תנאי שימוש ואבטחה

www.cretoikos.com היא חנות אלקטרונית המציגה ומציעה מוצרים באינטרנט. זה חלק מהחברה "שותפות כללית של זכראקיס קונסטנטינוס ו-CO" עם מטה באנג'ליאנה רתימנו, כרתים, יוון (מספר מס 099704169, משרד המס רתימנו). לפני שאתה נכנס לחנות האלקטרונית וגולש באתר שלנו, אנו מבקשים ממך לקרוא תחילה את התנאים והתנאים המוקדמים להלן, אשר יחולו אם תשתמש בחנות האלקטרונית של "שותפות כללית של זכראקיס קונסטנטינוס ו-CO" החברה, ואשר ניתן למצוא תחת הכתובת www.cretoikos.com

ודא שאתה מסכים לתנאים ולתנאים המוקדמים הבאים, שכן עסקה עמנו באתר זה כפופה לתנאים אלה וכל העסקאות עמנו מניחות את הסכמת התנאים הללו.

בקש את הנתונים האישיים שלך המאוחסנים באתר/שרת שלנו.

1. תנאים

החברה שותפות כללית של Zacharakis Konstantinos & CO בעלת הזכות לשנות חד צדדית או להחליף את התנאים והתנאים המוקדמים של העסקאות המבוצעות בחנות אלקטרונית זו. חברתנו מחויבת ליידע את המשתמשים באתר האינטרנט של חנות אלקטרונית זו על שינויים ושינויים באופן כללי. ברצוננו להבהיר, ששינוי התנאים אינו משפיע על הזמנות שכבר הושלמו.

 

2. מידע ומוצרים מסופקים

החברה שותפות כללית של Zacharakis Konstantinos & CO מבטיחה את שלמותו ותוקפו של המידע באתר www.cretoikos.com, לרבות את קיומם של המאפיינים המהותיים של המוצרים המתוארים ונכונות הנתונים הנוגעים לשירותים הניתנים בחנות האלקטרונית של החברה, בכפוף לתנאים טכניים. או שגיאות מילוליות, שאולי התעלמו מהן או שהתרחשו שלא במתכוון או עקב הפרעה בחיבור לאינטרנט שנגרמה מכוח עליון.

 

3. אחריות מוגבלת

החברה שותפות כללית של Zacharakis Konstantinos & CO מבטיחה ליידע את הלקוחות הסופיים בזמן על אי זמינות פוטנציאלית של מוצרים. החנות האלקטרונית של החברה אינה אחראית לבעיות טכניות שעלולות להתרחש אם המשתמשים ינסו לקבל גישה לאינטרנט או במהלך החיבור שלהם, ובעיות אלו קשורות להתאמה של החיבור שלהם לדף האינטרנט. גַם, שותפות כללית של Zacharakis Konstantinos & CO אינה אחראית לפעולות או מחדלים של צדדים שלישיים ובמיוחד התערבויות בלתי מורשות של צדדים שלישיים במוצרי החברה, שירותיה ומידע המסופק.

 

4. זכויות יוצרים

דף האינטרנט www.cretoikos.com הוא האתר הרשמי של החברה שותפות כללית של Zacharakis Konstantinos & CO. כל התוכן של דפי האינטרנט המוכנסים לרשת על ידי החברה, לרבות תמונות, גרפיקה, תמונות, שרטוטים, טקסטים, שירותים ומוצרים מסופקים, הינם זכויות יוצרים של שותפות כללית של Zacharakis Konstantinos & CO והוא מוגן על ידי ההוראות הרלוונטיות של החוק היווני, החוק האירופי והחוזים הבינלאומיים. שמות, תמונות, לוגוטיפים וסימנים מובהקים המייצגים שותפות כללית של Zacharakis Konstantinos & CO ו/או החנות האלקטרונית ו/או צדדים שלישיים הקשורים לחברה ולמוצריה ושירותיה, הינם סימנים וסימנים מובהקים בלעדיים של שותפות כללית של Zacharakis Konstantinos & CO ו/או www.cretoikos.com ו/או הצדדים השלישיים הנזכרים לעיל ומוגנים על ידי החוק היווני, החוק של האיחוד האירופי והקודים המסחריים והתעשייתיים הבינלאומיים הנוגעים לזכויות יוצרים ותחרות בלתי הוגנת.

בכל מקרה, אין לראות בהופעתם ובהצגתם בדף האינטרנט www.cretoikos.com כהקצאה או העברת הרשאה או כזכות שימוש.

 

5. התחייבויות המשתמש

המשתמשים בדפי האינטרנט www.cretoikos.com מאשרים, שהם אינם יכולים להשתמש בדפים ובחנות האלקטרונית של שותפות כללית של Zacharakis Konstantinos & CO להעברה, הודעה, העברה באמצעות דואר אלקטרוני או שידור באמצעים אחרים כל תוכן שאינו חוקי, מזיק, מאיים, מעליב, מטריד, לשון הרע, השמצה, וולגרי, מגונה, או מהווה הפרה של פרטיותו של אדם אחר, מביע אמפתיה או אפליה גזעית, לאומית או אחרת, או עלולה לגרום בכל דרך שהיא נזק לקטינים, אסורה לפרסום על פי החוק או הכללים המקובלים או הניהוליים (כגון מידע פנימי, מידע על הון ומידע סודי אשר שהושג או נחשף כחלק מיחסי עבודה או מידע המכוסה בהסכמים סודיים), או הפרת כל המצאה, סימן מסחרי, סוד מסחרי, זכויות יוצרים או זכויות קניין אחרות של צדדים שלישיים, מכיל וירוסי תוכנה או קודים, קבצים או תוכניות אחרים נוצר כדי לעצור, להזיק להרוס או לקלקל כל תוכנה או חלק מחשב, המפרים בכוונה או לא בכוונה את החוקים היווניים והאירופיים התקפים ואת הוראותיהם, שעלולים בכל דרך להטריד אנשים שלישיים וכל תוכן המשמש לאיסוף או שמירה נתונים אישיים של המשתמשים.

 

6. אבטחה

שותפות כללית של Zacharakis Konstantinos & CO מודעת לחשיבות האבטחה של הנתונים האישיים והעסקאות האלקטרוניות שלך ואימצה את כל השיטות המודרניות והמתקדמות כדי להבטיח את אבטחתך האופטימלית. כל מידע הנוגע לנתונים האישיים ולעסקאות שלך הוא בטוח וסודי. האבטחה של החנות האלקטרונית של שותפות כללית של Zacharakis Konstantinos & CO מושגת בשיטות הבאות:

 

זיהוי לקוח

הקודים המשמשים לזיהוי הלקוח הם שניים: קוד הכניסה (דוא"ל או שם משתמש) וקוד האבטחה האישי (סיסמה), המאפשרים לך בכל עת לגשת לנתונים האישיים שלך בבטיחות מלאה. יש לך אפשרות לשנות את קוד האבטחה האישי שלך (סיסמה), ושלך כתובת דוא"ל, בתדירות שתחפוץ. האדם היחיד שיש לו גישה לנתונים שלך הוא אתה, באמצעות הקודים שצוינו לעיל, ואתה אחראי לאי החשיפה וההסתרה מצדדים שלישיים. במקרה של אובדן או דליפה של הקודים עליך לפנות אלינו באופן מיידי; אחרת החנות האלקטרונית שותפות כללית של Zacharakis Konstantinos & CO אינה אחראית אם קוד האבטחה משמש אדם לא מורשה. אנו ממליצים לשנות את שלך סיסמה באופן קבוע מטעמי בטיחות ולא להשתמש באותם קודים וקלים (כגון תאריך לידה). אנו ממליצים גם לא להשתמש רק במספרים ואותיות ליצירת שלך סיסמה, אבל גם סמלים.

יציאה אוטומטית

אם לא תבצע שום פעולה במשך 20 דקות, אתה מנותק אוטומטית מדומיין הלקוח של החנות האלקטרונית שותפות כללית של Zacharakis Konstantinos & CO.

גישה מבוקרת (חומת אש)

הגישה למערכות של שותפות כללית של Zacharakis Konstantinos & CO (שרתים) נשלטת על ידי חומת אש, המאפשרת שימוש בשירותים מסוימים על ידי הלקוחות/משתמשים, ויחד עם זאת אינה מאפשרת גישה למאגרי מידע עם פרטים ומידע סודיים של החברה.

שידורים חסויים

שמירת הסודיות היא מובנת מאליה. אותם עקרונות השולטים בעסקאות קלאסיות תקפים גם למסחר אלקטרוני. כל מידע המועבר על ידי משתמש/חבר ב שותפות כללית של Zacharakis Konstantinos & CO חסוי, והחברה אימצה את כל המניעות הנדרשות על מנת להשתמש בהן רק עד כה, שכן היא נחשבת חיונית במסגרת השירותים הניתנים. חלק מהמניעות שאומצו הן הבאות:

 • רק לעובדים המוזמנים יש גישה למידע העסקה ורק אם זה ייחשב הכרחי, כמו למשל על מנת להעביר את ההזמנות שלך.
 • שותפות כללית של Zacharakis Konstantinos & CO לא תחשוף את נתוני הלקוחות ועסקאותיהם, אלא אם קיבלנו את רשותך בכתב או אם הדבר נתבע מהחלטת בית משפט או החלטה של רשות אחרת.
 • במקרה שותפות כללית של Zacharakis Konstantinos & CO ישתמשו בצד שלישי לתמיכה במערכות שלהם, אנו מבטיחים את עמידה בסודיות.
 • בהתאם להוראות פרק 7, העוסק בנתונים האישיים, אתה יכול לבקש כל מידע מאוחסן ותוכל לדרוש את תיקונם אם אתה יכול להוכיח שהוא שגוי.
 • למען ביטחונך שלך גם אתה חייב לטפל בכל המידע הנמסר באמצעות שירותינו כפרטי וסודי ואסור לך לחשוף אותם לצדדים שלישיים.

 

7. אבטחת נתונים אישיים

אם תבקר בדומיין www.cretoikos.com, ייתכן שתתבקש לציין את הנתונים האישיים שלך (שם, שם משפחה, עיסוק, דואר אלקטרוני, כתובת למשלוח המוצרים וכו'), בדרך כלל כדי לנהל את ההזמנה שלך או לספק את השירותים שלנו. הנתונים האישיים שתציין בכל מקום בדומיין שלנו עבור שירותי דף האינטרנט www.cretoikos.com מאוחסנים אך ורק מסיבות הנוגעות לעסקאות איתך, לשיפור השירותים הניתנים ולהסדרת שירותים אלה; אסור להשתמש בהם על ידי צד שלישי כלשהו (למעט הרשויות הרלוונטיות, במקרים שנקבעו בחוק).

העובדים של שותפות כללית של Zacharakis Konstantinos & CO בעלי גישה לנתונים האישיים שלך הם ספציפיים, והגישה לנתונים שלך על ידי אנשים ללא עמלה, אסורה. הפעלנו כל מניעה סבירה על מנת להגן על הנתונים האישיים שלך. במקרים נדירים ביותר הנתונים האישיים שלך עשויים להיות מועברים למשתפי פעולה של שותפות כללית של Zacharakis Konstantinos & CO על מנת לתמוך, להעביר ולבצע את העסקאות איתך, אך תמיד בתנאי שהנתונים האישיים שלך לא יעובדו באופן לא חוקי.

לכל שאלה, הצעה או הצהרה אחרת בהקשר זה, אנא פנה אלינו באמצעות טופס יצירת הקשר המיוחד, אותו תמצא בקישור https://www.cretoikos.com/contact-us/.

למשתמש הזכות בכל עת לבקש מידע או לשלול את המשך העיבוד של הנתונים האישיים שלו, בהתאם לחוקים התקפים בדבר הגנת הנתונים האישיים.

 

8. רכישת מוצרים

שותפות כללית של Zacharakis Konstantinos & CO עושה כל מאמץ אפשרי על מנת לספק שירותים ברמה גבוהה. אך מאמץ זה אינו יכול לשלול טעויות במחירים ובפרטים משניים של מוצרים; ולא ניתן לשלול כי עלולות להיווצר הפרעות בפעילות האינטרנט או כשל אנושי על ידי הזנת/חידוש מחירי מוצר. להגנתך האישית וליעילות הרכישות שלך, אנו מבקשים ממך להתקשר אלינו בטלפון 2834023594 או ליצור איתנו קשר באמצעות טופס הדואר האלקטרוני המופיע בדף האינטרנט שלנו, אם אתה מוודא שמוצר מוצע באירוע חריג. מחיר נמוך או גבוה ביחס לשווי השוק שלו, לפני שתמשיך בהזמנה שלך.

יתר על כן, לפני שתתחיל לרכוש בחנות האלקטרונית שלנו, אנו ממליצים לך לבקר תחילה בסעיף "עזרה ותנאי שימוש", שם תמצא מידע מועיל לגבי הליך רכישת מוצרים.

לאחר רישום הזמנתך תקבל תשובה אוטומטית בה מפורטים פרטי הזמנתך. לאחר עיבוד הזמנתך על ידי המחלקה לרכישה אלקטרונית של שותפות כללית של Zacharakis Konstantinos & CO תקבל דואר אלקטרוני אישור שני עם רשימת המוצרים שתישלח אליך. מרגע זה נכרת החוזה בינינו.

במהלך עיבוד הזמנתך תקבל מגוון תשובות אוטומטיות, שיציינו את התקדמות הזמנתך. הודעות אלה נוגעות לשלבים הבאים:

עיבוד ההזמנה שלך: אם הזמנתך התקבלה על ידי עובד בחברתנו, אשר יבדוק אותה לגבי נכונותה ויעביר אותה לחנות על מנת להרכיב את המוצרים.

חיוב: פריטי ההזמנה שלך נאספים לצורך שליחתם לכתובתך.

חיוב חלקי: חלק מהפריטים בהזמנה שלך לא הצליחו להרכיב והם ממתינים. תקבלו את הפריטים המוזכרים במייל.

ביטול: ההזמנה שלך בוטלה לאחר בקשתך או בגלל שלא הצלחנו ליצור איתך קשר כדי לאשר את ההזמנה.

במקרה שחלק מהפריטים בהזמנה שלך לא יהיו זמינים, תקבל הודעת דואר אלקטרוני או/ו הודעת SMS. לחלופין, ניצור איתך קשר בטלפון בטלפון שציינת במהלך תהליך ההרשמה או בזמן ההזמנה.

אין דרך להשבית הודעות אלה; שליחתם היא תנאי מוקדם לביצוע נכון של ההזמנה. אנו מבקשים מכם לוודא כי תקבלו את המיילים הללו וכי יש לכם גישה אליהם כל עוד נמשכת העסקה. במקרה שאינך מקבל את הודעות הדואר האלקטרוני הללו, על פי תנאי העסקים הכלליים המסדירים את העסקאות שלנו, אתה מחויב להודיע לנו ללא דיחוי. המוצרים יימסרו אליכם בהקדם האפשרי וזמן האספקה לא יעלה על שלושים יום מסיום ההתקשרות.

 

9. זכות ביטול רכישות מרחוק

במקרה של רכישות מרחוק (למשל רכישות מקוונות), יש לך את הזכות להחזיר מוצר ואנו נחזיר לך את הכסף, בתנאי שתודיע לנו באמצעות טופס יצירת הקשר (https://www.cretoikos.com/contact -נו/, בטלפון בטלפון 2834023594 או 6948401441, או בפקס (2834023574), תוך עשרה ימים קלנדריים מיום קבלת המוצר על ידך או על ידי צד שלישי שציינת. במקרה שהזמנת שורה של מוצרים, המועד האחרון מתחיל מרגע קבלת הפריט האחרון בהזמנה או מהשלמת המשלוח האחרון במקרה של משלוחים עומדים, אם תממשו את זכות הביטול, אתם מחויבים להחזיר לנו את המוצר במצבו המקורי המושלם (כחדש). ) שבו קיבלת אותו; או שעליך לשלוח לנו הוכחה מפורשת שאין להכחישה שהחזרת לנו אותה תוך 10 ימים קלנדריים בבטיחות ואנו נהיה מחויבים להחזיר לך את הכסף ששילמת לנו, באותו אופן תשלום שהיה לך שבחרת, כאשר שילמת לנו את מחיר הרכישה. במקרה ששילמת בכרטיס תשלום, אנו נודיע למנפיק הכרטיס באופן מיידי ולא נהיה מהימנים לגבי עיכובים אפשריים בהחזר אליך מחוץ לאחריותנו.

הצרכן אמין לירידת ערך פוטנציאלית של המוצרים רק כתוצאה מטיפול שאינו מתאים לשמירה על אופיו, מאפייניו ותפקוד המוצר. איננו אחראים ולא נחזיר לצרכן, אם הנזק במוצר נגרם באשמת הצרכן או במקרה של שימוש החורג מהרמה הדרושה לשמירה על אופיו, מאפייניו ותפקודו של הצרכן. מוצר. במקרה כזה הביטול יהיה ללא כל תוצאה.

בכל מקרה, למוצרים שברצונך להחזיר יש לצרף את המסמכים המשפטיים המתאימים ואישור הקבלה. אם ההוצאות עבור משלוח החזרת המוצר עולות על העלות הרגילה של שירות דואר, הן לא יכוסו על ידי שותפות כללית של Zacharakis Konstantinos & CO ויכביד על הלקוח.

אין לך זכות ביטול במקרים של סעיף 3ιβ חוק 2251/94, או במקרים אחרים שנקבעו בחוק או בתנאי שימוש אלה.

 

10. אחריות של ZACHARAKIS KONSTANTINOS & CO שותפות כללית בנוגע לאיכות ולפגם הפוטנציאלי של המוצרים

שותפות כללית של Zacharakis Konstantinos & CO מבטיחה לך עבור כל מוצר המוצע בחנות האלקטרונית את נכונות תאריך התפוגה ומאפייני המוצר, על מנת להבטיח שההזמנה תבוצע כהלכה. בעת אספקת המוצרים דרך המוביל, אנא בדקו אם קיבלתם את הפריטים הנכונים ואת הכמות הנכונה במצב מצוין. במקרה שתזהו טעות במשלוח, נא לציין זאת בשובר של המוביל או להתקשר אלינו למספר 2834023594 או לשלוח לנו דואר אלקטרוני. מוצרים שניזוקו במהלך ההובלה על ידי המוביל המשמש אותנו, יוחלפו או יזוכה בחשבון ששמו או ינוכו מההזמנה הבאה שלך.

שותפות כללית של Zacharakis Konstantinos & CO אחראית לכל ההתחייבויות שהחוק האזרחי קבע לרוכש. ההתחייבויות הנ"ל אינן בתוקף, אם התקלה נגרמה על ידך או בשל כוח עליון במובן צר או רחב יותר. בכל מקרה, על מנת למנוע עיכובים, יש לצרף את המוצרים במסמכים המשפטיים הנדרשים ובאישור הקבלה.

 

11. ביטול הזמנה

ללא הגבלה של התנאים הקבועים בסעיף 9, ניתן לבטל הזמנה בנסיבות הבאות:

 • לפני השלמת ההזמנה, במהלך הליך ההזמנה האלקטרונית ניתן לחזור "אחורה" ולבטל את כמות המוצרים שהוזמנו מהסל על ידי לחיצה על התחתית "הסר".
 • במידה וההזמנה האלקטרונית הסתיימה, אך טרם נשלחה, ניתן להתקשר לטלפון 2834023594 ולבקש מאחד מעובדינו לבטל את ההזמנה.
 • לאחר קבלת המוצר ניתן להתקשר למספר 2834023594 או ליצור איתנו קשר באמצעות טופס הדואר האלקטרוני המופיע בדף האינטרנט שלנו ולהסביר לנו מדוע ברצונך לבטל את ההזמנה. אחד מהעובדים שלנו יעזור לך באופן מיידי ויודיע לך על כל האפשרויות שעומדות בפניך.
 • במקרה שההזמנה שלך כבר חויבה וברצונך לבטל אותה, נא להתקשר למספר 2834023594 ולציין את פרטי הזמנתך. אבל במקרה זה סטטוס ההזמנה שלך לא ישתנה בדף החשבון שלך.

 

12. דרכי תשלום

א) הפקדה / העברה בחשבון בנק

מספר חשבון EUROBANK: 0026.0331.42.0200418817

IBAN: GR20 0260 3310 0004 2020 0418 817

נא לשלוח לנו את הקבלה על התשלום של הבנק שלך בפקס למספר 2834023574 או לכתובת הדואר האלקטרוני account@mylopotamos-health-foods.gr, על ידי ציון מספר ההזמנה לזיהוי קל. ברגע שנקבל עותק של הקבלה על התשלום, נתחיל במשלוח של ההזמנה שלך.

ב) תשלום באמצעות כרטיס חיוב או אשראי מאובטח באמצעות ארנק Viva/ PayPal

החנות האלקטרונית של שותפות כללית של Zacharakis Konstantinos & CO מקבל את כל כרטיסי האשראי, ויזה, מאסטרקארד, אמריקן אקספרס ודיינרס. העסקאות שלך בחנות האלקטרונית שלנו מאובטחות על ידי מערכות אבטחה מקוונות מתקדמות, המבטיחות שמירה על עסקה.

אם תבחר כאמצעי תשלום Viva Wallet/ PayPal תועבר מיד לעמוד המתאים על מנת להשלים את העסקה ותשלום ההזמנה. Viva Wallet/PayPal הוא מתווך בטוח ואמין לעסקאות מקוונות. אם אין לך חשבון Viva Wallet/PayPal, תוכל להיכנס ולהשתמש בכרטיס החיוב או האשראי שלך או בחשבון הבנק שלך.

העסקאות המבוצעות באמצעות ויוה ארנק/ PayPal נוגעות רק למשלוח בחצרי הלקוח ואינן משלבות אמצעי תשלום אחרים. לשאלות ומידע בנוגע לתשלום, ניתן לבקר בדף האינטרנט של Viva Wallet/PayPal. העסקאות שמתממשות בתמיכה של Viva Wallet/PayPal כפופות להוראות והתנאים של ספק השירות.

 

13. הזמנה / אספקת מוצרים / עלות הובלה

השלמת הזמנה:

ברגע שתסיים את הזמנתך, תופיע ההודעה הבאה (דוגמה): "ההזמנה שלך הושלמה. תודה." מספר ההזמנה שלך הוא (למשל) 121. אנא בדוק את הדואר האלקטרוני שלך. שלחנו לך דואר אלקטרוני אישור עם פרטי ההזמנה שלך.

תאריך ושעה של משלוח:

משלוח מחוץ ליוון (מדינות ה-EE ושאר העולם)

משלוחי המוצרים מבוצעים על ידי שירות שליחים של TNT (אקספרס או חסכוני).

TNT היא חברת שליחויות מהירה הזמינה למשקלים מסוימים של הזמנה עד 30 קילו (תוכלו לבדוק את העלות תחת "עלות הובלה ומסים משוערים" בסל הקניות שלכם). המשקל המינימלי להזמנה הוא 5 קילו. בנסיבות רגילות, שירות TNT מספק תוך 2-5 ימים. יתר על כן, המשלוחים עם TNT מאובטחים באמצעות א סכום של 10 אירו לקילו, אם תבחר TNT economy ועם 20 אירו לקילו, אם תבחר TNT express, למקרה שהחבילה תאבד או תהרס. ימי המסירה של משתף השליח שלנו (TNT במקרה זה) הם מיום שני עד שישי.

אם אתה מעדיף שירות שליחויות לבחירתך, עמו איננו (Zacharakis Konstantinos & CO שותפות כללית) משתפים פעולה, עלות ההובלה היא על חשבון הלקוח.

 

15. דחיית אספקה

ההזמנה שלך עשויה להתעכב מהסיבות הבאות:

 • המוצר אינו זמין. במקרה זה, החברה שלנו תיצור איתך קשר בטלפון או במייל על מנת למצוא פתרון.
 • במקרה של נסיבות מזג אוויר קיצוניות או שביתות וכן במקרים של כוח עליון, הדבר עלול להשפיע על המשלוח והמשלוח של הזמנתך.
 • במקרה שלא תתאפשר יצירת קשר איתך בטלפון או/ו במייל (אם מתעוררת בעיה בהזמנה שלך, בין אם במוצר ובין אם בתשלום), מכיוון שהנתונים שציינת אינם תקפים. אולם העיכוב לא יעלה על 30 יום מיום השלמת החוזה.

 

16. ניוזלטרים

 • שותפות כללית של Zacharakis Konstantinos & CO שולחת על בסיס קבוע ניוזלטרים.
 • השותפות הכללית של Zacharakis Konstantinos & CO אינה אחראית אם הניוזלטרים לא יגיעו ליעדם. בכל מקרה, אנו נעשה כל שניתן מול ספקי שירותי האינטרנט למימוש המשלוח.
 • ניתן לשלוח את הניוזלטרים לתיקיית הספאם. אנו מבקשים מכם לבדוק באופן קבוע כדי לוודא שהם אינם נמצאים בתיקייה זו.
 • במקרה שאינך רוצה יותר לקבל את הניוזלטרים, או אם ברצונך להסירו לחלוטין ממערכת החדשות של Zacharakis Konstantinos & CO השותפות הכללית, תוכל להודיע לנו באמצעות טופס יצירת הקשר של דף האינטרנט שלנו.
 • שותפות כללית Zacharakis Konstantinos & CO תשלח את העדכונים רק אם תבחר לקבל אותם וכל עוד תרצה בכך. במקרה שביצעת הזמנה באמצעות האתר שלנו, אנו נשלח אליך הודעות דואר אלקטרוני אוטומטיות בנוגע להתקדמות ההזמנה שלך. אין דרך להשבית הודעות אלה; שליחתם היא תנאי מוקדם לביצוע נכון של ההזמנה. אנו מבקשים מכם לוודא כי תקבלו את המיילים הללו וכי יש לכם גישה אליהם כל עוד נמשכת העסקה.

במקרה שאינך מקבל את הודעות הדואר האלקטרוני הללו, על פי תנאי העסקים הכלליים המסדירים את העסקאות שלנו, אתה מחויב להודיע לנו ללא דיחוי.

(המחירים המפורטים לעיל כוללים מע"מ 13% ו-24%)