TOS

www.cretoikos.com är en e-butik som ställer ut och erbjuder produkter online. Det är en del av företaget "Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership" med huvudkontor i Angeliana Rethymno, Kreta, Grekland (skattenummer 099704169, skattekontoret Rethymno). Innan du går in i e-butiken och surfar på vår sajt ber vi dig att först läsa villkoren nedan, som kommer att tillämpas om du använder e-butiken för företaget "Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership", och som finns under adressen www.cretoikos.com

Se till att du godkänner följande villkor, eftersom en transaktion med oss på denna webbplats styrs av dessa villkor och alla transaktioner med oss förutsätter godkännande av dessa villkor.

1. VILLKOR
Företaget Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership har rätt att ändra ensidigt eller att ersätta villkoren och förutsättningarna för de transaktioner som utförs i denna e-butik. Vårt företag är skyldigt att informera användarna på denna e-butiks webbplats om ändringar och ändringar i allmänhet. Vi vill klargöra att ändringen av villkoren inte påverkar beställningar som redan har slutförts.

2. TILLHANDAD INFORMATION OCH PRODUKTER
Företaget Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership garanterar fullständigheten och giltigheten av informationen på webbplatsen www.cretoikos.com, inklusive förekomsten av de väsentliga egenskaperna hos de beskrivna produkterna och riktigheten av de uppgifter som rör de tillhandahållna tjänsterna från företagets e-butik, med reservation för tekniska eller bokstavliga fel, som kan ha förbisetts eller har inträffat oavsiktligt eller på grund av ett avbrott i internetanslutningen orsakat av force majeure.

3. BEGRÄNSAT ANSVAR
Företaget Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership lovar att informera slutkunderna i tid om potentiella otillgänglighet av produkter. Företagets e-butik ansvarar inte för tekniska problem som kan uppstå om användarna försöker få tillgång till internet eller under sin anslutning, och dessa problem är kopplade till kompatibiliteten av deras anslutning till webbsidan. Dessutom är Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership inte ansvarigt för handlingar eller försummelser från tredje part och särskilt obehöriga ingripanden från tredje parter till företagets produkter, tjänster och tillhandahållen information.

4. COPYRIGHT
Webbsidan www.cretoikos.com är den officiella webbplatsen för företaget Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership. Hela innehållet på webbsidorna som lagts ut på nätet av företaget, inklusive bilder, grafik, foton, ritningar, texter, tillhandahållna tjänster och produkter, är upphovsrätt till Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership och skyddas av relevanta bestämmelser i den grekiska lagen , den europeiska lagen och de internationella avtalen. Namn, bilder, logotyper och särskiljande märken som representerar Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership och/eller e-butiken och/eller tredje parter som är kopplade till företaget och dess produkter och tjänster, är exklusiva tecken och särskiljande märken som tillhör Zacharakis Konstantinos & CO General Partnerskap och/eller www.cretoikos.com och/eller ovannämnda tredje parter och skyddas av den grekiska lagen, Europeiska unionens lagar och de internationella kommersiella och industriella bestämmelserna om upphovsrätt och illojal konkurrens.

I vilket fall som helst kan deras utseende och visning på webbsidan www.cretoikos.com inte betraktas som överlåtelse eller överföring av tillstånd eller som nyttjanderätt.

5. ANVÄNDARENS ANSVAR
Användarna av webbsidorna www.cretoikos.com accepterar att de inte kan använda sidorna och e-butiken hos Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership för vidarebefordran, underrättelse, vidarebefordran med e-post eller överföring på annat sätt av innehåll som är olagligt , skadlig, hotfull, förolämpande, störande, förtalande, ärekränkande, vulgär, obscent eller utgör kränkning av en annan persons integritet, uttrycker empati eller ras, nationell eller annan form av diskriminering, eller kan på något sätt orsaka minderåriga skada, är inte tillåts publiceras enligt lagen eller de konventionella eller förvaltningsreglerna (såsom intern information, information om förmögenhet och konfidentiell information som har erhållits eller avslöjats som en del av anställningsförhållandet eller information som omfattas av konfidentiella avtal), eller bryter mot någon uppfinning, kommersiellt tecken, affärshemlighet, upphovsrätt eller andra äganderätter som tillhör tredje part, innehåller programvirus eller andra koder, filer eller program som har skapats för att stoppa, skada för att förstöra eller förstöra någon programvara eller datordel, som bryter mot avsiktlig eller oavsiktligt de giltiga grekiska och europeiska lagarna och deras bestämmelser, som på något sätt kan trakassera tredje personer och allt innehåll som används för att samla in eller spara användarnas personuppgifter.

6. SÄKERHET
Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership är medveten om vikten av säkerheten för dina personuppgifter och elektroniska transaktioner och har antagit alla moderna och avancerade metoder för att garantera din optimala säkerhet. All information som rör dina personuppgifter och transaktioner är säker och konfidentiell. Säkerheten för Zacharakis Konstantinos & CO General Partnerships e-butik uppnås med följande metoder:

Identifiering av kund

Koderna som används för att identifiera kunden är två: Entrékoden (e-post eller användarnamn) och den personliga säkerhetskoden (lösenord), som gör att du när som helst kan komma åt dina personuppgifter med full säkerhet. Du har möjlighet att ändra din personliga säkerhetskod (lösenord), och din e-postadress, så ofta du vill. Den enda person som har tillgång till dina uppgifter är du, med hjälp av dina ovan nämnda koder, och du är ansvarig för icke-avslöjandet och döljandet från tredje part. Vid förlust eller läckage av koderna måste du kontakta oss omedelbart; annars är e-butiken Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership inte ansvarig om säkerhetskoden används av en obehörig person. Vi rekommenderar att du ändrar ditt lösenord regelbundet av säkerhetsskäl och att inte använda samma och enkla koder (som födelsedatum). Vi rekommenderar också att du inte bara använder siffror och bokstäver för att skapa ditt lösenord, utan även symboler.

Automatisk utloggning

Om du inte vidtar någon åtgärd under 20 minuter kopplas du automatiskt bort från kunddomänen för e-butiken Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership.

Kontrollerad åtkomst (brandvägg)

Tillgången till Zacharakis Konstantinos & CO General Partnerships system (servrar) kontrolleras av en brandvägg, som tillåter användning av vissa tjänster av kunder/användare, och samtidigt tillåter den inte åtkomst till databaser med konfidentiella uppgifter och information om företaget.

Konfidentiella sändningar

Iakttagandet av sekretess är självklart. Samma principer som styr klassiska transaktioner gäller även för e-handel. All information som överförs av en användare/medlem av Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership är konfidentiell, och företaget har vidtagit alla nödvändiga förebyggande åtgärder för att de endast ska användas hittills, eftersom det anses vara väsentligt inom ramen för de tillhandahållna tjänsterna. Några av de antagna förebyggande åtgärderna är följande:

Endast uppdragstagare har tillgång till transaktionsinformationen och endast om det bedöms nödvändigt, till exempel för att vidarebefordra dina beställningar.
Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership kommer inte att avslöja uppgifterna om kunderna och deras transaktioner, såvida vi inte har ditt skriftliga tillstånd eller om det krävs av ett domstolsbeslut eller ett beslut från en annan myndighet.
Om Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership kommer att använda en tredje part för att stödja sina system, garanterar vi att konfidentialiteten efterlevs.
Med förbehåll för bestämmelserna i kapitel 7, som handlar om personuppgifterna, kan du begära eventuell lagrad information och du kan begära rättelse om du kan bevisa att den är felaktig.
För din egen säkerhet måste du också hantera all information som ges genom våra tjänster som privat och konfidentiell och du får inte avslöja dem till tredje part.

7. SÄKERHET FÖR PERSONUPPGIFTER
Om du besöker domänen www.cretoikos.com kommer du eventuellt att bli ombedd att ange dina personuppgifter (namn, efternamn, yrke, e-post, adress för leverans av produkterna etc.), i allmänhet för att hantera din beställning eller för att tillhandahålla våra tjänster. De personuppgifter som du kommer att ange var som helst på vår domän för tjänsterna på webbsidan www.cretoikos.com lagras uteslutande av skäl som rör transaktionerna med dig, förbättringen av de tillhandahållna tjänsterna och avvecklingen av dessa tjänster; det är inte tillåtet att de används av någon tredje part (undantaget är de relevanta myndigheterna, i fall som förutses i lagen).

De anställda hos Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership som har tillgång till dina personuppgifter är specifika, och åtkomst till dina uppgifter av personer utan provision är inte tillåten. Vi har tillämpat alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. I extremt sällsynta fall kan dina personuppgifter vidarebefordras till samarbetspartners i Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership för att stödja, vidarebefordra och utföra transaktionerna med dig, men alltid under förutsättning att dina personuppgifter inte kommer att behandlas olagligt.

För alla andra frågor, förslag eller deklarationer i detta sammanhang, vänligen kontakta oss med hjälp av det särskilda kontaktformuläret, som du hittar under länken https://www.cretoikos.com/contact-us/.

Användaren har när som helst rätt att be om information eller att neka vidare behandling av hans/hennes personuppgifter, enligt gällande lagar om skydd av personuppgifterna.

8. KÖP AV PRODUKTER
Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership åtar sig alla möjliga ansträngningar för att tillhandahålla tjänster på en hög nivå. Men denna ansträngning kan inte utesluta misstag i priser och sekundära detaljer om produkter; och det kan inte uteslutas att avbrott i driften av internet eller mänskliga misslyckanden kan uppstå genom att ange/förnya priserna på en produkt. För ditt eget skydd och effektiviteten i dina köp ber vi dig att ringa oss under telefonnumret +30 28340 23594 eller att kontakta oss med hjälp av e-post formulär som tillhandahålls på vår webbsida, om du försäkrar dig om att en produkt erbjuds till ett ovanligt lågt eller högt pris i proportion till dess marknadsvärde, innan du fortsätter din beställning.

Dessutom, innan du börjar handla i vår e-butik, rekommenderar vi att du först besöker avsnittet "hjälp och användarvillkor", där du hittar användbar information om proceduren för att köpa produkter.

Efter registreringen av din beställning kommer du att få ett automatiskt svar där informationen om din beställning anges. Efter bearbetningen av din beställning av avdelningen för elektroniskt köp av Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership kommer du att få en andra bekräftelse via e-post med en lista över de produkter som kommer att skickas till dig. Från detta ögonblick ingås avtalet mellan oss.

Under behandlingen av din beställning kommer du att få en rad automatiska svar, som visar hur din beställning går. Dessa meddelanden gäller följande steg:

Behandling av din beställning: Om din beställning har tagits emot av en anställd på vårt företag, som kommer att kontrollera den angående riktigheten och vidarebefordra den till butiken för att sammanställa produkterna.

Fakturering: Varorna i din beställning sammanställs i syfte att skicka dem till din adress.

Delvis fakturering: Vissa av varorna i din beställning kunde inte monteras och väntar. Du kommer att få de föremål som nämns i e-postmeddelandet.

Avbokning: Din beställning har annullerats efter din begäran eller för att vi inte kunde komma i kontakt med dig för att bekräfta beställningen.

Om vissa artiklar i din beställning inte skulle vara tillgängliga kommer du att få ett motsvarande e-postmeddelande eller/och ett SMS. Alternativt kommer vi att kontakta dig per telefon under det nummer du angav under registreringsprocessen eller vid tidpunkten för din beställning.

Det finns inget sätt att inaktivera dessa meddelanden; deras avsändning är en förutsättning för korrekt utförande av ordern. Vi ber dig att se till att du får dessa e-postmeddelanden och att du har tillgång till dem så länge transaktionen pågår. Om du inte får dessa e-postmeddelanden, enligt de allmänna affärsvillkoren som styr våra transaktioner, är du skyldig att informera oss utan dröjsmål. Produkterna kommer att levereras till dig så snart som möjligt och leveranstiden kommer inte att överstiga trettio dagar från slutförandet av kontraktet.

9. ÅNGERRÄTT AV DISTANSKÖP
Vid distansköp (t.ex. onlineköp) har du rätt att returnera en produkt och vi återbetalar dig pengarna, förutsatt att du informerar oss via kontaktformuläret (https://www.cretoikos.com/contact -us/, per telefon under numren +30 28340 23594 eller +30 6948401441, eller via fax (+30 28340 23574), inom tio kalenderdagar från mottagandet av produkten av dig eller en tredje part som du har angett. beställer en rad med produkter börjar tidsfristen från det ögonblick du får den sista varan i beställningen eller från att den sista leveransen är klar vid stående leveranser Om du utövar din ångerrätt är du skyldig att returnera produkten till oss i dess ursprungliga perfekta skick (som ny) i vilket du tog emot den; eller så måste du skicka oss ett uttryckligt obestridligt bevis på att du har returnerat det till oss inom 10 kalenderdagar med säkerhet och vi kommer att vara skyldiga att återlämna pengarna du har betalat oss , samma betalningssätt som du hade valt när du betalade köpeskillingen till oss. Om du betalat med betalkort kommer vi att informera kortutgivaren omedelbart och vi kommer inte att vara tillförlitliga för eventuella förseningar av återbetalningen till dig utanför vårt ansvar.

Konsumenten är pålitlig för eventuell värdeminskning av produkterna endast till följd av behandling som inte är lämplig för att bibehålla produktens natur, egenskaper och funktion. Vi är inte ansvariga och kommer inte att ersätta konsumenten, om skadan på produkten har orsakats av konsumentens fel eller vid användning som överstiger den nivå som är nödvändig för att upprätthålla arten, egenskaperna och funktionen hos produkten. produkt. I sådana fall blir avbokningen utan resultat.

I vilket fall som helst måste de produkter du vill returnera åtföljas av lämpliga juridiska dokument och mottagningsbekräftelsen. Om kostnaderna för leveransen av produktens retur överstiger den normala kostnaden för en posttjänst kommer de inte att täckas av Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership och kommer att belasta kunden.

Du har ingen rätt till ångerrätt i fall av artikel 3ιβ lag 2251/94, eller i andra fall som förutses i lag eller dessa användarvillkor.

10. ANSVAR FÖR ZACHARAKIS KONSTANTINOS & CO ALLMÄNT PARTNERSKAP ANGÅENDE PRODUKTERNAS KVALITET OCH MÖJLIGA FEL
Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership garanterar dig för alla produkter som erbjuds i e-butiken att utgångsdatumet och produktens egenskaper är korrekta, för att säkerställa att beställningen kommer att utföras korrekt. Vid tidpunkten för leverans av produkterna via transportören, vänligen kontrollera om du har fått rätt varor och rätt kvantitet i utmärkt skick. Om du kommer att upptäcka ett misstag vid leverans, vänligen notera det på vouchern från transportören eller ring oss under numret 2834023594 eller skicka oss ett e-postmeddelande. Produkter som har skadats under transporten av transportören som används av oss, kommer att ersättas eller krediteras det konto du anger eller dras från din nästa beställning.

Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership är ansvarigt för alla skyldigheter som den civilrättsliga lagstiftningen har föreskrivit för köparen. Ovannämnda skyldigheter är inte i kraft, om felet har orsakats av dig eller på grund av force majeure i snävare eller vidare bemärkelse. I vilket fall som helst, för att undvika förseningar, måste produkterna åtföljas av nödvändiga juridiska dokument och mottagningsbevis.

11. AVBOKNING AV BESTÄLLNING
Utan begränsning av villkoren i artikel 9 kan en beställning avbrytas under följande omständigheter:

Innan beställningen slutförs, under den elektroniska beställningsproceduren, kan du gå "tillbaka" och avbryta mängden beställda produkter från korgen genom att trycka på "ta bort" botten.
Om den elektroniska beställningen har genomförts, men inte har skickats ännu, kan du ringa +30 28340 23594 och be en av våra anställda att avbryta beställningen.
Efter mottagandet av produkten kan du ringa +30 28340 23594 eller kontakta oss med hjälp av e-postformuläret som finns på vår webbsida och förklara varför du vill avbryta beställningen. En av våra medarbetare hjälper dig direkt och informerar dig om alla val du har.
Om din beställning redan har fakturerats och du vill avbryta den, ring +30 28340 23594 och ange detaljerna för din beställning. Men i det här fallet kommer statusen för din beställning inte att ändras på din kontosida.

12. BETALNINGSMETODER
a) Insättning / remittering på bankkonto
EUROBANK kontonr: 0026.0331.42.0200418817

IBAN: GR20 0260 3310 0004 2020 0418 817

Skicka oss betalningskvittot från din bank via fax till nummer +30 28340 23574 eller till e-postadressen account@mylopotamos-health-foods.gr, genom att ange beställningsnumret för enkel upptäckt. Så snart vi fått en kopia av betalningskvittot startar vi frakten av din beställning.

b) Betalning via betal- eller kreditkort säkrad med Viva Wallet/PayPal
Zacharakis Konstantinos & CO General Partnerships e-butik accepterar alla kreditkort, Visa, Mastercard, American Express och Diners. Dina transaktioner i vår e-butik är säkrade av avancerade online säkerhetssystem, som garanterar en sparad transaktion.

Om du väljer som betalningsmetod Viva Wallet/PayPal kommer du omedelbart att skickas till motsvarande sida för att slutföra transaktionen och betalningen av beställningen. Viva Wallet/PayPal är en säker och pålitlig medlare för onlinetransaktioner. Om du inte har ett Viva Wallet/PayPal-konto kan du logga in och använda ditt betal- eller kreditkort eller ditt bankkonto.

De transaktioner som genomförs med hjälp av Viva Wallet/PayPal avser endast leverans i kundens lokaler och kombinerar inte andra betalningsmetoder. För frågor och information om betalningen kan du besöka webbsidan för Viva Wallet/PayPal. De transaktioner som genomförs med stöd av Viva Wallet/PayPal regleras av tjänsteleverantörens bestämmelser och villkor.

13. BESTÄLLNING / LEVERANS AV PRODUKTER / FRAKTKOSTNAD
Slutförande av beställning:

Så fort du har avslutat din beställning kommer följande meddelande att visas (exempel): "DIN BESTÄLLNING HAR GENOMFÖRTS. TACK." Ditt ordernummer är (t.ex.) 121. Kontrollera dina e-postmeddelanden. Vi har skickat en bekräftelse via e-post med information om din beställning.

Datum och tid för leverans:

Leverans utanför Grekland (länderna i EE och resten av världen)

Leveranserna av produkterna utförs av TNT Courier Service (express eller ekonomi).

TNT är ett snabbbudsföretag som är tillgängligt för vissa ordervikter upp till 30 kilo (du kan kontrollera kostnaden under "beräknad fraktkostnad och skatter" i din varukorg). Minsta vikt för beställning är 5 kilo. Under normala omständigheter levererar TNT-tjänsten inom 2-5 dagar. Vidare är försändelserna med TNT säkrade med ett belopp på 10 Euro per kilo, om du väljer TNT economy och med 20 Euro per kilo, om du väljer TNT express, ifall paketet tappas bort eller förstörs. Leveransdagarna för vår kurirsamarbetspartner (TNT i detta fall) är från måndag till fredag.

Om du föredrar en budtjänst efter eget val, som vi (Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership) inte samarbetar med, är fraktkostnaden på kundens bekostnad.

15. FÖRSENAD LEVERANS
Din beställning kan bli försenad av följande skäl:

Produkten är inte tillgänglig. I detta fall kommer du att bli kontaktad av vårt företag via telefon eller e-post för att hitta en lösning.
Vid extrema väderförhållanden eller strejker samt i fall av force majeure kan det påverka leveransen och leveransen av din beställning.
Om kontakten med dig via telefon eller/och e-post inte är möjlig (om ett problem med din beställning uppstår, antingen med produkten eller med betalningen), eftersom de uppgifter du angett inte är giltiga. Förseningen kommer dock inte att överstiga 30 dagar från dagen för slutförandet av kontraktet.

16. NYHETSBREV
Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership skickar regelbundet nyhetsbrev.
Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership ansvarar inte om nyhetsbreven inte når sin destination. I vilket fall som helst kommer vi att göra allt vi kan med internetleverantörerna för att förverkliga leveransen.
Nyhetsbreven kan skickas till skräppostmappen. Vi ber er vänligen kontrollera regelbundet för att säkerställa att de inte finns i den här mappen.
Om du inte längre vill ta emot nyhetsbreven, eller om du vill bli helt borttagen från Zacharakis Konstantinos & CO General Partnerships nyhetssystem, kan du informera oss via kontaktformuläret på vår webbsida.
Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership skickar uppdateringarna endast om du väljer att ta emot dem och så länge du vill. Om du har gjort en beställning via vår sida kommer vi att skicka dig automatiska e-postmeddelanden om hur din beställning går. Det finns inget sätt att inaktivera dessa meddelanden; deras avsändning är en förutsättning för korrekt utförande av ordern. Vi ber dig att se till att du får dessa e-postmeddelanden och att du har tillgång till dem så länge transaktionen pågår.
Om du inte får dessa e-postmeddelanden, enligt de allmänna affärsvillkoren som styr våra transaktioner, är du skyldig att informera oss utan dröjsmål.

(Ovan angivna priser inkluderar moms 13% och 24%)

 

————————————————————————–

Vi skickar din beställning över hela världen!

Världsomspännande frakt – vi skickar in din beställning alla länder, över hela världen!
(med paketspårning online tillgängliga)

Vi samarbetar med TNT Express Internationella kurirfrakttjänster för att ge snabb och pålitlig leverans av din beställning