz się je otrzymywać i tak długo, jak będziesz tego chciał. Jeśli złożyłeś zamówienie za pomocą naszej strony, wyślemy Ci automatyczne e-maile dotyczące postępu w realizacji Twojego zamówienia. Nie ma możliwości wyłączenia tych komunikatów; ich wysyłka jest warunkiem prawidłowej realizacji zamówienia. Prosimy o upewnienie się, że otrzymasz te e-maile i że będziesz mieć do nich dostęp przez cały czas trwania transakcji.
W przypadku nieotrzymania tych wiadomości e-mail, zgodnie z ogólnymi warunkami handlowymi regulującymi nasze transakcje, mają Państwo obowiązek niezwłocznie nas o tym poinformować.

(Powyższe ceny zawierają podatek VAT 13% i 24%)

 

————————————————————————–

Wysyłamy Twoje zamówienie na cały świat!

Dostawa na cały świat – wysyłamy Twoje zamówienie w wszystkie kraje, na całym świecie!
(z śledzenie paczki w Internecie dostępny)

Współpracujemy z Ekspres TNT Międzynarodowe usługi kurierskie w celu zapewnienia szybkiej i niezawodnej dostawy Twojego zamówienia