TOS

www.cretoikos.com ialah e-kedai yang mempamerkan dan menawarkan produk dalam talian. Ia adalah sebahagian daripada syarikat "Zachrakis Konstantinos & CO General Partnership" dengan ibu pejabat di Angeliana Rethymno, Crete, Greece (nombor cukai 099704169, pejabat cukai Rethymno). Sebelum anda memasuki e-kedai dan melayari laman web kami, kami meminta anda membaca terlebih dahulu terma dan prasyarat di bawah, yang akan digunakan jika anda menggunakan e-kedai syarikat "Zachrakis Konstantinos & CO General Partnership", dan yang mana boleh didapati di bawah alamat www.cretoikos.com

Pastikan anda bersetuju dengan terma dan prasyarat berikut, kerana transaksi dengan kami di tapak web ini dikawal oleh syarat ini dan semua transaksi dengan kami mengandaikan penerimaan syarat ini.

1. SYARAT
Syarikat Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership mempunyai hak untuk menukar unilateral atau menggantikan terma dan prasyarat transaksi yang dilakukan dalam e-shop ini. Syarikat kami bertanggungjawab untuk memaklumkan kepada pengguna di laman web e-kedai ini tentang perubahan dan perubahan secara umum. Kami ingin menjelaskan dengan jelas, bahawa pindaan terma tidak menjejaskan pesanan yang telah siap.

2. MAKLUMAT & PRODUK YANG DIBERIKAN
Syarikat Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership menjamin kesempurnaan dan kesahihan maklumat di laman web www.cretoikos.com, termasuk kewujudan sifat penting produk yang diterangkan dan ketepatan data yang berkenaan dengan perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat. e-shop, di bawah rizab kesilapan teknikal atau literal, yang mungkin telah diabaikan atau telah berlaku secara tidak sengaja atau disebabkan oleh gangguan sambungan internet yang disebabkan oleh force majeure.

3. LIABILITI TERHAD
Syarikat Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership berjanji untuk memaklumkan kepada pelanggan akhir tepat pada masanya tentang kemungkinan ketidaksediaan produk. E-kedai syarikat tidak bertanggungjawab untuk masalah teknikal yang mungkin berlaku jika pengguna cuba mendapatkan akses ke Internet atau semasa sambungan mereka, dan masalah tersebut dikaitkan dengan keserasian sambungan mereka dengan halaman web. Selain itu, Perkongsian Umum Zacharakis Konstantinos & CO tidak bertanggungjawab atas tindakan atau peninggalan pihak ketiga dan terutamanya campur tangan pihak ketiga yang tidak dibenarkan terhadap produk, perkhidmatan dan maklumat yang diberikan syarikat.

4. HAK CIPTA
Laman web www.cretoikos.com ialah tapak rasmi syarikat Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership. Keseluruhan kandungan halaman web yang dimasukkan ke dalam jaring oleh syarikat, termasuk gambar, grafik, foto, lukisan, teks, perkhidmatan dan produk yang disediakan, adalah hak cipta Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership dan dilindungi oleh peruntukan undang-undang Yunani yang berkaitan , undang-undang Eropah dan kontrak antarabangsa. Nama, gambar, logotaip dan tanda tersendiri yang mewakili Perkongsian Umum Zacharakis Konstantinos & CO dan/atau e-kedai dan/atau pihak ketiga yang berkaitan dengan syarikat serta produk dan perkhidmatannya, adalah tanda eksklusif dan tanda tersendiri Zacharakis Konstantinos & CO General Perkongsian dan/atau www.cretoikos.com dan/atau pihak ketiga yang disebutkan di atas dan dilindungi oleh undang-undang Yunani, undang-undang Kesatuan Eropah dan kod perdagangan dan perindustrian antarabangsa berkenaan hak cipta dan persaingan tidak adil.

Walau apa pun, penampilan dan paparan mereka di laman web www.cretoikos.com tidak boleh dianggap sebagai penyerahan hak atau pemindahan kebenaran atau sebagai hak penggunaan.

5. LIABILITI PENGGUNA
Pengguna halaman web www.cretoikos.com menerima, bahawa mereka tidak boleh menggunakan halaman dan e-kedai Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership untuk pemajuan, pemberitahuan, penghantaran dengan e-mel atau penghantaran melalui cara lain sebarang kandungan yang menyalahi undang-undang , berbahaya, mengancam, menghina, mengganggu, memfitnah, memfitnah, kesat, lucah, atau merupakan pelanggaran terhadap privasi orang lain, menyatakan empati atau perkauman, kebangsaan atau jenis diskriminasi lain, atau boleh menyebabkan dengan apa-apa cara kerosakan kepada kanak-kanak di bawah umur, adalah tidak dibenarkan untuk diterbitkan mengikut undang-undang atau peraturan konvensional atau pengurusan (seperti maklumat dalaman, maklumat tentang nasib dan maklumat sulit yang telah diperoleh atau didedahkan sebagai sebahagian daripada hubungan pekerjaan atau maklumat yang dilindungi oleh perjanjian sulit), atau melanggar mana-mana ciptaan, tanda komersial, rahsia komersial, hak cipta atau hak milik pihak ketiga yang lain, mengandungi virus perisian atau kod, fail atau program lain yang telah dicipta untuk menghentikan, memudaratkan untuk memusnahkan atau merosakkan mana-mana perisian atau bahagian komputer, yang melanggar dengan sengaja atau tidak sengaja undang-undang Yunani dan Eropah yang sah dan peruntukannya, yang boleh dengan apa cara sekalipun mengganggu orang ketiga dan sebarang kandungan yang digunakan untuk mengumpul atau menyimpan data peribadi pengguna.

6. KESELAMATAN
Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership menyedari kepentingan keselamatan data peribadi dan transaksi elektronik anda dan telah menerima pakai semua kaedah moden dan canggih untuk menjamin keselamatan optimum anda. Sebarang maklumat mengenai data peribadi dan transaksi anda adalah selamat dan sulit. Keselamatan e-kedai Zacharakis Konstantinos & CO Perkongsian Am dicapai melalui kaedah berikut:

Pengenalpastian pelanggan

Kod yang digunakan untuk mengenal pasti pelanggan adalah dua: Kod masuk (e-mel atau nama pengguna) dan kod keselamatan peribadi (kata laluan), yang membolehkan anda pada bila-bila masa untuk mengakses data peribadi anda dengan keselamatan sepenuhnya. Anda mempunyai kemungkinan untuk menukar kod keselamatan peribadi anda (kata laluan), dan alamat e-mel anda, sekerap yang anda inginkan. Satu-satunya orang yang mempunyai akses kepada data anda ialah anda, melalui kod anda yang disebutkan di atas, dan anda bertanggungjawab ke atas ketidakdedahan dan penyembunyian daripada pihak ketiga. Sekiranya berlaku kehilangan atau kebocoran kod anda mesti menghubungi kami dengan segera; jika tidak, e-kedai Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership tidak bertanggungjawab jika kod keselamatan digunakan oleh orang yang tidak dibenarkan. Kami mengesyorkan agar anda menukar kata laluan anda dengan kerap atas sebab keselamatan dan tidak menggunakan kod yang sama dan mudah (seperti tarikh lahir). Kami juga mengesyorkan untuk tidak menggunakan nombor dan huruf sahaja untuk membuat kata laluan anda, tetapi juga simbol.

Log keluar automatik

Jika anda tidak mengambil sebarang tindakan selama 20 minit, anda akan terputus secara automatik daripada domain pelanggan Perkongsian Am Zacharakis Konstantinos & CO e-kedai.

Akses terkawal (firewall)

Akses kepada sistem Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership (pelayan) dikawal oleh tembok api, yang membenarkan penggunaan perkhidmatan tertentu oleh pelanggan/pengguna, dan pada masa yang sama ia tidak membenarkan, akses kepada pangkalan data dengan butiran dan maklumat sulit syarikat.

Penghantaran sulit

Pematuhan kerahsiaan adalah jelas. Prinsip yang sama yang memerintah transaksi klasik juga sah untuk e-dagang. Sebarang maklumat yang dihantar oleh pengguna/ahli Perkongsian Umum Zacharakis Konstantinos & CO adalah sulit, dan Syarikat telah menerima pakai semua pencegahan yang diperlukan agar ia hanya digunakan setakat ini, kerana ia dianggap penting dalam rangka perkhidmatan yang disediakan. Beberapa pencegahan yang diterima pakai adalah seperti berikut:

Hanya pekerja yang ditauliahkan mempunyai akses kepada maklumat transaksi dan hanya jika ia dianggap perlu, contohnya untuk memajukan pesanan anda.
Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership tidak akan mendedahkan data pelanggan dan transaksi mereka, melainkan kami mendapat kebenaran anda secara bertulis atau jika ia dituntut oleh keputusan mahkamah atau keputusan pihak berkuasa lain.
Sekiranya Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership akan menggunakan pihak ketiga untuk menyokong sistem mereka, kami menjamin pematuhan kerahsiaan.
Di bawah rizab peruntukan bab 7, yang berkaitan dengan data peribadi, anda boleh meminta sebarang maklumat yang disimpan dan anda boleh menuntut pembetulannya jika anda boleh membuktikan bahawa ia adalah salah.
Untuk keselamatan anda sendiri, anda juga mesti mengendalikan semua maklumat yang diberikan melalui perkhidmatan kami sebagai peribadi dan sulit dan anda tidak boleh mendedahkannya kepada pihak ketiga.

7. KESELAMATAN DATA PERIBADI
Jika anda melawati domain www.cretoikos.com, mungkin anda akan diminta untuk menyatakan data peribadi anda (nama, nama keluarga, pekerjaan, e-mel, alamat untuk penghantaran produk dll.), secara amnya untuk menguruskan pesanan anda atau untuk menyediakan perkhidmatan kami. Data peribadi yang anda akan nyatakan di mana-mana dalam domain kami untuk perkhidmatan halaman web www.cretoikos.com disimpan secara eksklusif atas sebab-sebab yang melibatkan transaksi dengan anda, penambahbaikan perkhidmatan yang disediakan dan penyelesaian perkhidmatan tersebut; ia tidak dibenarkan digunakan oleh mana-mana pihak ketiga (kecuali pihak berkuasa yang berkaitan, dalam kes yang diramalkan oleh undang-undang).

Kakitangan Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership yang mempunyai akses kepada data peribadi anda adalah khusus, dan akses kepada data anda oleh orang tanpa komisen, adalah tidak dibenarkan. Kami telah menggunakan sebarang pencegahan yang munasabah untuk melindungi data peribadi anda. Dalam kes yang sangat jarang berlaku, data peribadi anda mungkin dimajukan kepada koperasi Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership untuk menyokong, memajukan dan melaksanakan transaksi dengan anda, tetapi sentiasa dengan syarat bahawa data peribadi anda tidak akan diproses secara haram.

Untuk sebarang pertanyaan, cadangan atau pengisytiharan lain dalam konteks ini, sila hubungi kami menggunakan borang hubungan khas, yang anda akan dapati di bawah pautan https://www.cretoikos.com/contact-us/.

Pengguna mempunyai hak pada bila-bila masa untuk meminta maklumat atau menafikan pemprosesan selanjutnya data peribadinya, mengikut undang-undang yang sah mengenai perlindungan data peribadi.

8. PEMBELIAN PRODUK
Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership melaksanakan segala usaha yang mungkin untuk menyediakan perkhidmatan pada tahap yang tinggi. Tetapi usaha ini tidak boleh mengecualikan kesilapan dalam harga dan butiran sekunder produk; dan tidak boleh dikecualikan bahawa gangguan dalam operasi internet atau kegagalan manusia mungkin timbul dengan memasukkan/ memperbaharui harga sesuatu produk. Untuk perlindungan anda sendiri dan kecekapan pembelian anda, kami meminta anda menghubungi kami di bawah nombor telefon +30 28340 23594 atau untuk menghubungi kami melalui e-mel borang yang disediakan di halaman web kami, jika anda memastikan bahawa produk ditawarkan pada harga rendah atau tinggi yang luar biasa berkadar dengan nilai pasarannya, sebelum anda meneruskan pesanan anda.

Selain itu, sebelum anda mula membeli di e-shop kami, kami mengesyorkan anda untuk melawat dahulu bahagian "bantuan dan syarat penggunaan", di mana anda akan mendapat maklumat berguna mengenai prosedur membeli produk.

Selepas pendaftaran pesanan anda, anda akan menerima balasan automatik di mana butiran pesanan anda disenaraikan. Selepas pemprosesan pesanan anda oleh jabatan untuk pembelian elektronik Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership, anda akan menerima e-mel pengesahan kedua dengan senarai produk yang akan dihantar kepada anda. Mulai saat ini kontrak antara kami ditamatkan.

Semasa pemprosesan pesanan anda, anda akan menerima pelbagai balasan automatik, yang akan menyatakan kemajuan pesanan anda. Mesej tersebut berkenaan dengan langkah-langkah berikut:

Pemprosesan pesanan anda: Jika pesanan anda telah diterima oleh pekerja syarikat kami, yang akan menyemaknya mengenai ketepatan dan memajukannya ke kedai untuk menyusun produk.

Pengebilan: Item pesanan anda disusun untuk tujuan menghantarnya ke alamat anda.

Pengebilan sebahagian: Beberapa item pesanan anda tidak dapat dipasang dan belum selesai. Anda akan menerima item yang dinyatakan dalam e-mel.

Pembatalan: Pesanan anda telah dibatalkan selepas permintaan anda atau kerana kami tidak dapat menghubungi anda untuk mengesahkan pesanan.

Sekiranya sesetengah item pesanan anda tidak tersedia, anda akan menerima e-mel atau/dan SMS yang sepadan. Alternatifnya kami akan menghubungi anda melalui telefon di bawah nombor yang anda nyatakan semasa proses pendaftaran atau semasa pesanan anda.

Tiada cara untuk melumpuhkan mesej ini; penghantaran mereka adalah prasyarat untuk pelaksanaan perintah yang betul. Kami meminta anda untuk memastikan bahawa anda akan menerima e-mel ini dan anda mempunyai akses kepada mereka selagi transaksi itu berlangsung. Sekiranya anda tidak menerima e-mel tersebut, mengikut syarat am perniagaan yang mengawal urus niaga kami, anda diwajibkan untuk memaklumkan kami tanpa berlengah-lengah. Produk akan dihantar kepada anda secepat mungkin dan masa penghantaran tidak akan melebihi tiga puluh hari dari penyempurnaan kontrak.

9. HAK PEMBATALAN PEMBELIAN JARAK JAUH
Dalam kes pembelian jarak jauh (cth pembelian dalam talian), anda mempunyai hak untuk memulangkan produk dan kami akan memulangkan wang kepada anda, dengan syarat anda memaklumkan kami melalui borang hubungan (https://www.cretoikos.com/contact -us/, melalui telefon di bawah nombor +30 28340 23594 atau +30 6948401441, atau melalui faks (+30 28340 23574), dalam tempoh sepuluh hari kalendar selepas menerima produk oleh anda atau pihak ketiga yang anda namakan. Sekiranya anda memesan deretan produk, tarikh akhir bermula dari saat anda menerima item terakhir pesanan atau dari penyempurnaan penghantaran terakhir sekiranya penghantaran tetap. Jika anda menggunakan hak pembatalan anda, anda bertanggungjawab untuk memulangkan produk kepada kami dalam keadaan sempurna asalnya (seperti baharu) di mana anda menerimanya; atau anda mesti menghantar kepada kami bukti yang jelas tidak dapat dinafikan bahawa anda telah memulangkannya kepada kami dalam tempoh 10 hari kalendar dengan selamat dan kami akan bertanggungjawab untuk memulangkan wang yang telah anda bayar kepada kami , cara pembayaran yang sama yang telah anda pilih, apabila anda membayar harga belian kepada kami. Sekiranya anda membayar dengan kad bayar, kami akan memaklumkan pengeluar kad tersebut dengan segera dan kami tidak akan dipercayai untuk kemungkinan kelewatan pembayaran balik kepada anda di luar tanggungjawab kami.

Pengguna boleh dipercayai untuk potensi penurunan nilai produk hanya akibat rawatan yang tidak sesuai untuk mengekalkan sifat, ciri dan fungsi produk. Kami tidak bertanggungjawab dan tidak akan membayar balik pengguna, jika kerosakan pada produk telah disebabkan oleh kesalahan pengguna atau dalam kes penggunaan yang melebihi tahap yang diperlukan untuk mengekalkan sifat, ciri dan fungsi produk. Dalam kes sedemikian, pembatalan akan menjadi tanpa sebarang keputusan.

Walau apa pun, produk yang anda ingin pulangkan mesti disertakan dengan dokumen undang-undang yang sesuai dan pengesahan penerimaan. Jika perbelanjaan untuk penghantaran pemulangan produk melebihi kos biasa perkhidmatan mel, ia tidak akan dilindungi oleh Perkongsian Am Zacharakis Konstantinos & CO dan akan membebankan pelanggan.

Anda tidak mempunyai hak untuk membatalkan dalam kes artikel 3ιβ undang-undang 2251/94, atau dalam kes lain yang diramalkan oleh undang-undang atau syarat penggunaan ini.

10. TANGGUNGJAWAB ZACHARAKIS KONSTANTINOS & CO PERKONGSIAN AM MENGENAI KUALITI DAN POTENSI KECACATAN PRODUK
Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership menjamin anda untuk mana-mana produk yang ditawarkan dalam e-shop ketepatan tarikh luput dan ciri-ciri produk, untuk memastikan pesanan akan dilaksanakan dengan betul. Pada masa penghantaran produk melalui pembawa, sila semak sama ada anda telah menerima item yang betul dan kuantiti yang betul dalam keadaan yang sangat baik. Sekiranya anda akan mengesan kesilapan semasa penghantaran, sila ambil perhatian pada baucar pembawa atau telefon kami di bawah nombor 2834023594 atau hantarkan e-mel kepada kami. Produk yang telah rosak semasa pengangkutan oleh pembawa yang digunakan oleh kami, akan digantikan atau dikreditkan ke akaun yang anda namakan atau ditolak daripada pesanan anda yang seterusnya.

Perkongsian Umum Zacharakis Konstantinos & CO bertanggungjawab ke atas semua kewajipan yang telah diperuntukkan oleh undang-undang sivil untuk pembeli. Kewajipan yang disebutkan di atas tidak berkuat kuasa, jika kesalahan itu disebabkan oleh anda atau disebabkan force majeure dalam erti kata yang lebih sempit atau lebih luas. Walau apa pun, untuk mengelakkan kelewatan, produk mesti disertakan dengan dokumen undang-undang yang diperlukan dan bukti penerimaan.

11. PEMBATALAN PESANAN
Tanpa had terma yang ditetapkan dalam artikel 9, pesanan boleh dibatalkan di bawah keadaan berikut:

Sebelum pesanan selesai, semasa prosedur pesanan elektronik anda boleh "kembali" dan membatalkan jumlah produk yang dipesan dari bakul dengan menolak bahagian bawah "keluar".
Jika pesanan elektronik telah selesai, tetapi belum dihantar lagi, anda boleh menghubungi +30 28340 23594 dan meminta salah seorang pekerja kami membatalkan pesanan tersebut.
Selepas menerima produk, anda boleh menghubungi +30 28340 23594 atau menghubungi kami melalui borang e-mel yang disediakan di halaman web kami dan terangkan kepada kami mengapa anda ingin membatalkan pesanan. Salah seorang pekerja kami akan membantu anda dengan segera dan memberitahu anda tentang semua pilihan yang anda ada.
Sekiranya pesanan anda telah diinvois dan anda ingin membatalkannya, sila hubungi +30 28340 23594 dan nyatakan butiran pesanan anda. Tetapi dalam kes ini, status pesanan anda tidak akan berubah pada halaman akaun anda.

12. CARA PEMBAYARAN
a) Deposit / kiriman wang ke akaun bank
No akaun EUROBANK: 0026.0331.42.0200418817

IBAN: GR20 0260 3310 0004 2020 0418 817

Sila hantarkan kepada kami resit pembayaran bank anda melalui faks ke nombor +30 28340 23574 atau ke alamat e-mel account@mylopotamos-health-foods.gr, dengan menyebut nombor pesanan untuk pengesanan mudah. Sebaik sahaja kami menerima salinan resit pembayaran, kami akan memulakan penghantaran pesanan anda.

b) Pembayaran melalui kad debit atau kredit yang dijamin oleh Viva Wallet / PayPal
Kedai elektronik Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership menerima semua kad kredit, Visa, Mastercard, American Express dan Diners. Urus niaga anda dalam e-kedai kami dijamin oleh sistem keselamatan dalam talian yang canggih, yang menjamin transaksi jimat.

Jika anda memilih sebagai kaedah pembayaran Viva Wallet/ PayPal anda akan dihantar serta-merta ke halaman yang sepadan untuk menyelesaikan transaksi dan pembayaran pesanan. Viva Wallet/ PayPal ialah pengantara yang selamat dan boleh dipercayai untuk transaksi dalam talian. Jika anda tidak mempunyai akaun Viva Wallet/ PayPal, anda boleh log masuk dan menggunakan kad debit atau kredit atau akaun bank anda.

Urus niaga yang direalisasikan melalui Viva Wallet/ PayPal hanya melibatkan penghantaran di premis pelanggan dan tidak menggabungkan kaedah pembayaran lain. Untuk pertanyaan dan maklumat mengenai pembayaran, anda boleh melawati laman web Viva Wallet/ PayPal. Urus niaga yang direalisasikan dengan sokongan Viva Wallet/ PayPal dikawal oleh peruntukan dan syarat pembekal perkhidmatan.

13. TEMPAHAN / PENGHANTARAN PRODUK / KOS PENGHANTARAN
Selesai pesanan:

Sebaik sahaja anda menyelesaikan pesanan anda, mesej berikut akan dipaparkan (contoh): “PESANAN ANDA TELAH SELESAI. TERIMA KASIH." Nombor pesanan anda ialah (cth) 121. Sila semak e-mel anda. Kami telah menghantar e-mel pengesahan kepada anda dengan butiran pesanan anda.

Tarikh dan masa penghantaran:

Penghantaran ke luar Greece (Negara EE dan seluruh dunia)

Penghantaran produk direalisasikan oleh Perkhidmatan Kurier TNT (ekspres atau ekonomi).

TNT ialah syarikat penghantaran cepat yang tersedia untuk berat tertentu pesanan sehingga 30 kilo (anda boleh menyemak kos di bawah "anggaran kos pengangkutan dan cukai" dalam bakul beli-belah anda). Berat minimum tempahan ialah 5 kilo. Dalam keadaan biasa perkhidmatan TNT dihantar dalam masa 2-5 hari. Tambahan pula, penghantaran dengan TNT dijamin dengan jumlah 10 Euro sekilo, jika anda memilih ekonomi TNT dan dengan 20 Euro sekilo, jika anda memilih TNT ekspres, sekiranya bungkusan itu hilang atau musnah. Hari penghantaran kooperator kurier kami (TNT dalam kes ini) adalah dari Isnin hingga Jumaat.

Jika anda lebih suka perkhidmatan kurier pilihan anda, yang mana kami (Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership) tidak bekerjasama, kos pengangkutan adalah atas tanggungan pelanggan.

15. PENGHANTARAN TERTANGGUH
Pesanan anda boleh ditangguhkan atas sebab berikut:

Produk tidak tersedia. Dalam kes ini, anda akan dihubungi oleh syarikat kami melalui telefon atau e-mel untuk mencari penyelesaian.
Dalam kes keadaan cuaca yang melampau atau mogok serta dalam kes force majeure, ini boleh menjejaskan penghantaran dan penghantaran pesanan anda.
Sekiranya hubungan dengan anda melalui telefon atau/dan e-mel tidak dapat dilakukan (jika masalah dengan pesanan anda timbul, sama ada dengan produk atau dengan pembayaran), kerana data yang anda nyatakan tidak sah. Bagaimanapun kelewatan tidak akan melebihi 30 hari dari hari kontrak disiapkan.

16. SURAT BERITA
Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership menghantar surat berita secara tetap.
Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership tidak bertanggungjawab sekiranya surat berita tidak sampai ke destinasi mereka. Walau apa pun, kami akan melakukan segala yang mungkin dengan penyedia perkhidmatan internet untuk merealisasikan penghantaran.
Surat berita boleh dihantar ke folder spam. Kami meminta anda untuk menyemak dengan kerap untuk memastikan bahawa ia tidak dimasukkan ke dalam folder ini.
Sekiranya anda tidak mahu lagi menerima surat berita, atau jika anda mahu dialih keluar sepenuhnya daripada sistem berita Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership, anda boleh memaklumkan kami menggunakan borang hubungan halaman web kami.
Zacharakis Konstantinos & CO General Partnership akan menghantar kemas kini hanya jika anda memilih untuk menerimanya dan selagi anda mahu. Sekiranya anda telah membuat pesanan menggunakan tapak kami, kami akan menghantar e-mel automatik kepada anda mengenai perkembangan pesanan anda. Tiada cara untuk melumpuhkan mesej ini; penghantaran mereka adalah prasyarat untuk pelaksanaan perintah yang betul. Kami meminta anda untuk memastikan bahawa anda akan menerima e-mel ini dan anda mempunyai akses kepada mereka selagi transaksi itu berlangsung.
Sekiranya anda tidak menerima e-mel tersebut, mengikut syarat am perniagaan yang mengawal urus niaga kami, anda diwajibkan untuk memaklumkan kami tanpa berlengah-lengah.

(Harga yang disenaraikan di atas termasuk VAT 13% dan 24%)

 

————————————————————————–

Kami menghantar pesanan anda ke Seluruh Dunia!

Penghantaran Seluruh Dunia – kami menghantar pesanan anda semua negara, di seluruh dunia!
(dengan pakej pengesanan dalam talian tersedia)

Kami bekerjasama dengan TNT Express Perkhidmatan penghantaran kurier antarabangsa untuk menyediakan penghantaran pesanan anda yang cepat dan boleh dipercayai